1. Moosese 35:1–29

  • Jaakob kõrvaldab võõrad jumalad (1–4)

  • Jaakob naaseb Peetelisse (5–15)

  • Benjamini sünd, Raaheli surm (16–20)

  • Iisraeli 12 poega (21–26)

  • Iisaki surm (27–29)

35  Pärast seda ütles Jumal Jaakobile: „Mine üles Peetelisse,+ ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes end sulle ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest.”+  Siis ütles Jaakob oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga: „Kõrvaldage enda keskelt võõrad jumalad,+ puhastage end, vahetage riided  ja lähme üles Peetelisse! Sinna ma teen altari tõelisele Jumalale, kes vastas mulle mu ahastuspäeval ning on saatnud mind kõigil mu teedel.”+  Nad andsid Jaakobile kõik võõrad jumalad, mis neil olid, ja kõrvarõngad, mis neil kõrvas olid, ning Jaakob mattis need Sekemi lähedale suure puu alla.  Nad asusid teele ja Jumal tekitas ümberkaudsetes linnades hirmu, nii et Jaakobi poegi ei aetud taga.  Lõpuks jõudis Jaakob Kaananimaal asuvasse Luusi+ ehk Peetelisse, tema ja kogu rahvas, kes oli koos temaga.  Ta ehitas sinna altari ja pani sellele paigale nimeks Eel-Peetel*, sest seal oli Jumal end talle ilmutanud, kui ta oma venna eest põgenes.+  Hiljem suri Deboora,+ Rebeka amm, ja ta maeti Peeteli lähedale tammepuu alla. Nii sai see nimeks Allon-Bakut*.  Jumal ilmutas end Jaakobile veel kord, kui see Paddan-Aramist tuli, ja õnnistas teda. 10  Jumal ütles talle: „Su nimi on Jaakob.+ Aga su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid Iisrael!” ja ta hakkaski teda kutsuma Iisraeliks.+ 11  Jumal ütles talle veel: „Mina olen kõikvõimas Jumal.+ Ole viljakas ja sul olgu palju järeltulijaid. Sinust tuleb rahvas, jah, suur rahvas,+ ja kuningadki põlvnevad sinust.+ 12  Selle maa, mille ma andsin Aabrahamile ja Iisakile, annan ma sinule ja su järeltulijatele.”+ 13  Seejärel lahkus Jumal sealt, kus ta oli temaga rääkinud. 14  Siis püstitas Jaakob sinna, kus Jumal oli temaga rääkinud, kivisamba ning valas selle peale joogiohvri ja õli.+ 15  Jaakob kutsus paika, kus Jumal temaga oli rääkinud, Peeteliks*.+ 16  Seejärel asusid nad Peetelist teele. Kui Efratani oli veel tükk maad, algas Raahelil sünnitus ja see oli väga raske. 17  Kui ta oli suurtes valudes maha saamas, ütles ämmaemand talle: „Ära karda, sa saad veel ühe poja.”+ 18  Kui Raahel oli hinge heitmas, oli ta ju suremas, pani ta lapsele nimeks Ben-Ooni*, kuid isa nimetas lapse Benjaminiks*.+ 19  Raahel suri ja ta maeti Efrata ehk Petlemma+ tee äärde. 20  Jaakob püstitas Raaheli hauale samba, mis seisab seal tänase päevani. 21  Siis asus Iisrael teele ja pani oma telgi üles teisele poole Eederi torni. 22  Kui Iisrael elas sel maal, läks Ruuben ja magas oma isa liignaise Billaga ning Iisrael sai sellest teada.+ Jaakobil oli kaksteist poega. 23  Lea pojad olid Ruuben, Jaakobi esmasündinu,+ Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar ja Sebulon. 24  Raaheli pojad olid Joosep ja Benjamin. 25  Raaheli teenija Billa pojad olid Daan ja Naftali. 26  Lea teenija Silpa pojad olid Gaad ja Aaser. Need olid Jaakobi pojad, kes sündisid talle Paddan-Aramis. 27  Lõpuks jõudis Jaakob oma isa Iisaki juurde Mamresse+ Kirjat-Arbas ehk Hebronis, kus Iisak võõrana elas ja kus ka Aabraham oli võõrana elanud.+ 28  Iisak elas 180-aastaseks.+ 29  Siis tegi Iisak viimse hingetõmbe ning suri, olles eakas ja rahulolev, ning läks puhkama oma rahva juurde. Tema pojad Eesav ja Jaakob matsid ta.+

Allmärkused

Nimi Eel-Peetel tähendab „Peeteli Jumal”.
Nimi Allon-Bakut tähendab „suur nututamm”.
Nimi Peetel tähendab „Jumala koda”.
Nimi Ben-Ooni tähendab „mu valupoeg”.
Nimi Benjamin tähendab „parema käe poeg”, st lemmikpoeg.