3. Moosese 22:1–33

  • Preestrite puhtus ja pühade andide söömine (1–16)

  • Vastuvõetavad vaid veatud ohvrid (17–33)

22  Jehoova rääkis Moosesega veel:  „Ütle Aaronile ja tema poegadele, et nad iisraellaste pühade andidega hoolikalt ümber käiksid ega teotaks mu püha nime,+ kui nad tegelevad andidega, mille iisraellased on mulle pühendanud.+ Mina olen Jehoova.  Ütle neile: „Kui keegi su järglastest läheneb ebapuhtana pühadele andidele, mille iisraellased on Jehoovale pühendanud, tuleb ta surmata.+ Mina olen Jehoova.  Ükski mees Aaroni järglastest, kellel on pidalitõbi+ või haiguslik voolus,+ ei tohi süüa pühi ande enne, kui ta saab puhtaks.+ Samuti ei tohi neid süüa see, kes puudutas kedagi, kes oli saanud ebapuhtaks surnu tõttu,+ ega mees, kellel oli seemnepurse,+  ega see, kes puudutas mõnd ebapuhast väikelooma,+ ega see, kes puudutas mõnd inimest, kes oli mistahes põhjusel ebapuhas ja kelle pärast ta võis saada ebapuhtaks.+  Kes kedagi neist puudutab, peab olema õhtuni ebapuhas ega tohi süüa pühi ande enne, kui ta on end veega loputanud.+  Kui päike on loojunud, siis on ta puhas, ja pärast seda võib ta süüa pühi ande, sest see on tema leib.+  Samuti ei tohi ta süüa ühtegi surnuna leitud looma ega sellist looma, kelle metsloomad on lõhki kiskunud, kuna ta saaks seeläbi ebapuhtaks.+ Mina olen Jehoova.  Nad peavad täitma minu ees oma kohust, et nad ei patustaks ega sureks pühade andide teotamise pärast. Mina olen Jehoova, kes neid pühitseb. 10  Ükski kõrvaline isik* ei tohi süüa midagi püha.+ Ükski muulane, kes peatub preestri juures, ega palgatööline ei tohi süüa midagi püha. 11  Aga kui preester kellegi oma raha eest ostab, siis too võib seda süüa. Ka tema peres sündinud orjad võivad süüa tema leiba.+ 12  Kui preestri tütar abiellub mehega, kes ei ole preester, ei tohi ta süüa annetuseks toodud pühi ande. 13  Ent kui preestri tütar jääb leseks või on lahutatud ja tal ei ole järglasi ning ta pöördub tagasi oma isamajja, kus ta elas oma nooruses, siis võib ta süüa oma isa leiba.+ Kuid ükski kõrvaline isik ei tohi seda süüa. 14  Kui keegi sööb püha andi kogemata, siis peab ta selle hüvitama ja lisama annile viiendiku selle väärtusest ning viima selle püha anni preestrile.+ 15  Preestrid ei tohi teotada iisraellaste pühi ande, mida need Jehoovale annetavad:+ 16  nad ei tohi lasta neil süüa pühi ande, sest sellega need tõmbaksid enda peale karistuse oma patu eest. Mina olen Jehoova, kes neid pühitseb.”” 17  Jehoova ütles Moosesele veel: 18  „Räägi Aaronile ja tema poegadele ning kõigile iisraellastele: „Kui mõni Iisraeli mees või keegi Iisraelis elav muulane toob Jehoovale oma tõotuste täitmiseks või vabatahtliku ohvrina+ põletusohvri,+ 19  olgu selleks veatu isasloom+ veistest, lammastest või kitsedest, et ta võiks olla Jumalale meelepärane. 20  Te ei tohi ohverdada ühtki vigast,+ sest see ei tee teid Jumalale meelepäraseks. 21  Kui keegi toob Jehoovale tõotuse täitmiseks või vabatahtliku ohvrina rahuohvri,+ siis olgu selleks veatu loom veistest, lammastest või kitsedest, et ta võiks olla Jumalale meelepärane. Sellel ei tohi olla ühtki viga. 22  Ükski ohver ei tohi olla pime, murdunud jalaga, haava, tüüka, kärna või seenhaigusega. Ühtki niisugust ohvrit ei tohi te Jehoovale tuua ega altaril Jehoovale ohverdada. 23  Pulli või lamba, kellel on üks jalg liiga pikk või liiga lühike, võib küll tuua vabatahtlikuks ohvriks, kuid tõotusohvrina ei ole see vastuvõetav. 24  Te ei tohi Jehoovale tuua sellist looma, kelle munandid on vigastatud, puruks muljutud, ära rebitud või ära lõigatud. Te ei tohi niisuguseid oma maal ohverdada. 25  Ka võõramaalase käest ei tohi te vastu võtta selliseid loomi leivaks oma Jumalale, sest need on rikutud ja vigased. Need ei ole vastuvõetavad.”” 26  Jehoova rääkis Moosesega veel: 27  „Kui sünnib vasikas, lamba- või kitsetall, siis jäägu ta seitsmeks päevaks oma ema juurde,+ kuid kaheksandast päevast alates sobib ta ohvrianniks, tuleohvriks Jehoovale. 28  Ärge tapke veist, lammast ega kitse ta järglasega samal päeval.+ 29  Kui te ohverdate Jehoovale tänuohvri,+ ohverdage see nõnda, et oleksite Jumalale meelepärased. 30  Seda tuleb süüa samal päeval. Ärge jätke midagi sellest hommikuks.+ Mina olen Jehoova. 31  Pidage kinni mu käskudest ja järgige neid.+ Mina olen Jehoova. 32  Te ei tohi teotada mu püha nime.+ Mind tuleb iisraellaste keskel pühaks pidada.+ Mina olen Jehoova, kes teid pühitseb,+ 33  kes tõi teid välja Egiptusemaalt, et olla teie Jumal.+ Mina olen Jehoova.”

Allmärkused

St see, kes polnud Aaroni suguvõsast.