2. Kuningate 25:1–30

  • Nebukadnetsar piirab Jeruusalemma (1–7)

  • Jeruusalemm ja selle tempel hävitatakse, teine pagendamine (8–21)

  • Gedalja pannakse maavalitsejaks (22–24)

  • Gedalja tapetakse, rahvas põgeneb Egiptusse (25, 26)

  • Joojakin vabastatakse Babülonis (27–30)

25  Sidkija valitsuse üheksandal aastal kümnenda kuu kümnendal päeval tuli Babüloni kuningas Nebukadnetsar+ kogu oma sõjaväega Jeruusalemma vastu.+ Ta lõi laagri üles ja ehitas linna ümber piiramisvalli.+  Linn oli piiramisrõngas kuni kuningas Sidkija 11. valitsusaastani.  Neljanda kuu üheksandaks päevaks oli nälg linnas võimust võtnud+ ja maa rahval polnud enam toitu.+  Siis murti linnamüürist läbi+ ning kõik sõjamehed põgenesid öö varjus topeltmüüri värava kaudu, mis oli kuninga aia juures, kuigi kaldealased olid linna ümber, ning kuningas pages Araba poole.+  Kaldealaste sõjavägi hakkas kuningat taga ajama ja sai ta kätte Jeeriko kõrbetasandikul ning kõik kuninga sõjasalgad jooksid tema juurest laiali.  Kaldealased võtsid kuninga kinni+ ja viisid ta Babüloni kuninga juurde Riblasse ning mõistsid tema üle kohut.  Sidkija pojad tapeti tema enda silme ees. Seejärel tegi Nebukadnetsar Sidkija mõlemast silmast pimedaks, pani ta vaskahelaisse ja viis Babüloni.+  Viienda kuu seitsmendal päeval, nimelt Babüloni kuninga Nebukadnetsari 19. aastal, tuli Babüloni kuninga ihukaitsepealik Nebusaradan+ Jeruusalemma.+  Ta põletas maha Jehoova koja,+ kuningakoja+ ja kõik majad Jeruusalemmas,+ ka kõik ülikute majad.+ 10  Kogu kaldealaste sõjavägi, kes oli koos ihukaitsepealikuga, kiskus maha Jeruusalemma müüri.+ 11  Ihukaitsepealik Nebusaradan viis pagendusse kõik, kes olid linna alles jäänud, samuti ülejooksikud, kes olid asunud Babüloni kuninga poolele, ja teised maa rahva hulgast.+ 12  Aga osa maa vaestest jättis ihukaitsepealik Nebusaradan maale alles ning pani nad viinamägesid harima ja pani neile peale töökohustuse.+ 13  Kaldealased purustasid Jehoova koja vasksambad,+ ka vankrid+ ja vaskmere,+ mis olid Jehoova kojas, ning viisid vase Babüloni.+ 14  Nad võtsid kaasa ka tuhanõud, kühvlid, leegikustutajad, peekrid ja kõik vaskriistad, mida oli kasutatud templiteenistuses. 15  Ihukaitsepealik võttis kaasa puhtast kullast ja hõbedast söepannid ning vaagnad.+ 16  Vaske, millest olid olnud tehtud kaks sammast, meri ja vankrid, mille kuningas Saalomon oli lasknud teha Jehoova koja jaoks, oli nii palju, et seda ei suudetud kaaludagi.+ 17  Kumbki sammas oli 18 küünart* kõrge.+ Samba otsas olev kapiteel* oli vasest ja selle kõrgus oli 3 küünart*. Võrestik ja granaatõunad ümber kapiteeli olid samuti vasest.+ Teine sammas ja selle võrestik olid samasugused. 18  Ihukaitsepealik võttis kaasa peapreester Seraja,+ temast järgmise preestri Sefanja+ ja kolm väravavalvurit.+ 19  Samuti võttis ta linnast kaasa ühe õukonnaametniku, kes oli sõdurite ülevaataja; viis kuninga lähikondset, kes linnast leiti; väepealiku kirjutaja, kes värbas maa rahvast; ja lihtrahva seast 60 meest, kes linnast leiti. 20  Ihukaitsepealik Nebusaradan+ viis nad Riblasse Babüloni kuninga juurde.+ 21  Babüloni kuningas tappis nad Hamatimaal+ Riblas. Nii viidi Juuda oma maalt pagendusse.+ 22  Aga Juudamaale jäetud rahva üle pani Babüloni kuningas Nebukadnetsar valitsema Gedalja,+ Saafani+ poja Ahikami+ poja.+ 23  Kui kõik väepealikud oma meestega kuulsid, et Babüloni kuningas on Gedalja valitsejaks pannud, tulid nad kohe Gedalja juurde Mispasse. Need väepealikud olid Netanja poeg Ismael, Kaareahi poeg Joohanan, netofalase Tanhumeti poeg Seraja ja maakatlase poeg Jaasanja, nemad ja nende mehed.+ 24  Gedalja andis neile ja nende meestele vande ja ütles neile: „Ärge kartke teenida kaldealasi! Elage sellel maal ja teenige Babüloni kuningat, siis läheb teil hästi.”+ 25  Seitsmendal kuul tuli Ismael,+ Elisama poja Netanja poeg, kes oli kuninglikust soost, ja ühes temaga kümme meest ning nad tapsid Gedalja ning temaga Mispas olevad juudid ja kaldealased.+ 26  Siis läks kogu rahvas, nii noored kui ka vanad, sealhulgas väepealikud, kaldealaste kartuses Egiptusse.+ 27  Juuda kuninga Joojakini+ 37. pagendusaastal 12. kuu 27. päeval, sel aastal, kui Evil-Merodak Babüloni kuningaks sai, vabastas ta Juuda kuninga Joojakini vanglast.+ 28  Ta rääkis temaga lahkelt ja tõstis tema trooni kõrgemale teiste kuningate omadest, kes olid koos temaga Babülonis. 29  Joojakin võttis seljast vangiriided ja sõi sealtpeale kõik oma elupäevad leiba kuninga lauas. 30  Kuningas hoolitses tema toidulaua eest päevast päeva kuni ta elu lõpuni.

Allmärkused

8 m. (Vt lisa B14.)
Samba kunstiliselt kujundatud ülaosa.
1,3 m.