Roomlastele 6:1–23

6  Mida me siis ütleme? Kas jätkame patustamist, et ärateenimata heldust oleks rohkesti?  Mitte mingil juhul! Kuna me oleme patule surnud, kuidas me siis saame enam selles elada?  Või kas te ei tea, et me kõik, kes oleme ristitud Kristus Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse?  Seega me oleme tema surmasse ristimise kaudu maetud koos temaga, et nagu Kristus äratati surmast üles Isa auhiilguse kaudu, nii elaksime meiegi uut elu.  Sest kui me oleme saanud temaga ühtseks tema surma sarnasuses, siis kindlasti saame temaga ühtseks ka tema ülestõusmise sarnasuses;  sest me teame, et meie vana isiksus löödi postile koos temaga, et meie patune keha ei valitseks meie üle, ja et me poleks enam patu orjad.  Sest kes on surnud, on oma patust õigeks mõistetud.  Pealegi, kui oleme surnud koos Kristusega, siis usume, et hakkame ka elama koos temaga.  Sest me teame, et nüüd, kus Kristus on surmast üles äratatud, ta enam ei sure; surm ei ole enam tema isand. 10  Sest surma, mis ta suri, suri ta patu kõrvaldamiseks ühe korra ja alatiseks, aga elu, mis ta elab, elab ta Jumalale. 11  Nii ka teie: arvake end olevat küll surnud patule, aga elavat Jumalale Kristus Jeesuse läbi. 12  Seepärast ärge laske patul enam valitseda kuningana oma surelikus kehas, nii et teil tuleks kuuletuda selle himudele. 13  Samuti ärge andke enam oma kehaliikmeid patule ülekohtu relvadeks, vaid andke end Jumalale nagu need, kes olid surnud ja on nüüd elavad, ning oma kehaliikmed Jumalale õiguse relvadeks. 14  Sest patt ei tohi olla teie isand, kuna te pole seaduse all, vaid ärateenimata helduse all. 15  Mis järelduse me siis teeme? Kas hakkame pattu tegema, kuna me ei ole seaduse, vaid ärateenimata helduse all? Mitte mingil juhul! 16  Kas te ei tea, et kui te annate end kellelegi orjaks, et talle kuuletuda, siis selle orjad te olete, kuna te kuuletute talle — kas patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks? 17  Kuid tänu olgu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga olete saanud südamest kuulekaks sellist laadi õpetusele, millele teid üle anti. 18  Jah, kuna teid vabastati patu käest, siis olete saanud õiguse orjadeks. 19  Ma kasutan inimestele tuttavaid mõisteid teie liha nõrkuse pärast: nagu te andsite oma kehaliikmed orjadeks ebapuhtusele ja seadusetusele, et teha seadusetuid tegusid, nii andke oma kehaliikmed nüüd orjadeks õigusele, et teha pühasid tegusid. 20  Sest kui te olite patu orjad, siis olite õiguse suhtes vabad. 21  Mis siis oli teie vili tol ajal? Teod, mida te nüüd häbenete. Selliste asjade lõpptulemus on surm. 22  Nüüd aga, kuna teid on vabastatud patu käest, kuid te olete saanud Jumala orjadeks,* on teie viljaks pühadus ja selle lõpptulemus on igavene elu. 23  Sest palk, mille patt maksab, on surm, kuid kingitus, mille Jumal annab, on igavene elu Kristus Jeesuse, meie Issanda kaudu.

Allmärkused

Vt lisa 18.