Tiitusele 1:1–16

1  Paulus — Jumala ori ja Jeesus Kristuse apostel kooskõlas Jumala valitute usuga ja täpsete teadmistega tõe kohta, millega on seotud andumus Jumalale,  igavese elu lootuse põhjal, mida Jumal, kes ei saa valetada, on tõotanud enne ammuseid aegu,  kusjuures oma määratud ajal tegi ta oma sõna avalikuks kuulutustöö kaudu, mis usaldati minu hooleks Jumala, meie Päästja käsu kohaselt —  Tiitusele, oma tõelisele lapsele meie ühise usu järgi: Ärateenimata heldust ja rahu Jumalalt, Isalt, ja Kristus Jeesuselt, meie Päästjalt!  Ma jätsin sind Kreetale seepärast, et sa seaksid korda, mis oli korrast ära, ja määraksid ametisse vanemaid* igasse linna, nagu ma sind käskisin;  kui leidub keegi, kellele ei saa midagi süüks panna, ühe naise mees, kellel on usklikud lapsed, sellised, kellele ei saa ette heita ohjeldamatust ega tõrksust.  Sest ülevaataja peab olema nagu Jumala majapidaja, kellele ei saa midagi süüks panna, mitte isemeelne, mitte kergesti vihastuv, mitte purjuspäi kakleja, mitte vägivaldne,* mitte ahne ebaausa kasu peale,  vaid külalislahke, headust armastav, terve mõistusega, õiglane, lojaalne,* ennast valitsev,  kes hoiab kõvasti kinni ustavast sõnast, rakendades õpetamiskunsti, et ta võiks niihästi innustada tervistava õpetusega kui ka noomida neid, kes räägivad vastu. 10  Sest on palju tõrksaid, tühja jutu rääkijaid ja eksitajaid, eriti nende seas, kes hoiavad kinni ümberlõikamisest. 11  Nende suu on vaja sulgeda, sest just nemad pööravad ära terveid peresid, õpetades ebaausa kasu pärast seda, mida ei peaks. 12  Üks neist, nende oma prohvet,* on öelnud: ”Kreetalased on alati valetajad, ohtlikud metsloomad, logelevad õgardid.” 13  See tunnistus on tõsi. Sel põhjusel noomi neid edaspidigi rangelt, et nad oleksid terved usus 14  ega paneks tähele juutide väljamõeldisi ega tõest eemalepöördunud inimeste käske. 15  Puhtaile on kõik puhas. Aga rüvetunuile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüvetunud on nii nende meel kui ka südametunnistus. 16  Nad tunnistavad avalikult, et tunnevad Jumalat, kuid salgavad teda oma tegudega, sest nad on jäledad ja sõnakuulmatud ega kõlba ühekski heaks tööks.

Allmärkused

Vt lisa 18.
Vt 1Ti 3:3 allm.
Vt lisa 18.
Epimenides, Kreeta poeet 6. saj e.m.a.