1. Kuningate 7:1–51

7  Enda koda ehitas Saalomon 13 aastat,+ siis sai terve koda valmis.+  Ta ehitas ka Liibanonimetsakoja,+ mis oli 100 küünart pikk, 50 küünart lai ja 30 küünart kõrge*. See seisis nelja rea seedripuust sammaste peal; sammaste peal olid seedritalad.+  Ülalpool kandetalasid oli koda vooderdatud seedripuiduga ja talad toetusid sammastele; neid* oli 45, igas reas 15.  Aknad olid kolmes reas, igas reas olid aknad akende vastas.  Kõik sissekäigud ja uksepiidad olid neljakandilised ning sellised olid ka aknad üksteise vastas kolmes reas.  Veel ehitas ta sammaskoja, mis oli 50 küünart pikk ja 30 küünart lai*, ning selle ette sammaste ja ehiskatusega eeskoja.  Ta tegi ka troonikoja,+ kus ta kohut mõistis, kohtukoja,+ mis kaeti põrandast kuni sarikateni seedripuiduga.  Koda, kus ta ise elas, oli teises õues,+ troonikojast eemal. See oli valmistatud samal viisil. Ta ehitas veel ühe koja, troonikoja sarnase. See oli mõeldud vaarao tütrele, kelle Saalomon oli endale naiseks võtnud.+  Kõik need hooned vundamendist müüripealseni ja muud ehitised kuni suure õueni+ olid tehtud kallitest mõõdu järgi tahutud kividest,+ mis olid igast küljest kivisaega saetud. 10  Vundament oli laotud tohutu suurtest väärtuslikest kividest, ühed olid 10-küünrased ja teised 8-küünrased*. 11  Selle peal olid kallid mõõdu järgi tahutud kivid ja ka seedriprussid. 12  Suurt õue ümbritses kolmest kihist tahutud kividest ja ühest kihist seedriprussidest müür, samasugune, nagu oli ümber siseõue,+ kus oli Jehoova koda ühes eeskojaga.+ 13  Kuningas Saalomon läkitas mehed Tüürosesse Hiirami+ järele. 14  Hiiram oli lesknaise poeg Naftali suguharust ja tema isa oli Tüürose mees, vasksepp.+ Hiiramil oli oskust, taipu+ ja vilumust teha igasuguseid vasetöid*. Ta tuli kuningas Saalomoni juurde ja tegi kõik, mis talle teha anti. 15  Ta valas 2 vasksammast,+ kumbki neist oli 18 küünart* kõrge ja kummagi samba ümbermõõt nööriga mõõtes oli 12 küünart*.+ 16  Ta valas vasest 2 kapiteeli* sammaste otsa panemiseks. Ühe kapiteeli kõrgus oli 5 küünart* ja ka teise kapiteeli kõrgus oli 5 küünart. 17  Sammaste otsas olevaid kapiteele ehtisid võrestikud, mis olid põimitud kettidest;+ ühel kapiteelil oli 7 ja teisel kapiteelil 7. 18  Siis kaunistas ta võrestikud ümbertringi kahe granaatõunte reaga ja ehtis nõnda sammaste otsas olevad kapiteelid. Nii tegi ta mõlema kapiteeliga. 19  Eeskoja sammaste otsas olevad kapiteelid olid liiliakujulised, need olid 4 küünra* kõrgused. 20  Kapiteelid olid kahe samba otsas, kapiteelide alaosa kumerust kattis võrestik ja kumbagi kapiteeli kaunistas ümbertringi 200 granaatõuna.+ 21  Ta püstitas templi eeskoja+ sambad. Ta püstitas parempoolse* samba ja nimetas selle Jaakiniks* ning vasakpoolse* samba ja nimetas selle Boaseks*.+ 22  Sammaste ülaosad olid liiliakujulised. Nõnda said sambad valmis. 23  Ta valas ka ümmarguse metallist mere*.+ Selle läbimõõt servast servani oli 10 küünart, kõrgus 5 küünart ja ümbermõõt nööriga mõõtes 30 küünart.*+ 24  Servast allpool kaunistasid seda ümbertringi ürtarbuusikujutised:+ 10 iga küünra peal ümber kogu mere, kahes reas ja valatud koos merega. 25  Meri seisis 12 pullil:+ 3 olid näoga põhja, 3 lääne, 3 lõuna ja 3 ida poole. Meri seisis nende peal ja nende tagakehad olid sissepoole. 26  Mere seina paksus oli kämblalaiune* ja serv oli otsekui karika serv, nagu liilia õis. Sinna pandi 2000 batti* vett. 27  Ta tegi ka 10 vaskvankrit*.+ Iga vanker oli 4 küünart pikk, 4 küünart lai ja 3 küünart kõrge*. 28  Vankrid olid tehtud järgmiselt. Nende küljed olid kaetud plaatidega, mis paiknesid raamistikus. 