1. Moosese 36:1–43

  • Eesavi järeltulijad (1–30)

  • Edomi kuningad ja hõimupealikud (31–43)

36  Need on Eesavi ehk Edomi+ järeltulijad.  Eesav võttis endale naised Kaanani tütreist: hett+ Eeloni tütre Aada+ ja Ana tütre Oholibama,+ hiivlase Sibeoni pojatütre,  ning Ismaeli tütre Baasmati,+ Nebajoti+ õe.  Aada sünnitas Eesavile Eliifase, Baasmat sünnitas Reueli  ning Oholibama sünnitas Jeusi, Jalami ja Korahi.+ Need olid Eesavi pojad, kes sündisid talle Kaananimaal.  Siis võttis Eesav oma naised, pojad, tütred, kõik kodakondsed ning oma karja ja kõik muud loomad ja kogu varanduse, mis ta oli Kaananimaal soetanud,+ ning läks teisele maale, oma venna Jaakobi juurest ära,+  sest nad olid soetanud sedavõrd palju vara, et ei saanud üheskoos elada, ja maa, kus nad võõrana elasid, ei suutnud neid toita nende karjade pärast.  Niisiis asus Eesav elama Seiri mägismaale.+ Eesavi teine nimi on Edom.+  Need on Eesavi, Seiri mägismaal elavate edomlaste isa järeltulijad.+ 10  Need on Eesavi pojad: Eliifas, Eesavi naise Aada poeg, ja Reuel, Eesavi naise Baasmati poeg.+ 11  Eliifase pojad olid Teeman,+ Oomar, Sefo, Gatam ja Kenas.+ 12  Eesavi poja Eliifase liignaine oli Timna, kes sünnitas Eliifasele Amaleki.+ Need olid Eesavi naise Aada järeltulijad. 13  Need on Reueli pojad: Nahat, Serah, Samma ja Missa. Need olid Eesavi naise Baasmati+ järeltulijad. 14  Need on Eesavi naise Oholibama, Ana tütre, Sibeoni pojatütre pojad, kelle ta Eesavile sünnitas: Jeus, Jalam ja Korah. 15  Need on Eesavi poegadest põlvnenud hõimupealikud:+ Eliifase, Eesavi esmasündinu pojad Teeman, Oomar, Sefo, Kenas,+ 16  Korah, Gatam ja Amalek. Need olid Eliifasest+ põlvnenud hõimupealikud Edomimaal, Aada järeltulijad. 17  Need on Eesavi poja Reueli pojad: hõimupealikud Nahat, Serah, Samma ja Missa. Need olid Reuelist põlvnenud hõimupealikud Edomimaal,+ Eesavi naise Baasmati järeltulijad. 18  Need on Eesavi naise Oholibama pojad: hõimupealikud Jeus, Jalam ja Korah. Need olid Eesavi naisest Oholibamast, Ana tütrest, põlvnenud hõimupealikud. 19  Need olid Eesavi ehk Edomi+ pojad ja nendest põlvnenud hõimupealikud. 20  Need on horiit Seiri järeltulijad, selle maa elanikud:+ Lootan, Soobal, Sibeon, Ana,+ 21  Diison, Eeser ja Diisan.+ Need olid horiitide hõimupealikud, Seiri järeltulijad Edomimaal. 22  Lootani pojad olid Hori ja Heemam ning Lootani õde oli Timna.+ 23  Need on Soobali pojad: Alvan, Maanahat, Eebal, Seefo ja Oonam. 24  Need on Sibeoni+ pojad: Ajja ja Ana. See on see Ana, kes leidis kõrbest kuumaveeallikad, kui ta oma isa Sibeoni eesleid karjatas. 25  Need on Ana lapsed: poeg Diison ja tütar Oholibama. 26  Need on Diisoni pojad: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.+ 27  Need on Eeseri pojad: Bilhan, Saavan ja Akan. 28  Need on Diisani pojad: Uuts ja Aran.+ 29  Need on horiitide hõimupealikud: Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, 30  Diison, Eeser ja Diisan.+ Need olid horiitide hõimupealikud Seirimaal. 31  Need kuningad valitsesid Edomimaal,+ kui iisraellastel polnud veel kuningat.+ 32  Edomis valitses Beori poeg Bela ja tema linna nimi oli Dinhaba. 33  Kui Bela suri, hakkas tema asemel valitsema Joobab, Bosrast pärit Serahi poeg. 34  Kui Joobab suri, hakkas tema asemel valitsema Huusam teemanlaste maalt. 35  Kui Huusam suri, hakkas tema asemel valitsema Bedadi poeg Hadad, kes alistas midjanlased+ Moabimaal, ja tema linna nimi oli Aviit. 36  Kui Hadad suri, hakkas tema asemel valitsema Samla, kes oli pärit Masreekast. 37  Kui Samla suri, hakkas tema asemel valitsema Šaul, kes oli pärit jõeäärsest Rehobotist. 38  Kui Šaul suri, hakkas tema asemel valitsema Akbori poeg Baal-Haanan. 39  Kui Akbori poeg Baal-Haanan suri, hakkas tema asemel valitsema Hadar. Hadari linna nimi oli Pau ning tema naine oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 40  Need on Eesavist põlvnenud hõimupealikud nende suguvõsade kaupa, nende asupaikade ja nimede järgi: Timna, Alva, Jetet,+ 41  Oholibama, Eela, Piinon, 42  Kenas, Teeman, Mibsar, 43  Magdiel ja Iiram. Need olid Edomist põlvnenud hõimupealikud nende asulate järgi neile kuuluval maal.+ Need olid Eesavi, edomlaste+ isa järeltulijad.

Allmärkused