1. Kuningate 14:1–31

  • Ahija ennustus Jerobeamile (1–20)

  • Rehabeam valitseb Juuda üle (21–31)

14  Sel ajal jäi Jerobeami poeg Abija haigeks.  Jerobeam ütles oma naisele: „Palun tee end äratundmatuks, et keegi ei saaks aru, et sa oled Jerobeami naine, ning mine Siilosse. Seal on prohvet Ahija. Tema on see, kes ütles, et ma saan selle rahva kuningaks.+  Võta kaasa kümme leiba, kooke ja purk mett ning mine tema juurde. Tema ütleb sulle, mis poisist saab.”  Jerobeami naine tegigi nii. Ta läks Siilosse+ Ahija majja. Ahija pilk oli klaasistunud ja ta ei näinud enam, sest ta oli vana.  Jehoova oli aga Ahijale öelnud: „Jerobeami naine tuleb sinu juurde oma haige poja kohta küsima. Ma ütlen sulle, mida talle kosta. Kui ta tuleb, püüab ta varjata, kes ta on.”  Kui siis Ahija kuulis naise samme, kui see üle ukseläve astus, ütles ta: „Tule sisse, Jerobeami naine! Miks sa püüad varjata, kes sa oled? Mul on sulle edasi öelda karm sõnum.  Mine ja teata Jerobeamile: „Nii ütleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Ma tõstsin sind su rahva keskelt üles selleks, et panna sind oma Iisraeli rahva juhiks.+  Ma kiskusin kuningriigi Taaveti soolt ja andsin selle sulle.+ Aga sina pole olnud nagu mu teenija Taavet, kes täitis mu käske ja käis mu järel kogu südamest, tehes ainult seda, mis on mu silmis õige.+  Sinu teod on hullemad kui kõigi nende omad, kes olid enne sind. Sa oled teinud endale teisi jumalaid, metallist kujusid, solvates mind sellega,+ aga minule oled sa selja keeranud.+ 10  Seetõttu toon ma Jerobeami soo peale õnnetuse ja hävitan Jerobeamilt kõik mehed*, sealhulgas abitud ja nõrgad Iisraelis. Ma pühin minema Jerobeami soo,+ nagu sõnnik pühitakse minema, kuni seda pole enam. 11  Kes Jerobeami omadest sureb linnas, selle söövad koerad, ja kes sureb väljal, selle söövad taeva linnud, sest nii on öelnud Jehoova.”” 12  Nüüd tõuse ja mine koju. Niipea kui su jalg linna astub, laps sureb. 13  Kogu Iisrael leinab teda ja ta maetakse; Jerobeami perest saab üksnes tema hauda, kuna Jerobeami soost on Iisraeli Jumal Jehoova leidnud vaid temast midagi head. 14  Aga Jehoova tõstab Iisraeli üle oma kuninga, kes hakkab sel päeval hävitama Jerobeami sugu,+ ja ta võib teha seda kasvõi kohe. 15  Jehoova lööb Iisraeli ja see kõigub nagu pilliroog vees. Ta juurib Iisraeli välja sellelt healt maalt, mille ta andis nende esiisadele,+ ning pillutab nad teisele poole suurt jõge*,+ sest nad on teinud endale pühad tulbad*+ ja solvanud sellega Jehoovat. 16  Ta hülgab Iisraeli Jerobeami pattude pärast, millega too on pannud ka Iisraeli patustama.”+ 17  Siis Jerobeami naine tõusis, läks oma teed ning jõudis Tirsasse. Niipea kui ta astus koja lävele, poiss suri. 18  Poiss maeti ning kogu Iisrael leinas teda, nagu Jehoova oli öelnud oma teenija prohvet Ahija kaudu. 19  Kõik muu Jerobeami kohta, see, kuidas ta sõdis+ ja valitses, on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 20  Jerobeam valitses 22 aastat ja läks siis puhkama oma esiisade juurde.+ Tema asemel sai kuningaks tema poeg Naadab.+ 21  Samal ajal valitses Saalomoni poeg Rehabeam kuningana Juudas. Rehabeam oli 41-aastane, kui ta kuningaks sai, ja ta valitses 17 aastat Jeruusalemmas, linnas, mille Jehoova oli valinud+ kõigist Iisraeli suguharudest oma nime eluasemeks.+ Rehabeami ema oli ammonlanna+ Naama. 22  Juudalased tegid Jehoova silmis kurja+ ning ärritasid teda oma pattudega rohkem, kui kõik nende esiisad olid teinud.+ 23  Ka nemad ehitasid endale ohvripaiku, pühi sambaid ja pühi tulpi+ iga kõrge künka peale+ ja iga lopsaka puu alla.+ 24  Maal oli ka mehi, kes olid templiprostituudid.+ Juudalased tegid kõiki neid jäledusi, mida olid teinud rahvad, kelle Jehoova oli iisraellaste eest ära ajanud. 25  Kuningas Rehabeami viiendal valitsusaastal ründas Egiptuse kuningas Siisak+ Jeruusalemma.+ 26  Ta võttis ära Jehoova koja ja kuningakoja aarded+ — kogu varanduse, sealhulgas kõik kuldkilbid, mis Saalomon oli teinud.+ 27  Kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskkilbid ja andis need ihukaitsepealike käsutusse, kes valvasid kuningakoja sissepääsu. 28  Iga kord, kui kuningas tuli Jehoova kotta, kandsid ihukaitsjad kilpe ning viisid need pärast vahiruumi tagasi. 29  Kõik muu Rehabeami kohta ning kõik, mis ta tegi, on kirjas Juuda kuningate kroonikaraamatus.+ 30  Rehabeami ja Jerobeami vahel oli kogu aeg sõda.+ 31  Siis läks Rehabeam puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti Taaveti linna+ oma esiisade kõrvale. Tema ema oli ammonlanna+ Naama ja tema asemel sai kuningaks tema poeg Abijam*.+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „vastu seina kusijad”. Põlastav heebrea väljend meeste kohta.
St Eufratti.
Teise nimega Abija.