3. Moosese 21:1–24

  • Preestrid peavad olema pühad ja rüvetamata (1–9)

  • Ülempreester ei tohi end rüvetada (10–15)

  • Preestrid ei tohi olla vigased (16–24)

21  Jehoova ütles Moosesele: „Räägi preestrite, Aaroni poegadega, ja ütle neile: „Ükski preester ärgu rüvetagu end oma rahva seas surnu pärast.+  Kuid ta tohib rüvetada end mõne lähema veresugulase pärast: oma ema, isa, poja, tütre, venna  ning õe pärast, kes oli neitsi ja elas tema juures* ega olnud veel abiellunud.  Ta ei tohi aga rüvetada ega teotada end naise pärast, kes kuulus teisele mehele tema rahva seas.  Preestrid ei tohi endal pead kiilaks ajada,+ lõigata habeme äärt ega lõikuda oma keha.*+  Nad peavad olema oma Jumala ees pühad+ ja nad ei tohi teotada oma Jumala nime,+ sest nad ohverdavad Jehoova tuleohvreid, oma Jumala leiba*. Nad peavad olema pühad.+  Nad ei tohi abielluda prostituudi,+ teotatud naise ega lahutatud naisega,+ sest preester on püha oma Jumala ees.  Preestrit peetagu pühaks,+ sest ta ohverdab su Jumala leiba. Ta olgu püha, sest mina, Jehoova, kes teid pühitseb, olen püha.+  Kui preestri tütar rüvetab end, saades prostituudiks, teotab ta oma isa. Ta surmatagu ning põletatagu tules.+ 10  See, kes on oma vendade seas ülempreester, kelle pea peale on valatud võideõli+ ja kes on seatud ametisse, nii et ta võib kanda preestririideid,+ ei tohi jätta oma juuste eest hoolitsemist ega oma riideid lõhki käristada.+ 11  Ta ei tohi minna ühegi surnu juurde+ ega rüvetada end isegi mitte oma isa ega ema pärast. 12  Ta ei tohi pühamust lahkuda ega teotada oma Jumala pühamut,+ sest tema peal on pühitsusmärk, tema Jumala võideõli.+ Mina olen Jehoova. 13  Ta peab võtma endale naiseks neitsi.+ 14  Ta ei tohi abielluda lese, lahutatud naise, teotatu ega prostituudiga, vaid ta võtku endale naiseks neitsi oma rahva seast. 15  Ta ei tohi teotada oma järeltulevat sugu oma rahva seas,+ sest mina olen Jehoova, kes teda pühitseb.”” 16  Jehoova ütles Moosesele veel: 17  „Ütle Aaronile: „Kõigi sinu järelpõlvede hulgas ei tohi ükski su järglane, kes on vigane, tulla ohverdama oma Jumala leiba. 18  Pühamu juurde ei tohi tulla ükski vigane: pime ega lonkaja, näokahjustusega, liiga pika jäseme, 19  murdunud jala või käega mees, 20  küürakas ega kääbus*, silmakahjustuse, ekseemi, seenhaiguse ega vigastatud munanditega mees.+ 21  Ükski preester Aaroni järglastest, kes on vigane, ei või tulla ohverdama Jehoova tuleohvreid. Kuna ta on vigane, ei tohi ta tulla oma Jumala leiba ohverdama. 22  Ta võib küll süüa oma Jumala leiba väga pühadest+ ja pühadest andidest,+ 23  kuid ta ei tohi tulla eesriide+ juurde ega läheneda altarile,+ sest ta on vigane. Ta ei tohi teotada mu pühamut,+ sest mina olen Jehoova, kes neid pühitseb.””+ 24  Mooses rääkis seda Aaronile, tema poegadele ja kõigile iisraellastele.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „elas tema ligidal” või „oli tema lähedane sugulane”.
Viitab ilmselt paganlikele leinakommetele.
Mõeldakse tapaohvreid.
Teine võimalik tähendus: „haiglaslikult kõhn”.