1. Kuningate 11:1–43

  • Saalomoni naised pööravad ta südame (1–13)

  • Saalomoni vastased (14–25)

  • Jerobeamile tõotatakse kümmet suguharu (26–40)

  • Saalomon sureb, Rehabeam saab kuningaks (41–43)

11  Kuningas Saalomon armastas vaarao tütre+ kõrval veel paljusid teisi võõramaa naisi:+ moabiite,+ ammonlasi,+ edomlasi, siidonlasi+ ja hette.+  Need naised olid nende rahvaste hulgast, kelle kohta Jehoova oli iisraellastele öelnud: „Te ei tohi minna nende sekka* ja nemad ei tohi tulla teie sekka, sest nad pööravad teie südame oma jumalate poole.”+ Aga Saalomon kiindus neisse ja armastas neid.  Tal oli 700 kõrgest soost naist ja 300 liignaist ning ta naised pöörasid vähehaaval tema südame Jumalast ära*.  Saalomoni vanemas eas+ pöörasid ta naised tema südame teiste jumalate poole+ ning tema süda ei olnud enam täielikult oma Jumala Jehoovaga, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda.  Saalomon käis siidonlaste jumalanna Astarte+ ja ammonlaste jälgi jumala Milkomi+ järel.  Saalomon tegi Jehoova silmis kurja ega käinud enam Jehoova järel kogu südamest, nagu seda oli teinud tema isa Taavet.+  Sel ajal ehitas Saalomon Jeruusalemma ees olevale mäele ohvripaiga+ moabiitide jälgile jumalale Kemosele ja ammonlaste jälgile jumalale Moolokile.+  Nõnda toimis ta kõigi oma võõramaalastest naiste heaks, kes lasid oma jumalatele ohvrisuitsu tõusta ja ohverdasid neile.  Jehoova vihastus Saalomoni peale, et tema süda oli pöördunud ära Iisraeli Jumalast Jehoovast,+ kes oli end talle kaks korda ilmutanud+ 10  ja oli teda hoiatanud, et ta ei hakkaks käima teiste jumalate järel.+ Aga Saalomon ei kuuletunud Jehoova käskudele. 11  Siis ütles Jehoova Saalomonile: „Kuna sa oled toiminud nõnda ja pole pidanud kinni mu lepingust ega seadustest, mis ma sulle andsin, siis kisun ma kuningriigi sinult ära ja annan selle sinu sulasele.+ 12  Aga sinu isa Taaveti pärast ei tee ma seda sinu eluajal. Ma kisun selle ära sinu poja käest.+ 13  Kuid ma ei kisu ära kogu kuningriiki.+ Ühe suguharu annan ma su pojale+ oma teenija Taaveti pärast ja Jeruusalemma pärast, mille ma olen välja valinud.”+ 14  Siis lasi Jehoova tõusta Saalomonile vastase,+ edomlase Hadadi, kes oli Edomi kuningasoost.+ 15  Kui Taavet oli alistanud Edomi,+ läks väepealik Joab tapetuid matma ja tahtis surmata kõik Edomi mehed. 16  Joab koos kogu Iisraeliga jäi sinna kuueks kuuks, kuni ta oli kõigile Edomi meestele lõpu teinud. 17  Aga Hadad, kes oli siis veel poisike, põgenes koos oma isa edomlastest sulastega Egiptusse. 18  Nad läksid Midjanist teele ja jõudsid Paaranisse.+ Sealt võtsid nad endaga kaasa mehi ning jõudsid Egiptusse vaarao, Egiptuse kuninga juurde. Vaarao andis talle elamiseks maja ja maa ning hoolitses tema toidu eest. 19  Hadad pälvis vaarao nii suure soosingu, et see andis talle naiseks oma naiseõe, kuninganna Tahpenese õe. 20  Mõne aja pärast sünnitas Tahpenese õde talle poja Genubati ja Tahpenes kasvatas ta üles* vaarao kojas. Genubat jäi vaarao kotta vaarao poegade sekka. 21  Kui Hadad Egiptuses olles kuulis, et Taavet on läinud puhkama oma esiisade juurde+ ja et ka väepealik Joab on surnud,+ ütles ta vaaraole: „Luba mul minna mu oma maale.” 22  Aga vaarao küsis temalt: „Mis sul minu juures puudu on, et sa tahad oma maale minna?” Hadad vastas: „Mitte midagi, aga palun luba mul ikkagi minna.” 