Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

1. Korintlastele

Peatükid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Tervitused (1–3)

  • Paulus tänab Jumalat korintlaste eest (4–9)

  • Üleskutse üksmeelsusele (10–17)

  • Kristus on Jumala vägi ja tarkus (18–25)

  • Kiitlemise põhjuseks olgu Jehoova (26–31)

 • 2

  • Pauluse kuulutustöö Korintoses (1–5)

  • Jumala tarkuse ülevus (6–10)

  • Vaimne inimene ja maine inimene (11–16)

 • 3

  • Korintlased mõtlevad maailma inimeste kombel (1–4)

  • Jumal annab kasvu (5–9)

   • Jumala kaastöölised (9)

  • Ehitamine tulekindlatest materjalidest (10–15)

  • Te olete Jumala tempel (16, 17)

  •  Maailma tarkus on Jumala silmis rumalus (18–23)

 • 4

  • Majapidaja olgu ustav (1–5)

  • Kristlaste alandlikkus (6–13)

   • „Ära mine üle selle, mis on kirjutatud” (6)

   • Kristlased on vaatemänguks (9)

  • Paulus hoolitseb oma vaimsete laste eest (14–21)

 • 5

  • „Teie seas on hoorust” (1–5)

  • Natuke juuretist paneb hapnema kogu taina (6–8)

  • Pahategija tuleb eemaldada (9–13)

 • 6

  • Kohtuasjad kristlike vendade vahel (1–8)

  • Need, kes ei päri Jumala kuningriiki (9–11)

  • Austage Jumalat oma kehaga (12–20)

   • „Põgenege hooruse eest!” (18)

 • 7

  • Nõuanded vallalistele ja abieluinimestele (1–16)

  • Igaüks jäägu nii, nagu teda on kutsutud (17–24)

  • Vallalised ja lesed (25–40)

   • Vallalisuse eelised (32–35)

   • Abiellumine „üksnes Kristuse jüngriga” (39)

 • 8

  • Ebajumalatele ohverdatud toit (1–13)

   • Meil on ainult üks Jumal (5, 6)

 • 9

  • Pauluse kui apostli eeskuju (1–27)

   • „Ärge siduge kinni pulli suud” (9)

   • „Häda mulle, kui ma head sõnumit ei kuuluta!” (16)

   • „Ma teen kõik, mis võimalik, kõiksuguste inimeste aitamiseks” (19–23)

   • Enesevalitsemine elu võidujooksus (24–27)

 • 10

  • Hoiatavad näited Iisraeli ajaloost (1–13)

  • Hoiatus ebajumalakummardamise eest (14–22)

   • Jehoova laud, deemonite laud (21)

  • Vabadus ja teistega arvestamine (23–33)

   • „Tehke kõike Jumala auks” (31)

 • 11

  • „Võtke mind eeskujuks” (1)

  • Juhtpositsioon ja pea katmine (2–16)

  • Isanda õhtusöömaaeg (17–34)

 • 12

 • 13

  • Armastus — ülim tee (1–13)

 • 14

  • Prohvetlikult ja võõras keeles rääkimise and (1–25)

  • Kord kristlikel koosolekutel (26–40)

 • 15

  • Kristuse ülesäratamine (1–11)

  • Ülesäratamine on usu alus (12–19)

  • Kristuse ülesäratamine on tagatis (20–34)

  • Maine keha, taevane keha (35–49)

  • Surematus ja kadumatus (50–57)

  • Palju teha Isanda töös (58)

 • 16

  • Korjandus Jeruusalemma kristlaste heaks (1–4)

  • Pauluse reisiplaanid (5–9)

  • Timoteose ja Apollose reisiplaanid (10–12)

  • Üleskutsed ja tervitused (13–24)