Matteuse 9:1–38

9  Ja astunud paati, siirdus ta teisele poole ning läks oma linna.*  Ja vaata, nad kandsid tema juurde halvatu, kes lamas voodil. Nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: ”Ole julge, mu laps, sinu patud on andeks antud.”  Ja vaata, mõned kirjatundjad ütlesid endamisi: ”See inimene teotab Jumalat.”  Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles: ”Miks te mõtlete kurja oma südames?  Mis on näiteks kergem, kas öelda: ’Sinu patud on andeks antud’ või öelda: ’Tõuse üles ja kõnni’?  Aga et te teaksite, et inimese Pojal on voli maa peal patte andeks anda . . . ”, seejärel ütles ta halvatule: ”Tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju.”  Ja see tõusis üles ning läks koju.  Seda nähes haaras rahvahulki kartus ja nad ülistasid Jumalat, kes on andnud inimestele sellise voli.  Sealt edasi minnes märkas Jeesus maksukontoris istumas meest nimega Matteus ja ütles talle: ”Järgi mind!” See tõusiski ja järgnes talle. 10  Hiljem, kui ta majas laua ääres külitas,* vaata, tuli sinna palju maksukogujaid ja patuseid, ning nad heitsid küliti Jeesuse ja tema jüngrite juurde. 11  Seda nähes hakkasid variserid tema jüngritele ütlema: ”Miks teie õpetaja sööb koos maksukogujate ja patustega?” 12  Kuulnud nende sõnu, ütles ta: ”Arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. 13  Minge siis ja õppige, mida see tähendab: ’Ma tahan halastust ja mitte ohvrit.’ Sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.” 14  Siis tulid tema juurde Johannese jüngrid ja küsisid: ”Miks meie ja variserid paastume, aga sinu jüngrid ei paastu?” 15  Seepeale ütles Jeesus neile: ”Mis põhjust oleks peigmehe sõpradel leinata, kui peigmees on veel nendega? Aga päevad tulevad, mil peigmees võetakse neilt ära, ja siis nad paastuvad. 16  Keegi ei õmble vanale pealisrõivale paigaks vanutamata* riidelappi, sest see tõmbuks kokku ja rebenenud koht läheks veel hullemaks. 17  Samuti ei panda uut veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähevad lähkrid lõhki ja vein voolab välja ja lähkrid on rikutud. Uus vein pannakse hoopis uutesse lähkritesse ja nii säilivad mõlemad.” 18  Kui ta neile seda rääkis, siis vaata, astus tema juurde üks ülem, kes kummardas ta ette ja ütles: ”Mu tütar on nüüd vist küll juba surnud, aga tule ja pane oma käsi tema peale, siis ta saab elavaks.” 19  Siis Jeesus tõusis üles ja hakkas minema tema järel, niisamuti tema jüngrid. 20  Ja vaata, üks naine, kes oli kaksteist aastat verejooksu all kannatanud, tuli tema selja taha ja puudutas tema pealisrõiva narmaid, 21  sest ta kordas aina endamisi: ”Kui mul ainult õnnestuks puudutada tema pealisrõivast, saaksin ma terveks.” 22  Jeesus pöördus ümber ja ütles teda nähes: ”Ole julge, tütar, sinu usk on sind terveks teinud.” Ja naine sai terveks selsamal tunnil. 23  Kui nüüd Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepillimängijaid ja käratsevat rahvahulka, 24  ütles ta: ”Minge siit välja, sest see väike tüdruk pole surnud, vaid magab.” Seepeale hakkasid nad tema üle põlglikult naerma. 25  Niipea kui rahvahulk oli välja saadetud, läks ta ja võttis tüdrukul käest kinni, ja see tõusis üles. 26  Muidugi levis kuuldus sellest kogu tolles paikkonnas. 27  Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat, kes hüüdsid: ”Halasta meie peale, Taaveti Poeg!” 28  Kui ta oli majja läinud, tulid pimedad tema juurde. Ja Jeesus küsis neilt: ”Kas te usute, et ma suudan seda teha?” Nad vastasid talle: ”Jah, Isand.” 29  Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: ”Teile sündigu teie usku mööda.” 30  Ja nende silmad hakkasid nägema. Jeesus aga keelas neid kõvasti, öeldes: ”Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks.” 31  Kuid nemad läksid välja ja rääkisid temast kogu selles paikkonnas. 32  Kui need lahkusid, vaata, siis toodi tema juurde tumm mees, kes oli deemonist vaevatud, 33  ent kui deemon oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Ja rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid: ”Midagi sellist pole Iisraelis veel iialgi nähtud.” 34  Aga variserid hakkasid ütlema: ”Ta ajab deemoneid välja deemonite valitseja abiga.” 35  Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja kuulutades head sõnumit kuningriigist ning ravides igasuguseid haigusi ja hädasid. 36  Nähes rahvahulki, oli tal neist kahju, sest nad olid vaevatud* ja vintsutatud nagu lambad, kel pole karjast. 37  Siis ta ütles oma jüngritele: ”Jah, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. 38  Seepärast paluge lõikuse Isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.”

Allmärkused

S.t Kapernauma, kus Jeesus Galileas teenimise ajal sageli peatus.
Piibli aegadel oli tavaks olla söömise ajal laua ääres poollamavas asendis.
S.t uut, töötlemata.
S-s ”nülitud”.