23  Jumal lasi tõusta Saalomonile veel ühe vastase,+ Eljada poja Resoni, kes oli põgenenud oma isanda, Sooba kuninga Hadadeseri+ juurest. 24  Pärast seda kui Taavet oli löönud Sooba vägesid,+ kogus Reson enda ümber mehi ja sai röövjõugu pealikuks. Nad läksid Damaskusse+ elama ja hakkasid seal valitsema. 25  Reson oli Iisraeli vaenlane kõigil Saalomoni elupäevil ning ta tegi Iisraelile kurja nagu Hadadki. Ta põlgas Iisraeli kogu selle aja, mis ta Süüriat valitses. 26  Ka Nebati poeg Jerobeam+ astus kuninga vastu välja.+ Ta oli efraimlane Seredast, Saalomoni sulane,+ ja tema ema oli lesknaine Seruua. 27  Järgnev on põhjus, miks ta kuninga vastu mässas. Saalomon ehitas kaitsevalli+ ja ehitas kinni oma isa Taaveti linna müüris oleva ava.+ 28  Jerobeam oli võimekas mees. Kui Saalomon nägi, kui tublisti see noor mees tööd teeb, pani ta tema kõigi Joosepi soost töölevärvatute ülevaatajaks.+ 29  Kord kui Jerobeam läks Jeruusalemmast välja, kohtus ta teel prohvet Ahijaga,+ siilolasega, kel oli seljas uus kuub. Nad olid väljal vaid kahekesi. 30  Ahija võttis oma uue kuue seljast, kiskus selle 12 tükiks 31  ja ütles Jerobeamile: „Võta endale kümme tükki, sest nii ütleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Ma kisun kuningriigi Saalomoni käest ära ja annan kümme suguharu sinule.+ 32  Aga üks suguharu jääb temale+ mu teenija Taaveti pärast+ ja Jeruusalemma pärast, mille ma olen välja valinud kõigist Iisraeli suguharudest.+ 33  Ma teen seda sellepärast, et nad on minu maha jätnud+ ja hakanud kummardama siidonlaste jumalannat Astartet, moabiitide jumalat Kemost ja ammonlaste jumalat Milkomit. Nad ei käi minu teedel ega tee seda, mis on minu silmis õige, nad ei järgi mu seadusi ja määrusi, nagu järgis Saalomoni isa Taavet. 34  Aga ma ei võta tema käest ära tervet kuningriiki. Ma jätan ta valitsejaks kõigiks tema elupäeviks oma teenija Taaveti pärast, kelle ma enesele valisin,+ sest Taavet järgis mu käske ja määrusi. 35  Kuid tema pojalt võtan ma kuningavõimu ja annan selle sinule: sulle saab kümme suguharu.+ 36  Siiski jätan ma ta pojale ühe suguharu, et mu teenijal Taavetil oleks alaliselt järeltulija* minu ees Jeruusalemmas,+ linnas, mille ma olen valinud oma nime eluasemeks. 37  Aga sinu ma panen valitsema kõige üle, mida su hing ihkab, ning sinust saab Iisraeli kuningas. 38  Kui sa kuuletud kõigile mu käskudele ja käid minu teedel ning teed, mis on minu silmis hea, järgides mu määrusi ja seadusi, nagu tegi mu teenija Taavet,+ siis olen ma sinuga ja rajan sulle jäädava koja*, nagu ma rajasin Taavetile,+ ning ma annan sulle Iisraeli. 39  Ma lasen Taaveti sool kõige selle pärast alandust kogeda,+ kuid mitte igavesti.””+ 40  Siis püüdis Saalomon Jerobeami surmata, aga Jerobeam põgenes Egiptusse+ kuningas Siisaki*+ juurde ning jäi Egiptusse kuni Saalomoni surmani. 41  Muust Saalomoni kohta ning kõigest, mis ta tegi, ja tema tarkusest on kirjutatud Saalomoni kroonikaraamatus.+ 42  Saalomoni valitsusaeg Jeruusalemmas, kui ta valitses kogu Iisraeli üle, oli 40 aastat. 43  Siis läks Saalomon puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti oma isa Taaveti linna. Tema asemel sai kuningaks ta poeg Rehabeam.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „te ei tohi nendega abielluda”.
Võib tõlkida ka „naistel oli tema üle suur mõjuvõim”.
Teine võimalik tähendus: „võõrutas ta”.
Sõna-sõnalt „lamp”.
St kuningasoo.
Šešonk I.