29  Raamistikus paiknevatel külgplaatidel ja raamistiku peal olid lõvide,+ pullide ja keerubite+ kujutised. Lõvidest ja pullidest ülal- ja allpool olid vanikud. 30  Igal vankril oli neli vaskratast ja ka vaskteljed ning neid toestas neli nurgatuge. Need toed asusid tünnisuust allpool ning olid valatud koos vanikutega, mis olid igal küljel. 31  Tünni laienev ülaosa, mis vankri ülaäärest välja ulatus, oli 1 küünra* kõrgune. Vankri ülaäär oli ümmargune ning ülaosa tervikuna oli 1,5 küünart* kõrge. Ülaäär oli kaunistatud nikerdustega ja selle külgplaadid olid kandilised, mitte ümarad. 32  Vankri külgplaatidest allpool oli neli ratast, mis olid kinnitatud vankri külge. Iga ratta kõrgus oli 1,5 küünart. 33  Rattad olid tehtud nagu tavalised vankrirattad. Kõik nende kinnitused, pöiad, kodarad ja rummud olid metallist valatud. 34  Vankri neljal nurgal oli kokku neli tuge, mis olid valatud vankriga ühes tükis. 35  Vankri ülaääres oli ümmargune poole küünra* kõrgune võru. Ülaääre raamistik ja selle külgplaadid olid valatud ühes tükis. 36  Ta uurendas ülaääre raamistikule ja külgplaatidele keerubeid, lõvisid ja palmipuid, nagu mahtus, ning tegi ka vanikuid ümberringi.+ 37  Nii valmistas ta 10 vankrit.+ Need kõik olid valatud ühtemoodi,+ ühesuguste mõõtude ja kujuga. 38  Ta tegi 10 vasktünni.+ Iga tünn mahutas 40 batti* ja iga tünni läbimõõt oli 4 küünart*. Iga vankri peal oli üks tünn. 39  Siis pani ta 5 vankrit kojast paremale poole ja 5 vankrit kojast vasakule poole ning mere seadis ta kojast paremale kagusse.+ 40  Hiiram+ tegi ka nõusid, kühvleid+ ja kausse.+ Nõnda sai Hiiram valmis kõigi töödega, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile Jehoova koja tarbeks.+ 41  Ta oli teinud 2 sammast+ ja karikakujulised kapiteelid nende sammaste otsa; 2 võrestikku,+ mis katsid sammaste otsas olevaid karikakujulisi kapiteele; 42  400 granaatõuna+ võrestike jaoks, kummalegi võrestikule kaks rida granaatõunu, et kaunistada karikakujulised kapiteelid, mis olid kahe samba otsas; 43  10 vankrit+ ja 10 tünni+ vankrite peale; 44  mere+ ja selle alla 12 pulli; 45  tuhanõud, kühvlid, kausid ja muud riistad. Kõik riistad, mis Hiiram oli teinud kuningas Saalomonile Jehoova koja tarbeks, olid valmistatud läikimahõõrutud vasest. 46  Kuningas oli valanud need savivormides Jordani piirkonnas Sukkoti ja Saaretani vahel. 47  Saalomon jättis kõik need riistad kaalumata, sest neid oli nii palju. Vase kaalu ei tehtudki kindlaks.+ 48  Saalomon valmistas kõik Jehoova koja jaoks mõeldud riistad, kuldaltari+ ja kuldlaua+ vaateleibade jaoks, 49  samuti puhtast kullast lambijalad,+ 5 paremale ja 5 vasakule tagumise ruumi ette, ning kullast õied,+ lambid ja tahipihid,+ 50  puhtast kullast nõud, leegikustutajad,+ kausid, peekrid+ ja söepannid.+ Samuti tegi ta tagumise ruumi ehk kõige pühama paiga uste+ ning templisaali uste+ jaoks kullast kinnituspesad. 51  Kuningas Saalomon sai valmis kõik tööd, mis tal tuli Jehoova koja jaoks teha. Siis viis Saalomon sinna oma isa Taaveti pühitsetud asjad.+ Hõbeda ja kulla ning igasugused esemed pani ta Jehoova koja varakambritesse.+

Allmärkused

45 m pikk, 22 m lai ja 13 m kõrge. (Vt lisa B14.)
Mõeldakse ilmselt kandetalasid.
22 m pikk ja 13 m lai.
St 4,5 m ja 3,6 m.
Selles peatükis võib sõna „vask” tõlkida ka vastega „pronks”.
8 m.
5,3 m.
Samba kunstiliselt kujundatud ülaosa.
2,2 m.
1,8 m.
St lõunapoolse.
Nimi Jaakin tähendab „ta [Jehoova] tugevdagu”.
St põhjapoolse.
Nimi Boas võib tähendada „jõuga”.
St veemahuti.
Läbimõõt 4,5 m, kõrgus 2,2 m ja ümbermõõt 13 m.
7,4 cm.
44 000 liitrit.
Võib tõlkida ka „veekäru”.
1,8 m pikk, 1,8 m lai ja 1,3 m kõrge.
44,5 cm.
65 cm.
22 cm.
880 liitrit.
1,8 m.