1. Moosese 10:1–32

  • Rahvaste loetelu (1–32)

    • Jaafeti järeltulijad (2–5)

    • Haami järeltulijad (6–20)

      • Nimrod — Jehoova vastane (8–12)

    • Seemi järeltulijad (21–31)

10  Need on Noa poegade Seemi,+ Haami ja Jaafeti järeltulijad. Pärast veeuputust sündisid neile pojad.+  Jaafeti pojad olid Gomer,+ Maagoog,+ Madai, Jaavan, Tubal,+ Mesek+ ja Tiiras.+  Gomeri pojad olid Askenas,+ Riifat ja Toogarma.+  Jaavani pojad olid Elisaa,+ Tarsis,+ Kittim+ ja Dodanim.  Neist tulid saarte elanikud, kes levisid oma maadesse oma keelte, suguvõsade ja rahvaste järgi.  Haami pojad olid Kuus, Mitsraim,+ Puut+ ja Kaanan.+  Kuusi pojad olid Seba,+ Havila, Sabta, Raema+ ja Sabteka. Raema pojad olid Seeba ja Dedan.  Kuusile sündis Nimrod, kellest sai esimene vägev mees maa peal.  Temast sai vägev kütt, Jehoova vastane. Seepärast öeldakse: „Selline nagu Nimrod — vägev kütt, Jehoova vastane.” 10  Tema kuningriigi esimesed linnad olid Paabel,+ Uruk,+ Akad ja Kalne, mis asusid Sinearimaal.+ 11  Sellelt maalt läks ta Assüüriasse+ ning ehitas Niineve,+ Rehobot-Iiri, Kelahi 12  ning Reseni Niineve ja Kelahi vahele; see on suur linn*. 13  Mitsraimile sündisid Luudim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patruusim,+ Kasluhim, kellest põlvnevad vilistid,+ ja Kaftoorim.+ 15  Kaananile sündisid tema esmasündinu Siidon+ ja Heet.+ 16  Samuti põlvnevad temast jebuuslased,+ emorlased,+ girgaaslased, 17  hiivlased,+ arkiilased, siinlased, 18  arvadlased,+ semarlased ja hamatlased.+ Kaananlaste suguvõsad levisid mitmele poole. 19  Kaananlaste piir ulatus Siidonist Gerarini,+ mis oli Gaza+ lähedal, ning Soodoma, Gomorra,+ Adma ja Sebojimini+ Lesa lähedal. 20  Need olid Haami pojad oma suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi. 21  Seemile, kes oli kõigi Eeberi+ poegade esiisa, sündisid samuti lapsed. Seem oli Jaafeti vend, Jaafet aga oli vendadest vanim.* 22  Seemi pojad olid Eelam,+ Assur,+ Arpaksad,+ Luud ja Aram.+ 23  Arami pojad olid Uuts, Huul, Geter ja Maas. 24  Arpaksadile sündis Selah,+ Selahile sündis Eeber. 25  Eeberile sündis kaks poega. Ühe nimi oli Peleg*,+ sest tema eluajal jagunes maa*. Tema venna nimi oli Joktan.+ 26  Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,+ 27  Hadoram, Uusal, Dikla, 28  Oobal, Abimael, Seeba, 29  Oofir,+ Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. 30  Nende elukohad olid Meesast kuni Sefaarani, idamaa mägedeni. 31  Need olid Seemi pojad oma suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi.+ 32  Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemisliinide ja rahvaste järgi. Neist suguvõsadest põlvnevad rahvad, kes pärast veeuputust asustasid maa.+

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „need moodustavad suure linna”.
Teine võimalik tähendus: „Seem oli Jaafeti vanem vend”.
Nimi Peleg tähendab „jagunemine”.
Võib tõlkida ka „maa rahvastik”.