3. Moosese 25:1–55

25  Jehoova rääkis Moosesega Siinai mäel veel:  „Ütle iisraellastele: „Kui sa jõuad maale, mille ma sulle annan,+ puhaku maa Jehoova auks.+  Kuus aastat külva oma põllule seemet ja kuus aastat lõika oma viinapuid ning korista maa saaki.+  Kuid seitsmendal aastal saagu maa täielikku puhkust, see puhaku Jehoova auks. Ära külva oma põllule seemet ja ära lõika oma viinapuid.  Ära korista vilja, mis on lõikusest maha jäänud teradest ise kasvanud, ja ära kogu kokku viinamarju lõikamata viinapuudelt. See olgu maale täielik puhkeaasta.  Sa võid siiski süüa toitu, mis maal puhkeaastal ise kasvab: sina, su orjad ja orjatarid, palgatöölised ja sinu juures elavad sisserännanud,  samuti kodu- ja metsloomad su maal. Kõike, mida maa kasvatab, võib süüa.  Lugege seitse puhkeaastat, seitse korda seitse aastat, kokku nelikümmend üheksa aastat.  Seitsmenda kuu kümnendal päeval, lepituspäeval,+ kõlagu vali sarvehääl. Sarvehäält olgu kuulda kogu maal. 10  Viiekümnes aasta olgu teile püha ja te peate kuulutama maal vabastust kõigile selle elanikele.+ See olgu vabastusaasta* ning igaüks teist pöördugu tagasi oma maaomandile ja oma pere juurde.+ 11  Viiekümnes aasta olgu teil vabastusaasta. Ärge külvake seemet, ärge koristage mahajäänud teradest isekasvanud vilja ja ärge korjake viinamarju lõikamata viinapuudelt,+ 12  sest see on vabastusaasta. See olgu teile püha. Te võite süüa vaid seda, mida maa ise kasvatab.+ 13  Vabastusaastal pöördugu igaüks tagasi oma maaomandile.+ 14  Kui te kellelegi midagi müüte või temalt midagi ostate, siis ärge tehke üksteisele ülekohut.+ 15  Kui te ostate kelleltki maad, võtke arvesse, mitu aastat on möödunud vabastusaastast, ja tema võtku müües arvesse järelejäänud saagiaastaid.+ 16  Kui on jäänud veel palju aastaid, võib ta maa müügihinda tõsta, aga mida vähem aastaid on jäänud, seda madalam olgu müügihind, sest ta müüb sulle vastava arvu viljasaake. 17  Ükski teist ärgu tehku teisele ülekohut,+ vaid kartke oma Jumalat,+ sest mina olen Jehoova, teie Jumal.+ 18  Kui te täidate mu seadusi ja järgite mu õigusnorme, võite maal julgesti elada.+ 19  Maa annab teile oma vilja+ ning te sööte, palju soovite, ja elate seal julgesti.+ 20  Aga kui te küsite: „Mida me seitsmendal aastal sööme, kui me ei tohi seemet külvata ega saaki koristada?”,+ 21  siis teadke, et kuuendal aastal õnnistan ma teid nii palju, et maa annab saagi, millest jätkub kolmeks aastaks.+ 22  Kaheksandal aastal te külvate seemet ja sööte vana saaki kuni üheksanda aastani. Kuni uus saak valmib, sööte te vanadest varudest. 23  Maad ärgu müüdagu alatiseks,+ sest maa on minu oma.+ Te olete ju minu silmis võõramaalased ja sisserändajad.+ 24  Kogu teie valduses oleval maal tuleb tagada õigus maad tagasi osta. 25  Kui su vend jääb vaeseks ja peab osa oma maast ära müüma, siis väljaostja, kes on tema lähisugulane, ostku tagasi see, mille tema vend on müünud.+ 26  Kui tal ei ole väljaostjat, aga ta saab jõukaks, nii et tal endal on võimalik see tagasi osta, 27  arvutagu ta välja maa müügist möödunud aastate saakide väärtus, arvaku see esialgsest hinnast maha ja tasugu järelejäänud osa mehele, kellele ta maa müüs. Siis võib ta oma maaomandile tagasi pöörduda.+ 28  Aga kui tal pole võimalik maad tema käest tagasi osta, siis jäägu müüdud maa ostja kätte kuni vabastusaastani.+ See tagastatakse talle vabastusaastal ja ta võib oma omandile tagasi minna.+ 29  Kui keegi müüb elumaja müüriga ümbritsetud linnas, jääb talle õigus osta see tagasi aasta jooksul alates selle müümisest. Tema tagasiostuõigus+ on jõus kogu aasta. 