3. Moosese 5:1–19

  • Patud ja vastavad ohvrid (1–6)

    • Teiste pattudest teadaandmine (1)

  • Vaeste ohvrid (7–13)

  • Süüohver tahtmatu patu eest (14–19)

5  Kui keegi, kes on süüasjas tunnistaja — kas ta siis nägi juhtunut või teab sellest —, kuuleb kutset tulla tunnistust andma,*+ kuid ei lähe seda tegema, siis ta teeb pattu ja kannab selle eest vastutust.  Kui keegi puudutab midagi ebapuhast, olgu mõne ebapuhta metslooma, kodulooma või väikelooma korjust,+ siis isegi kui ta pole sellest teadlik, on ta ebapuhas* ja on saanud süüdlaseks.  Kui keegi, olemata ise sellest teadlik, puutub kokku inimese ebapuhtusega+ — puudutades ebapuhast inimest või mida tahes, mis võib teha ta ebapuhtaks — ja see saab talle teatavaks, siis on tema peal süü.  Kui keegi annab kiirustades ja mõtlematult vande midagi teha — olgu head või halba, ükskõik mida —, kuid mõistab siis, et on vandunud järelemõtlematult, saab ta süüdlaseks.*+  Kui siis keegi saab mõne sellise asja pärast süüdlaseks, peab ta oma patu üles tunnistama.+  Samuti peab ta tooma oma patu pärast Jehoovale süüohvri,+ nimelt ühe utetalle või ühe emase kitsetalle patuohvriks. Preester toimetagu ta patu pärast tema eest lepitust.  Aga kui tal pole võimalik tuua lammast, siis toogu ta oma patu pärast Jehoovale süüohvriks kaks turteltuvi või kaks tuvipoega:+ üks patuohvriks ja teine põletusohvriks.+  Ta viigu need preestrile ja see toogu üks neist patuohvriks. Preester murdku linnu kael, aga pead ärgu eraldagu.  Ta piserdagu patuohvri verd altari küljele, kuid järelejäänud verel lastagu välja voolata altari kõrvale.+ See on patuohver. 10  Teisega tehku ta samamoodi, nagu tehakse põletusohvriga.+ Preester toimetagu ta patu pärast tema eest lepitust, siis antakse talle andeks.+ 11  Ent kui tal pole võimalik tuua kaht turteltuvi või kaht tuvipoega, siis toogu ta oma patu pärast patuohvriks kümnendik eefat*+ peenjahu. Ta ei tohi lisada sellele õli ega panna selle peale viirukit, sest see on patuohver. 12  Ta viigu see preestrile ja preester võtku sellest peotäis meeldetuletusohvriks ning pangu see altarile Jehoova tuleohvrite peale suitsema. See on patuohver. 13  Preester toimetagu tema eest lepitust tema patu pärast, olgu see mistahes eeltoodud patt, ja siis antakse talle andeks.+ Ülejäänu sellest ohvrist saagu preestrile+ justnagu osa roaohvrist.””+ 14  Jehoova ütles Moosesele veel: 15  „Kui keegi teeb tahtmatult pattu Jehoova pühade asjade vastu,+ osutudes ustavusetuks, siis tuleb tal tuua oma kariloomadest Jehoovale süüohvriks üks veatu jäär,+ mille väärtus hõbedas on määratud püha paiga seekli järgi.+ 16  Ta maksku hüvitist püha paiga vastu tehtud patu eest ja lisagu sellele veel viiendik jäära väärtusest.+ Ta andku see preestrile, et preester võiks süüohvrijääraga tema eest lepitust toimetada,+ ja siis antakse talle andeks.+ 17  Kui keegi patustab mõne Jehoova käsu vastu, tehes midagi lubamatut, siis isegi kui ta pole sellest teadlik, on ta ikkagi süüdi ja kannab oma eksimuse eest vastutust.+ 18  Ta viigu preestrile oma karjast süüohvriks üks veatu jäär, mis olgu ettenähtud väärtusega.+ Seejärel toimetagu preester tema eest lepitust ta eksisammu pärast, mille ta tahtmatult tegi ja millest ta ise teadlik polnud, ja siis antakse talle andeks. 19  See on süüohver. Ta on ju Jehoova ees süüdi.”

Allmärkused

Sõna-sõnalt „kuuleb needmise häält”. Tõenäoliselt oli tegemist mõnd väärtegu puudutava teadaandega, mis sisaldas väärteo toimepanija või sellise tunnistaja needmist, kes keeldub tunnistust andmast.
St rituaalselt ebapuhas.
Ilmselt on tegu olukorraga, kus vanne jäetakse täitmata.
2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)