1. Moosese 17:1–27

  • Aabraham — paljude rahvaste isa (1–8)

    • Aabrami nimeks saab Aabraham (5)

  • Ümberlõikamisleping (9–14)

  • Saaraist saab Saara (15–17)

  • Tõotus Iisaki sündimise kohta (18–27)

17  Kui Aabram oli 99-aastane, ilmutas Jehoova end talle ja ütles: „Mina olen kõikvõimas Jumal. Käi koos minuga ja ole laitmatu.  Ma pean meievahelist lepingut+ ja annan sulle väga palju järeltulijaid.”+  Seepeale langes Aabram silmili maha ja Jumal ütles talle veel:  „Ma olen teinud sinuga lepingu+ ja sa saad paljude rahvaste isaks.+  Sinu nimi ärgu olgu enam Aabram*, vaid Aabraham*, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks.  Ma teen sind väga viljakaks. Sinust põlvnevad rahvad ja kuningad.+  Ma pean kinni igavesest lepingust,+ mille ma olen sõlminud sinu ja su järeltulijatega*: ma olen sinu ja su järeltulijate Jumal.  Maa, kus sa võõrana elad,+ kogu Kaananimaa, annan ma püsivaks omandiks sinule ja su järeltulijatele, ja mina olen nende Jumal.”+  Jumal ütles Aabrahamile veel: „Sina aga pea kinni mu lepingust, sina ja su järeltulijad põlvest põlve. 10  See leping minu ja teie vahel, millest teil tuleb kinni pidada, on järgmine: kõik meesterahvad teie seas tuleb ümber lõigata.+ 11  Te peate oma eesnaha ära lõikama: see on minu ja teie vahelise lepingu tähiseks.+ 12  Iga teie kojas sündinud poisslaps, kes on kaheksa päeva vana, ning iga poiss või meesterahvas, kes on ostetud võõramaalastelt ega ole sinu järeltulija, tuleb ümber lõigata.+ Nii tehtagu põlvest põlve. 13  Iga sinu kojas sündinud ja iga sinu ostetud mees tuleb ümber lõigata.+ See märk teie ihus kinnitab minu alalist lepingut teiega. 14  Ümberlõikamata meesterahvas, kes ei lase oma eesnahka ära lõigata, tuleb hävitada oma rahva seast. Ta on murdnud minu lepingut.” 15  Siis ütles Jumal Aabrahamile: „Oma naist Saaraid+ ära kutsu enam Saaraiks*, sest nüüdsest on ta nimi Saara*. 16  Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja.+ Jah, ma õnnistan teda ning temast põlvnevad rahvad ja rahvaste kuningad.” 17  Seepeale langes Aabraham silmili maha, naeris ja mõtles oma südames:+ „Kas 100-aastasele mehele peaks veel laps sündima? Kas 90-aastane Saara peaks veel sünnitama?”+ 18  Siis ütles Aabraham Jumalale: „Oh kui Ismaelgi jääks su ees elama!”+ 19  Jumal vastas: „Võid olla kindel, et su naine Saara sünnitab sulle poja. Pane talle nimeks Iisak*.+ Temaga sõlmin ma oma lepingu ja see on igaveseks lepinguks tema järeltulijatele.+ 20  Aga ma võtan kuulda ka su palvet Ismaeli eest. Ma õnnistan teda ning teen ta viljakaks ja annan talle väga palju järeltulijaid. Temast põlvneb kaksteist peameest ja ma teen temast suure rahva.+ 21  Kuid oma lepingu sõlmin ma Iisakiga,+ kelle Saara sünnitab sulle järgmisel aastal samal ajal.”+ 22  Siis lõpetas Jumal kõneluse Aabrahamiga ja läks tema juurest ära. 23  Samal päeval lõikas Aabraham ära oma poja Ismaeli eesnaha ning kõigi oma kojas sündinud meesterahvaste ja kõigi ostetud meesterahvaste eesnaha. Ta lõikas ära kõigi meessoost kodakondsete eesnaha, nii nagu Jumal oli talle öelnud.+ 24  Aabraham oli 99-aastane, kui ta eesnahk ära lõigati,+ 25  ja tema poeg Ismael 13-aastane, kui ta eesnahk ära lõigati.+ 26  Aabraham lõigati ümber selsamal päeval, samuti tema poeg Ismael. 27  Kõik meessoost kodakondsed — kõik tema kojas sündinud ja kõik, kes olid võõramaalastelt ostetud — lõigati ümber nagu temagi.

Allmärkused

Nimi Aabram tähendab „ülendatud isa”.
Nimi Aabraham tähendab „rahvahulga isa”, „paljude isa”.
Sõna-sõnalt „seemnega”.
Nimi Saarai võib tähendada „võitlushimuline”.
Nimi Saara tähendab „suursugune naine”, „kuninglikust soost naine”.
Nimi Iisak tähendab „naer”.