3. Moosese 10:1–20

  • Jehoova tuli surmab Naadabi ja Abihu (1–7)

  • Nõuded preestritele joomise ja söömise kohta (8–20)

10  Hiljem võtsid Aaroni pojad Naadab ja Abihu+ kumbki oma suitsutuspanni, tegid sinna tule ja põletasid selle peal suitsutusrohtu.+ Nad astusid Jehoova ette lubamatu tulega,+ mida ta polnud käskinud neil teha.  Siis väljus Jehoova juurest tuli ja neelas nad,+ nii et nad surid Jehoova ees.+  Seejärel ütles Mooses Aaronile: „Jehoova on öelnud: „Need, kes on mu lähedal, peavad mind pühaks pidama,+ ja kogu rahvas peab mind austama.”” Aga Aaron vaikis.  Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafani, Aaroni onu Ussieli+ pojad, ja ütles neile: „Tulge siia, kandke oma vennad püha telgi eest ära väljapoole laagrit.”  Nad tulid ja kandsid mehed nende rüüdes väljapoole laagrit, nii nagu Mooses oli käskinud.  Pärast seda ütles Mooses Aaronile ja tema teistele poegadele Eleasarile ja Iitamarile: „Ärge jätke oma juuste eest hoolitsemata ja ärge käristage lõhki oma riideid,+ et te ei sureks ja et Jumala meelepaha ei tuleks terve koguduse peale. Aga teie vennad, kogu Iisraeli rahvas, nutku nende pärast, kelle Jehoova on tulega surmanud.  Te ei tohi lahkuda kogudusetelgi õuest, muidu te surete, sest teie peal on Jehoova võideõli.”+ Nad tegid Moosese sõna kohaselt.  Siis ütles Jehoova Aaronile:  „Ära joo enne kogudusetelki tulemist veini ega teisi alkohoolseid jooke,+ ei sina ega su pojad, et te ei sureks. See olgu alaliseks seaduseks teie tulevastele põlvedele, 10  et te teeksite vahet püha ja ebapüha ning ebapuhta ja puhta vahel+ 11  ning õpetaksite iisraellastele kõiki seadusi, mis Jehoova on neile Moosese kaudu andnud.”+ 12  Siis ütles Mooses Aaronile ning tema järelejäänud poegadele Eleasarile ja Iitamarile: „Võtke Jehoova tuleohvritest üle jäänud roaohver, valmistage hapnemata leivad ja sööge neid altari juures,+ sest see ohver on väga püha.+ 13  Sööge seda pühal alal,+ kuna see on sulle ja su poegadele määratud osa Jehoova tuleohvritest. Ma olen saanud sellise käsu. 14  Sööge ka kõigutusohvri rinnatükk ja püha osa hulka kuuluv kints+ puhtas paigas, sina ning su pojad ja tütred koos sinuga,+ sest need on iisraellaste rahuohvritest antud sulle ja su poegadele kui määratud osa. 15  Püha osa hulka kuuluv kints ja kõigutusohvri rinnatükk toodagu koos tuleohvrite rasvaga ja seda kõigutusohvrit kõigutatagu Jehoova ees. Rinnatükk ja kints on sulle ja su poegadele alaliselt määratud osa,+ nii nagu Jehoova on käskinud.” 16  Mooses otsis hoolega patuohvrisikku+ ning sai teada, et see on põletatud. Siis ta vihastus Eleasari ja Iitamari, Aaroni järelejäänud poegade peale ja ütles: 17  „Miks te ei söönud patuohvrit pühal alal?+ See on ju väga püha ja see on antud teile, et te võtaksite enda kanda koguduse patud ja toimetaksite Jehoova ees rahva eest lepitust. 18  Te oleksite pidanud sööma seda pühal alal, nii nagu mind kästi, sest selle verd ei viidud pühasse telki.”+ 19  Aaron vastas Moosesele: „Rahvas tõi täna Jehoova ette patuohvri ja põletusohvri,+ aga ikkagi on see kõik mind tabanud. Kui ma oleksin söönud täna patuohvrit, kas oleks see olnud Jehoovale meelepärane?” 20  Seda kuulnud, jäi Mooses rahule.

Allmärkused