1. Kuningate 4:1–34

  • Saalomoni ametnikud (1–19)

  • Hea põli Saalomoni valitsusajal (20–28)

    • Igaüks elab julgesti oma viinapuu ja viigipuu all (25)

  • Saalomoni tarkus ja õpetussõnad (29–34)

4  Kuningas Saalomon valitses kogu Iisraeli üle.+  Need olid tema kõrged ametnikud: Saadoki+ poeg Asarja oli preester,  Sisa pojad Elihoref ja Ahija olid kirjutajad,+ Ahiluudi poeg Joosafat+ oli kroonik,  Joojada poeg Benaja+ oli väeülem, Saadok ja Ebjatar+ olid preestrid,  Naatani+ poeg Asarja oli asehaldurite ülem, Naatani poeg Saabud oli preester ja kuninga sõber*,+  Ahisar oli kojaülem ja Abda poeg Adoniram+ oli töölevärvatute ülevaataja.+  Saalomonil oli üle kogu Iisraeli 12 asehaldurit, kes varustasid kuningat ja tema koda toiduga. Igaüks neist pidi hoolitsema toiduvarude eest ühel kuul aastas.+  Need olid asehaldurid: Huuri poeg Efraimi mägismaal;  Dekeri poeg Maakatsis, Saalbimis,+ Beet-Semeses ja Eelon-Beet-Haananis; 10  Hesedi poeg Arubbotis (tema alluvuses oli Soko ja kogu Heeferimaa); 11  Abinadabi poeg kõigil Doori nõlvadel (tema naiseks sai Saalomoni tütar Taafat); 12  Ahiluudi poeg Bana Taanakis, Megiddos+ ja kogu Beet-Seanis,+ mis on Saaretani kõrval Jisreelist allpool, Beet-Seanist Aabel-Meholani ja Jokmeami+ piirkonnani; 13  Geberi poeg Gileadi-Raamotis+ (tema alluvuses olid Manasse poja Jairi+ telkkülad Gileadis+ ja Argobi piirkond+ Baasanis:+ 60 suurt linna müüride ja vaskriividega); 14  Iddo poeg Ahinadab Mahanaimis;+ 15  Ahimaats Naftalis (tema võttis naiseks Saalomoni teise tütre, Baasmati); 16  Huusai poeg Bana Aaseris ja Bealotis; 17  Paaruahi poeg Joosafat Issaskaris; 18  Ela poeg Simei+ Benjaminis;+ 19  Uuri poeg Geber Gileadimaal,+ emorlaste kuninga Siihoni+ ja Baasani kuninga Oogi+ maal. Kõik need asehaldurid sel maal allusid ühele asehaldurile. 20  Juuda ja Iisraeli rahvast oli rohkuse poolest nagu liiva mere ääres.+ Nad sõid ja jõid ning olid rõõmsad.+ 21  Saalomon valitses kõigi kuningriikide üle suurest jõest*+ kuni vilistite maani ja Egiptuse piirini. Need maksid Saalomonile andamit ja teenisid teda kõigil tema elupäevil.+ 22  Saalomoni koja igapäevane toidukogus oli järgmine: 30 koori* peenjahu, 60 koori tavalist jahu, 23  10 nuumlooma, 20 karjamaal söönud veist, 100 lammast, lisaks hirved, gasellid, metskitsed ja nuumatud käod. 24  Saalomoni võimu all oli kogu suure jõe siinpoolne* kallas+ Tifsahist Gazani,+ sealhulgas valitses ta kõigi kuningate üle siinpool suurt jõge. Tal oli rahu kogu valitsusalal, kõikjal ümberringi.+ 25  Juuda ja Iisrael elasid julgesti — igaüks oma viinapuu ja viigipuu all — Daanist Beer-Sebani kõigil Saalomoni elupäevil. 26  Saalomonil oli 4000* latrit vankrihobuste jaoks ja 12 000 hobust*.+ 27  Asehaldurid varustasid kuningas Saalomoni ja kõiki tema lauas istujaid toiduga igaüks omal kuul. Nad hoolitsesid selle eest, et millestki poleks puudust.+ 28  Nad tõid ka otri ja õlgi rakendihobuste ja muude hobuste tarvis, kus tahes seda ka ei vajatud, igaüks nii, nagu tema kohus oli. 29  Jumal andis Saalomonile rohkesti tarkust ja mõistmist ning südame täis arusaamist — kõike nii palju, nagu on liiva mere ääres.+ 30  Saalomoni tarkus ületas kõigi idamaalaste ja kogu Egiptuse tarkuse.+ 31  Ta oli targem kõigist inimestest, targem kui esrahlane Eetan+ ning targem kui Maaholi pojad Heeman,+ Kalkol+ ja Darda. Tema kuulsus levis kõigi ümberkaudsete rahvaste seas.+ 32  Ta lõi 3000 õpetussõna+ ja 1005 laulu.+ 33  Ta jutustas taimedest, Liibanoni seedrist kuni müüril kasvava iisopini.+ Ta kõneles loomadest,+ lindudest,+ maadligi liikuvatest olenditest*+ ja kaladest. 34  Saalomoni tarkust tuldi kuulama kõigi rahvaste seast, kõigi kuningate juurest, kes olid kuulnud tema tarkusest.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „usaldusmees”.
St Eufratist.
3,9 tonni. (Vt lisa B14.)
St läänepoolne.
Selline arv esineb mõnes käsikirjas ja paralleeljutustuses. Teistes käsikirjades on 40 000.
Võib tõlkida ka „ratsanikku”.
Mõeldakse ilmselt roomajaid ja putukaid.