3. Moosese 27:1–34

27  Jehoova rääkis Moosesega veel:  „Ütle iisraellastele: „Kui keegi annab erilise tõotuse,+ lubades anda Jehoovale rahasumma inimese väärtuse järgi,  siis 20- kuni 60-aastase mehe väärtuseks olgu 50 seeklit* hõbedat püha paiga seekli järgi.  Kui tegu on naisega, siis tema väärtuseks olgu 30 seeklit*.  Aga 5- kuni 20-aastase meessoost isiku väärtuseks olgu 20 seeklit* ja naissoost isiku väärtuseks 10 seeklit*.  1-kuuse kuni 5-aastase poisi väärtus olgu 5 seeklit* hõbedat ja tüdruku väärtus 3 seeklit* hõbedat.  60-aastase ja vanema puhul olgu mehe väärtuseks 15 seeklit* ja naise väärtuseks 10 seeklit.  Aga kui tõotuse andja on nii vaene, et ei suuda ettenähtud summat maksta,+ siis mingu tõotatu preestri ette ja preester hinnaku teda. Preester määraku niisugune hind, mida tõotuse andja suudab maksta.+  Kui tõotus puudutab mõnd looma, keda võib Jehoovale ohverdada, siis kelle tahes tõotaja Jehoovale annab, saab see pühaks. 10  Ta ei tohi tuua selle asemel teist looma ega vahetada head halva või halba hea vastu. Ent kui ta siiski vahetab ühe looma teise vastu, siis saab pühaks nii esimene loom kui ka see, kellega see asendatakse. 11  Kui tegu on ebapuhta loomaga,+ keda ei tohi Jehoovale ohvrianniks tuua, siis viigu ta see loom preestri ette. 12  Preester määraku looma hind olenevalt sellest, kas loom on hea või halb. Kuidas preester looma hindab, niisugune olgu selle hind. 13  Aga kui tõotuse andja peaks tahtma seda tagasi osta, siis tuleb tal lisada määratud hinnale viiendik.+ 14  Kui keegi pühendab oma maja Jehoovale, siis määraku preester maja hind olenevalt sellest, kas maja on hea või halb. Millise hinna preester määrab, nii palju see maksab.+ 15  Aga kui maja pühendaja tahab selle tagasi osta, siis lisagu ta selle väärtusele viiendik, ja see saab temale. 16  Kui keegi pühendab Jehoovale osa oma põllust, siis määratagu selle hind vajamineva külviseemne järgi: homer* odraseemet maksku 50 seeklit hõbedat. 17  Kui ta pühendab oma põllu vabastusaastal,+ kehtib see määratud hind. 18  Kui ta pühendab oma põllu pärast vabastusaastat, arvestagu preester talle hind aastate järgi, mis on jäänud järgmise vabastusaastani, põllu hinda vähendatagu vastavalt.+ 19  Ent kui see, kes põllu pühendas, tahab seda tagasi osta, siis peab ta lisama määratud hinnale viiendiku, ja see saab temale. 20  Aga kui ta põldu tagasi ei osta ja põld müüakse kellelegi teisele, siis ei saa seda enam tagasi osta. 21  Kui see põld saab vabastusaastal vabaks, siis on see püha ja kuulub Jehoovale otsekui talle pühendatud põld. See saab preestrite omandiks.+ 22  Kui keegi pühendab Jehoovale põllu, mille ta on ostnud ja mis ei ole osa tema pärandvarast,+ 23  siis arvestagu preester talle selle hind aastate järgi, mis on jäänud vabastusaastani, ja ta tasugu arvestatud summa samal päeval.+ See kuulub pühana Jehoovale. 24  Vabastusaastal läheb põld tagasi sellele, kellelt ta selle ostis ja kellele maa kuulub.+ 25  Iga hind arvestatagu püha paiga seekli järgi. Seekel on 20 geerat.* 26  Kuid keegi ei tohi pühendada Jumalale looma esmasündinut, sest esmasündinuna see juba kuulub Jehoovale.+ Olgu veis, lammas või kits, see kuulub Jehoovale.+ 27  Kui aga tegu on ebapuhta* loomaga ja ta lunastab selle määratud hinnaga, siis lisagu ta sellele viiendik.+ Kui seda tagasi ei osteta, siis müüdagu see määratud hinna eest. 28  Aga mitte midagi sellest, mille keegi on oma varast tingimusteta Jehoovale pühendanud — olgu inimestest, loomadest või oma põllust —, ei saa müüa ega tagasi osta. Kõik pühendatu kuulub Jehoovale kui väga püha.+ 29  Ühtki süüdimõistetut, kes on määratud surmale, ei saa vabaks osta.+ Ta tuleb surmata.+ 30  Kümnendik+ kõigist maa saadustest, olgu põllusaagist või puude viljast, on Jehoova päralt. See on püha ja kuulub Jehoovale. 31  Kui keegi tahab oma kümnendiku tagasi osta, siis lisagu ta selle hinnale viiendik. 32  Kümnendik kõigist veistest ning lammastest ja kitsedest, kes karjasekepi alt läbi käivad, iga kümnes loom, olgu püha ja kuulugu Jehoovale. 33  Omanik ärgu uurigu, kas see loom on hea või halb, ning ta ärgu vahetagu seda teise vastu. Aga kui ta peaks soovima seda välja vahetada, siis on püha nii esimene loom kui ka see, kes seda asendab.+ Seda ei saa tagasi osta.”” 34  Need on käsud, mis Jehoova Moosese kaudu Siinai mäel+ iisraellastele andis.

Allmärkused

570 g. (Vt lisa B14.)
340 g.
228 g.
114 g.
57 g.
34 g.
170 g.
220 liitrit.
11,4 g; geera oli 0,57 g.
Viitab tõenäoliselt vigasele loomale.