2. Kuningate 12:1–21

12  Joas+ sai kuningaks Jehu+ seitsmendal aastal ja ta valitses Jeruusalemmas 40 aastat. Tema ema oli Sibja, kes oli pärit Beer-Sebast.+  Kogu selle aja, kui preester Joojada Joast juhatas, tegi Joas seda, mis oli Jehoova silmis õige.  Aga ohvripaiku+ ei hävitatud ning rahvas tõi seal ikka ohvreid ja lasi tõusta ohvrisuitsu.  Kord ütles Joas preestritele: „Võtke kogu raha, mis tuuakse Jehoova kotta pühadeks ohvriandideks:+ määratud summa, mida igaüks peab maksma,+ isiku eest ettenähtud summa ning kogu raha, mida kellegi süda ajendab Jehoova kotta tooma.+  Preestrid võtku annetajatelt* raha ja kasutagu seda koja katkiste kohtade parandamiseks.”+  Kuid kuningas Joase 23. aastaks ei olnud preestrid koja katkisi kohti ikka veel ära parandanud.+  Seepärast kutsus kuningas Joas enda juurde preester Joojada+ ja teised preestrid ning ütles neile: „Miks te ei paranda koja katkisi kohti? Ärge koguge enam annetajatelt raha, kui seda ei kasutata koja parandamiseks!”+  Preestrid olid nõus, et nad ei kogu enam inimestelt raha ega vastuta koja parandamise eest.  Seejärel võttis preester Joojada kirstu,+ puuris selle kaane sisse augu ja pani altari kõrvale; see jäi Jehoova kotta minnes paremat kätt. Preestrid, kes teenisid väravavalvuritena, panid sinna kogu Jehoova kotta toodud raha.+ 10  Kui nähti, et kirstu on palju raha kogunenud, tulid kuninga kirjutaja ja ülempreester, võtsid* Jehoova kotta toodud raha ja lugesid üle.+ 11  Nad andsid üleloetud raha Jehoova koja töödejuhatajatele, kes maksid raha puuseppadele, Jehoova kojas töötavatele ehitajatele,+ 12  müürseppadele ja kiviraiduritele. Samuti ostsid nad selle eest palke ja tahutud kive Jehoova koja parandamiseks ning katsid sellega kõik muud parandamisega seotud kulud. 13  Kuid Jehoova kotta toodud raha eest ei valmistatud Jehoova kojale hõbenõusid, leegikustutajaid, kausse, trompeteid+ ega mingeid kuld- ja hõbeasju.+ 14  See raha anti töötegijatele ning selle eest parandati Jehoova koda. 15  Töödejuhatajatelt, kelle kätte raha usaldati, et nad annaksid selle töölistele, ei nõutud aru, sest nad olid usaldusväärsed.+ 16  Aga süü-+ ja patuohvrite raha ei kasutatud Jehoova koja jaoks, see kuulus preestritele.+ 17  Sel ajal läks Süüria kuningas Hasael+ sõdima Gati+ vastu ja vallutas selle. Seejärel otsustas Hasael rünnata ka Jeruusalemma.+ 18  Juuda kuningas Joas võttis siis kõik pühad annid, mis tema esiisad, Juuda kuningad Joosafat, Jooram ja Ahasja olid pühitsenud, samuti tema enda pühad ohvriannid ning kogu Jehoova koja ja kuningakoja varakambrites leiduva kulla, ning saatis selle Süüria kuningale Hasaelile.+ Siis läks too Jeruusalemma alt ära. 19  Kõik muu Joase kohta ning kõik, mis ta tegi, on kirjas Juuda kuningate kroonikaraamatus. 20  Kuid Joase sulased pidasid tema vastu vandenõu+ ja tapsid ta kindluses*+ Sillasse viiva tee ääres. 21  Joase tapsid tema sulased: Simeati poeg Joosakar ja Soomeri poeg Jehosabad.+ Ta maeti oma esiisade juurde Taaveti linna ja tema asemel sai kuningaks tema poeg Amasja.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „oma tuttavatelt”.
Võib tõlkida ka „panid kottidesse”.
Võib tõlkida ka „Beet-Millos”.