1. Kuningate 16:1–34

  • Jehoova kohtuotsus Baesa kohta (1–7)

  • Iisraeli kuningas Eela (8–14)

  • Iisraeli kuningas Simri (15–20)

  • Iisraeli kuningas Omri (21–28)

  • Iisraeli kuningas Ahab (29–33)

  • Hiiel ehitab üles Jeeriko (34)

16  Hanani+ pojale Jehule+ tuli Jehoovalt Baesa kohta sõnum:  „Ma tõstsin su põrmust üles ja panin sind oma Iisraeli rahva juhiks,+ kuid sina käisid ikka Jerobeami jälgedes ja panid ka mu rahva Iisraeli patustama, nii et rahvas solvas mind oma pattudega.+  Seepärast pühin ma Baesa ja tema soo minema. Ma teen tema sooga sedasama, mida ma tegin Nebati poja Jerobeami sooga.+  Igaüks, kes Baesa omadest sureb linnas, selle söövad koerad, ja kes sureb väljal, selle söövad taeva linnud.”  Kõik muu Baesa kohta ja kõik, mis ta tegi, ning kõik tema vägevad teod on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.  Siis läks Baesa puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti Tirsasse.+ Tema asemel sai kuningaks tema poeg Eela.  Prohvet Jehu, Hanani poja kaudu oli Jehoovalt tulnud sõnum Baesa ja tema soo kohta kõige selle kurja pärast, mis Baesa oli teinud Jehoova silmis, solvates teda oma kätetööga ja saades nõnda Jerobeami soo sarnaseks, ja ka sellepärast, et Baesa oli surmanud Naadabi.+  Baesa poeg Eela sai Juuda kuninga Aasa 26. aastal Tirsas Iisraeli kuningaks ning ta valitses kaks aastat.  Aga tema sulane Simri, kes oli tema poolte sõjavankrite pealik, sepitses tema vastu vandenõu. Kord, kui Eela oli Tirsas Arsa majas end purju joonud (Arsa oli Tirsas tema kojaülem), 10  tuli Simri ja lõi ta maha.+ Ta surmas tema Juuda kuninga Aasa 27. aastal ja sai ise tema asemel kuningaks. 11  Niipea kui ta oli saanud kuningaks ja istunud oma troonile, lõi ta maha kogu Baesa soo. Ta ei säästnud ühtki meest*, ei tema sugulasi* ega sõpru. 12  Nii hävitas Simri kogu Baesa soo, nagu Jehoova oli öelnud Baesa kohta prohvet Jehu kaudu.+ 13  See sündis kõigi Baesa ja tema poja Eela pattude pärast ning ka sellepärast, et nad olid pannud Iisraeli patustama, solvates oma tühiste ebajumalatega Iisraeli Jumalat Jehoovat.+ 14  Kõik muu Eela kohta ning kõik, mis ta tegi, on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 15  Juuda kuninga Aasa 27. aastal sai Simri Tirsas seitsmeks päevaks kuningaks. Sõjasalgad olid sel ajal laagris Gibbetoni+ all, mis kuulus vilistitele. 16  Kui sõjasalgad kuulsid laagris räägitavat, et Simri on pidanud vandenõu ja kuninga maha löönud, tõstis kogu Iisrael laagris selsamal päeval Iisraeli kuningaks väepealik Omri.+ 17  Siis läks Omri ühes terve Iisraeliga Gibbetonist üles ja piiras Tirsat. 18  Kui Simri nägi, et linn on vallutatud, läks ta kuningakoja kindlustorni, pani kuningakoja põlema ja suri leekides.+ 19  See sündis tema pattude pärast, mis ta oli teinud, tehes Jehoova silmis kurja ning käies Jerobeami jälgedes, samuti sellepärast, et ta oli pannud Iisraeli patustama.+ 20  Kõigest muust Simri kohta ja tema sepitsetud vandenõust on kirjutatud Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 21  Sel ajal jagunes Iisraeli rahvas kaheks. Ühed hoidsid Giinati poja Tibni poole, kelle nad tahtsid kuningaks tõsta, teised aga toetasid Omrit. 22  Aga Omri toetajad said Giinati poja Tibni pooldajatest jagu. Tibni suri ja Omri sai kuningaks. 23  Omri sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa 31. aastal ja ta valitses 12 aastat, millest 6 aastat valitses ta Tirsas. 24  Ta ostis Semerilt 2 talendi* hõbeda eest Samaaria mäe ja ehitas sinna linna. Ta nimetas selle linna mäe omaniku Semeri järgi Samaariaks*.+ 25  Omri tegi Jehoova silmis kurja ja tema teod olid hullemad kui kõigi nende teod, kes olid olnud enne teda.+ 26  Ta käis täielikult Nebati poja Jerobeami jälgedes ega loobunud Jerobeami pattudest, millega see oli pannud ka Iisraeli patustama, nii et rahvas solvas oma tühiste ebajumalatega Iisraeli Jumalat Jehoovat.+ 27  Kõik muu Omri kohta ja kõik see, mis ta tegi, ning tema vägiteod on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 28  Siis läks Omri puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti Samaariasse. Tema asemel sai kuningaks tema poeg Ahab.+ 29  Omri poeg Ahab sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa 38. aastal ning ta valitses Samaariast+ Iisraeli üle 22 aastat. 30  Omri poeg Ahab tegi Jehoova silmis rohkem kurja kui kõik need, kes olid olnud enne teda.+ 31  Vähe sellest, et ta ei loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest,+ võttis ta veel naiseks Iisebeli,+ siidonlaste+ kuninga Etbaali tütre, ning hakkas teenima Baali+ ja tema ette kummardama. 32  Ta püstitas Baalile altari Baali kotta,+ mille ta oli ehitanud Samaariasse. 33  Ahab valmistas ka püha tulba.+ Ahab solvas Iisraeli Jumalat Jehoovat rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes olid olnud enne teda. 34  Tema päevil ehitas peetellane Hiiel üles Jeeriko. Ta rajas selle alusmüürid oma esmasündinu Abirami elu hinnaga ning pani sellele väravad ette oma noorima poja Seguubi elu hinnaga, nagu Jehoova oli öelnud Nuuni poja Joosua kaudu.+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „vastu seina kusijat”. Põlastav heebrea väljend meeste kohta.
Võib tõlkida ka „veritasunõudjaid”.
68,4 kg. (Vt lisa B14.)
Nimi Samaaria tähendab „kuulub Semeri soole”.