1. Kuningate 9:1–28

  • Jehoova ilmutab end Saalomonile taas (1–9)

  • Saalomoni kingitus kuningas Hiiramile (10–14)

  • Saalomoni mitmesugused ettevõtmised (15–28)

9  Kui Saalomon oli lõpetanud Jehoova koja ja kuningakoja ehitamise+ ning kui ta oli teinud kõik, mida oli soovinud,+  siis ilmutas Jehoova end Saalomonile teist korda, nagu ta oli ilmutanud end temale Gibeonis.+  Jehoova ütles talle: „Ma olen kuulnud su palvet ja anumist, millega sa minu poole oled pöördunud. Ma olen pühitsenud selle koja, mille sa oled ehitanud, ja teinud selle oma nime jäädavaks eluasemeks.+ Mu silmad ja süda on alati siin.+  Kui sa käid minu ees, nagu käis su isa Taavet,+ siiralt ja kogu südamest,+ täites kõiki mu käske,+ ning kuuletud mu määrustele ja seadustele,+  siis teen ma su kuningatrooni Iisraelis kõigutamatuks igaveseks ajaks, nagu ma su isale Taavetile tõotasin, öeldes: „Iisraeli troonilt ei puudu iialgi sinu järeltulija.”+  Aga kui teie ja teie pojad pöördute mu järelt ära ega täida mu käske ja määrusi, mis ma teile olen andnud, vaid lähete ja teenite teisi jumalaid ja kummardate nende ette,+  siis hävitan ma Iisraeli sellelt maalt, mille ma neile olen andnud,+ ja ma heidan oma palge eest ära koja,+ mille ma olen pühitsenud oma nime auks, ning Iisrael saab kõigi rahvaste seas põlu- ja pilkealuseks.+  Sellest kojast saab rusuhunnik.+ Igaüks, kes sellest mööda läheb, vaatab seda hämmastunult, vilistab ja küsib: „Miks on Jehoova selle maa ja kojaga niimoodi teinud?”+  Ja talle vastatakse: „Nad hülgasid oma Jumala Jehoova, kes tõi nende esiisad välja Egiptusemaalt, pöördusid teiste jumalate poole, kummardasid nende ette ja teenisid neid. Seepärast on Jehoova toonud nende peale kogu selle õnnetuse.””+ 10  Saalomon oli 20 aasta jooksul ehitanud kaks koda, Jehoova koja ja kuningakoja.+ 11  Tüürose kuningas Hiiram+ oli andnud Saalomonile selle tarbeks seedri- ja kadakapuid ning nii palju kulda, kui Saalomon soovis.+ Aga kuningas Saalomon andis Hiiramile 20 linna Galileamaal. 12  Hiiram tuli Tüürosest vaatama neid linnu, mis Saalomon oli talle andnud. Ta polnud aga nendega rahul 13  ja küsis: „Mis linnad need sellised on, mis sa mulle andsid, mu vend?” Seepärast kutsutakse neid tänini Kabuulimaaks*. 14  Hiiram saatis kuningale 120 talenti* kulda.+ 15  Kuningas Saalomon oli värvanud töölisi+ ehitama Jehoova koda,+ tema enda koda, kaitsevalli*,+ Jeruusalemma müüri ning Haasorit,+ Megiddot+ ja Geserit.+ 16  (Vaarao, Egiptuse kuningas, oli tulnud ning vallutanud Geseri, põletanud selle maha ning tapnud seal elavad kaananlased.+ Siis oli ta andnud selle kaasavaraks oma tütrele,+ Saalomoni naisele.) 17  Saalomon ehitas üles Geseri, Alam-Beet-Hooroni+ 18  ja Baalati+ ning sel maal kõrbes paikneva Taamari, 19  samuti kõik oma varaaitade linnad, sõjavankrite linnad+ ja ratsanike linnad ning kõik, mida Saalomon soovis ehitada Jeruusalemmas, Liibanonis ja kogu oma valitsusalal. 20  Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud emorlastest, hettidest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest+ ega olnud iisraellaste hulgast,+ 21  nende järeltulijad, keda iisraellased polnud hävitanud ja kes olid sellele maale alles jäänud, pani Saalomon orjatööle ja nad teevad seda tänini.+ 22  Aga iisraellastest ei teinud Saalomon kedagi orjaks,+ vaid nad olid tema sõjamehed, sulased, peamehed, vankrisõdurid ning tema sõjavankrite ja ratsanike pealikud. 23  Saalomonil oli 550 ülemat, kellele allusid töödejuhatajateks pandud haldurid. Need ülemad olid kõigi tööliste ülevaatajad.+ 24  Vaarao tütar+ tuli Taaveti linnast+ üles oma kotta, mille Saalomon oli talle ehitanud. Siis ehitas Saalomon ka kaitsevalli.+ 25  Kolm korda aastas+ ohverdas Saalomon põletus- ja rahuohvreid altaril, mille ta oli Jehoovale ehitanud,+ ja lasi Jehoova ees olevalt altarilt ohvrisuitsu tõusta. Ja ta sai koja valmis.+ 26  Kuningas Saalomonil oli ka laevastik, mille ta oli rajanud Esjon-Geberis,+ mis on Eeloti kõrval, Punase mere kaldal Edomimaal.+ 27  Hiiram läkitas laevadele oma sulaseid,+ kogenud meremehi, et nad teeniksid koos Saalomoni sulastega. 28  Nad sõitsid Oofirisse+ ja tõid sealt kuningas Saalomonile 420 talenti* kulda.

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „väärtusetuks maaks”.
4,1 tonni. (Vt lisa B14.)
Võib tõlkida ka „Millot”; see heebrea sõna tähendab „täitma”.
14,4 tonni.