Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

2. Ajaraamat

Peatükid

Sisukokkuvõte

 • 1

 • 2

  • Ettevalmistused templi ehituseks (1–18)

 • 3

  • Saalomon hakkab templit ehitama (1–7)

  • Kõige püham paik (8–14)

  • Kaks vasksammast (15–17)

 • 4

  • Altar, meri ja tünnid (1–6)

  • Lambijalad, lauad ja õued (7–11a)

  • Templi sisustus saab valmis (11b–22)

 • 5

  • Ettevalmistused templi sissepühitsemiseks (1–14)

   • Lepingulaegas tuuakse templisse (2–10)

 • 6

  • Saalomon pöördub rahva poole (1–11)

  • Saalomoni palve templi sissepühitsemisel (12–42)

 • 7

  • Tempel täitub Jehoova auhiilgusega (1–3)

  • Templi sissepühitsemine (4–10)

  • Jehoova ilmutab end Saalomonile (11–22)

 • 8

  • Saalomoni muud ehitusprojektid (1–11)

  • Templiteenistuse sisseseadmine (12–16)

  • Saalomoni laevastik (17, 18)

 • 9

  • Seeba kuninganna külastab Saalomoni (1–12)

  • Saalomoni rikkus (13–28)

  • Saalomoni surm (29–31)

 • 10

  • Iisrael mässab Rehabeami vastu (1–19)

 • 11

  • Rehabeami valitsus (1–12)

  • Ustavad leviidid tulevad Juudasse (13–17)

  • Rehabeami pere (18–23)

 • 12

  • Siisak ründab Jeruusalemma (1–12)

  • Rehabeami valitsuse lõpp (13–16)

 • 13

  • Juuda kuningas Abija (1–22)

   • Abija alistab Jerobeami (3–20)

 • 14

  • Abija surm (1)

  • Juuda kuningas Aasa (2–8)

  • Aasa alistab 1 000 000 etiooplast (9–15)

 • 15

 • 16

 • 17

  • Juuda kuningas Joosafat (1–6)

  • Rahva õpetamine (7–9)

  • Joosafati sõjavägi (10–19)

 • 18

  • Joosafati liit Ahabiga (1–11)

  • Miikaja ennustab kaotust (12–27)

  • Ahab tapetakse Gileadi-Raamotis (28–34)

 • 19

  • Jehu noomib Joosafatti (1–3)

  • Joosafati reformid (4–11)

 • 20

  • Naaberrahvad ohustavad Juudat (1–4)

  • Joosafati abipalve (5–13)

  • Jehoova vastus (14–19)

  • Juuda päästetakse ime läbi (20–30)

  • Joosafati valitsuse lõpp (31–37)

 • 21

 • 22

  • Juuda kuningas Ahasja (1–9)

  • Atalja haarab võimu (10–12)

 • 23

  • Joojada sekkub, Joas saab kuningaks (1–11)

  • Atalja tapetakse (12–15)

  • Joojada reformid (16–21)

 • 24

 • 25

 • 26

  • Juuda kuningas Ussija (1–5)

  • Ussija sõjategevus (6–15)

  • Ülbet Ussijat lüüakse pidalitõvega (16–21)

  • Ussija surm (22, 23)

 • 27

  • Juuda kuningas Jootam (1–9)

 •  28

  • Juuda kuningas Aahas (1–4)

  • Süüria ja Iisrael alistavad ta (5–8)

  • Ooded hoiatab Iisraeli (9–15)

  • Juudat alandatakse (16–19)

  • Aahas teenib ebajumalaid, tema surm (20–27)

 • 29

  • Juuda kuningas Hiskija (1, 2)

  • Hiskija reformid (3–11)

  • Templi puhastamine (12–19)

  • Templiteenistus taastatakse (20–36)

 • 30

  • Hiskija peab paasapüha (1–27)

 • 31

  • Hiskija teeb lõpu ebajumalakummardamisele (1)

  • Preestritele ja leviitidele ettenähtud toetus (2–21)

 • 32

  • Sanherib ohustab Jeruusalemma (1–8)

  • Sanherib hakkab Jehoovale vastu (9–19)

  • Ingel hävitab Assüüria armee (20–23)

  • Hiskija haigus ja ülbus (24–26)

  • Hiskija saavutused ja surm (27–33)

 • 33

 • 34

  • Juuda kuningas Joosija (1, 2)

  • Joosija reformid (3–13)

  • Leitakse seaduseraamat (14–21)

  • Hulda ennustab õnnetust (22–28)

  • Joosija loeb rahvale lepinguraamatut (29–33)

 • 35

  • Joosija korraldab suure paasapüha (1–19)

  • Vaarao Neho tapab Joosija (20–27)

 • 36

  • Juuda kuningas Jooahas (1–3)

  • Juuda kuningas Joojakim (4–8)

  • Juuda kuningas Joojakin (9, 10)

  • Juuda kuningas Sidkija (11–14)

  • Jeruusalemma häving (15–21)

  • Kyrose määrus templi taastamiseks (22, 23)