30  Aga kui seda enne aasta möödumist tagasi ei osteta, saab müüriga ümbritsetud linnas asuv maja ostja alaliseks omandiks, see jääb temale ja tema järglastele põlvest põlve. Seda ärgu vabastusaastal tagastatagu. 31  Kuid majasid asulates, millel pole müüri, loetagu põllumaa juurde kuuluvaiks. Neile kehtigu väljaostuõigus ja vabastusaastal need tagastatagu. 32  Aga mis puutub leviitide majadesse nende linnades,+ siis nendele on leviitidel püsiv tagasiostuõigus. 33  Kui leviitide omand jääb tagasi ostmata, siis maja, mis müüdi ära neile kuuluvas linnas, tagastatagu vabastusaastal,+ sest majad leviitide linnades on nende omand iisraellaste keskel.+ 34  Aga nende linnade ümber olevat karjamaad+ ei tohi müüa, sest see on nende püsiv omand. 35  Kui vend su kõrval jääb vaeseks ega suuda end ülal pidada, siis toeta teda,+ nagu sa toetaksid ka muulast ja sisserändajat,+ et su vend võiks su rahva keskel edasi elada. 36  Ära lõika tema pealt kasu ega teeni tema arvel tulu.+ Sa pead kartma oma Jumalat+ ning su vend elagu su rahva keskel edasi. 37  Talle raha laenates ja toitu andes ära mõtle tema pealt kasu lõigata.+ 38  Mina olen Jehoova, teie Jumal, kes tõi teid välja Egiptusemaalt,+ et anda teile Kaananimaa ja olla teie Jumal.+ 39  Kui su vend, kes elab su kõrval, jääb vaeseks ja peab end sulle müüma,+ ei tohi sa teda sundida tööle nagu orja.+ 40  Ta olgu kui palgatööline,+ kui sisserändaja. Ta teenigu sinu juures kuni vabastusaastani. 41  Siis võib ta su juurest lahkuda, tema ja ta lapsed koos temaga, ja naasta oma suguvõsa juurde. Ta pöördugu tagasi oma esiisade maaomandile.+ 42  Nad on ju minu orjad, kelle ma tõin välja Egiptusemaalt.+ Nad ei tohi end müüa, nagu müüakse orje. 43  Sa ei tohi oma venda karmilt kohelda.+ Karda oma Jumalat.+ 44  Aga te võite endale orje ja orjatare võtta ümberkaudsete rahvaste hulgast, nende seast te võite neid endale osta. 45  Samuti võite osta orje teie juures elavate sisserännanute seast,+ nende ja nende perede hulgast, kes on neile teie maal sündinud, ja need saavad teie omaks. 46  Te võite anda nad edasi oma poegadele püsivaks pärandiks. Neid te võite oma orjadena pidada, kuid oma vendi iisraellasi ei või te karmilt kohelda.+ 47  Ent kui mõni sinu rahva seas elav muulane või sisserännanu saab jõukaks, aga sinu vend jääb tema kõrval vaeseks ja peab müüma end sellele muulasele või sisserännanule või muulase pereliikmele, 48  siis jääb talle pärast enda müümist väljaostuõigus. Keegi tema vendadest võib ta tagasi osta.+ 49  Ka tema onu, onupoeg või keegi teine veresugulane tema suguvõsast võib ta tagasi osta. Või kui ta saab jõukaks, siis ostku ta end ise välja.+ 50  Ta arvestagu koos enda ostjaga aega aastast, mil ta end talle müüs, kuni vabastusaastani,+ et ta müügihind oleks vastavuses nende aastate arvuga.+ Tema tööpäevade hind tuleb arvestada palgatöölise tasu alusel.+ 51  Kui vabastusaastani on jäänud veel palju aastaid, siis peab ta enda väljaostmiseks maksma järelejäänud aastate hinna. 52  Ent kui vabastusaastani on jäänud vähe aastaid, siis peab ta arvestama, kui palju ta peab enda väljaostmiseks maksma nende järelejäänud aastate eest. 53  Ta teenigu oma isandat aastast aastasse nagu palgatööline, ja teil tuleb seista hea selle eest, et ta isand ei kohtleks teda karmilt.+ 54  Aga kui ta ei suuda end neil tingimustel välja osta, siis vabastatagu ta vabastusaastal,+ tema ja ta lapsed koos temaga. 55  Iisraellased on ju minu orjad. Nad on mu orjad, kelle ma tõin välja Egiptusemaalt.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „juubeliaasta”.