2. Kuningate 1:1–18

  • Eelija ennustab Ahasja surma (1–18)

1  Pärast Ahabi surma hakkas Moab+ Iisraeli vastu mässama.  Ükskord juhtus, et Ahasja kukkus Samaarias läbi oma katusekambri aknavõre ja sai vigastada. Ta kutsus oma käskjalad ja ütles neile: „Minge küsige Ekroni+ jumalalt Baal-Sebubilt, kas ma saan terveks.”+  Aga Jehoova ingel ütles tisbelasele Eelijale:+ „Mine Samaaria kuninga käskjalgadele vastu ja küsi neilt: „Kas Iisraelis ei ole Jumalat, et lähete küsitama Ekroni jumalat Baal-Sebubit?+  Seepärast ütleb Jehoova: „Sa ei tõuse enam voodist, kus sa lamad, vaid sa sured!””” Siis Eelija läks teele.  Kui käskjalad kuninga juurde tagasi jõudsid, küsis see: „Miks te tagasi tulite?”  Nad vastasid talle: „Üks mees tuli meile vastu ja ütles: „Minge tagasi kuninga juurde, kes teid saatis, ja teatage talle: „Nii ütleb Jehoova: „Kas Iisraelis ei ole Jumalat, et lähete küsitama Ekroni jumalat Baal-Sebubit? Seepärast sa ei tõuse enam voodist, kus sa lamad, vaid sa sured!””””+  Siis kuningas küsis neilt: „Kuidas see mees välja nägi, kes teile vastu tuli ja need sõnad ütles?”  Nad vastasid: „Tal oli karvane nahkrüü seljas+ ja nahkvöö vööl.”+ Seepeale ütles ta: „See oli tisbelane Eelija.”  Siis saatis kuningas Eelija juurde viiekümnepealiku ühes 50 mehega. Pealik läks Eelija juurde, kes istus mäe otsas, ja ütles talle: „Jumalamees,+ kuningas käsib sul alla tulla!” 10  Eelija aga vastas viiekümnepealikule: „Kui ma olen jumalamees, siis langegu taevast tuli+ ning neelaku sind ja su 50 meest!” Taevast langeski tuli ja neelas pealiku koos ta 50 mehega. 11  Siis saatis kuningas tema juurde järgmise viiekümnepealiku ühes 50 mehega ja see ütles Eelijale: „Jumalamees, kuningas käsib sul otsekohe alla tulla!” 12  Kuid Eelija vastas talle: „Kui ma olen jumalamees, siis langegu taevast tuli ning neelaku sind ja su 50 meest!” Taevast langeski Jumala tuli ja neelas pealiku koos ta 50 mehega. 13  Siis saatis kuningas tema juurde veel kolmanda viiekümnepealiku ühes 50 mehega. See läks Eelija juurde, laskus tema ette põlvili ja palus temalt armu, öeldes: „Jumalamees, olgu minu ja su 50 sulase elu sinu silmis kallis! 14  Taevast langes tuli ja neelas ära kaks esimest viiekümnepealikku ja nende mõlema 50 meest. Olgu aga nüüd minu elu kallis su silmis!” 15  Seepeale ütles Jehoova ingel Eelijale: „Mine koos temaga alla. Ära karda teda!” Siis Eelija tõusis ja läks koos temaga kuninga juurde. 16  Ta ütles kuningale: „Nii lausub Jehoova: „Sa läkitasid käskjalad küsitama Ekroni+ jumalat Baal-Sebubit. Kas Iisraelis pole Jumalat?+ Miks sa ei küsinud tema käest? Seepärast ei tõuse sa enam voodist, kus sa lamad, vaid sa sured!”” 17  Kuningas surigi, nagu Jehoova oli Eelija kaudu öelnud. Aga kuna tal polnud poega, sai tema asemel kuningaks Jooram*,+ kes tõusis troonile Juuda kuninga Joorami,+ Joosafati poja teisel aastal. 18  Kõik muu Ahasja+ kohta ja see, mis ta tegi, on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.

Allmärkused

Ahasja vend.