Matteuse 19:1–30

19  Kui nüüd Jeesus oli kõnelemise lõpetanud, lahkus ta Galileast ja tuli üle Jordani Judea piirialadele.  Talle järgnesid suured rahvahulgad ja ta tegi nad seal terveks.  Ja variserid tulid tema juurde, et teda kiusata, ning ütlesid: ”Kas mehel on lubatud oma naisest lahutada ükskõik millisel põhjusel?”  Ta vastas: ”Kas te pole lugenud, et see, kes nad alguses lõi, tegi nad meheks ja naiseks  ning ütles: ’Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab kokku oma naisega ja need kaks saavad üheks lihaks’?*  Nii pole nad enam mitte kaks, vaid üks liha. Seega, mis Jumal on kokku pannud,* seda inimene ärgu lahutagu.”  Nad ütlesid talle: ”Miks siis Mooses käskis anda lahutustunnistuse, et naine endast lahutada?”  Ta ütles neile: ”Teie südame kanguse pärast andis Mooses teile loa oma naine endast lahutada, aga alguses see nii ei olnud.  Ma ütlen teile, et kes lahutab naise endast muul põhjusel kui hooruse* pärast ja abiellub teisega, see rikub abielu.” 10  Jüngrid ütlesid talle: ”Kui mehe ja ta naisega on selline lugu, siis poleks ju soovitav abielluda.” 11  Ta ütles neile: ”Sugugi mitte kõik ei tee oma elus ruumi neile sõnadele, vaid üksnes need, kellel on see and. 12  Sest on kohitsetuid, kes on sellistena emaihust sündinud, ja on kohitsetuid, keda inimesed on kohitsenud, ja on kohitsetuid, kes on ise ennast kohitsenud taeva kuningriigi pärast. Kes suudab oma elus sellele ruumi teha, tehku seda.” 13  Siis toodi tema juurde väikseid lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja nende eest palvetaks, kuid jüngrid tõrelesid toojatega. 14  Ent Jeesus lausus: ”Jätke väiksed lapsed rahule ja ärge takistage neid minu juurde tulemast, sest nendesugustele kuulub taeva kuningriik.” 15  Ja ta pani oma käed nende peale ning läks sealt ära. 16  Ja vaata, üks inimene tuli tema juurde ja ütles: ”Õpetaja, mida head ma pean tegema, et saada igavene elu?” 17  Ta ütles temale: ”Miks sa minult küsid, mis on hea? Üksainus on, kes on hea. Aga kui sa tahad elu saada, siis pea ka edaspidi käskudest kinni.” 18  Ta küsis temalt: ”Millistest?” Jeesus ütles: ”Näiteks, sa ei tohi mõrvata, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tohi valetunnistust anda, 19  austa oma isa ja ema ning sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast.” 20  Noor mees aga ütles talle: ”Seda kõike olen ma pidanud. Mis mul veel puudub?” 21  Jeesus ütles talle: ”Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma vara ja anna raha vaestele, et sul oleks varandus taevas, ning tule ja järgi mind.” 22  Kui noor mees seda kuulis, läks ta kurvalt minema, sest tal oli palju vara. 23  Aga Jeesus ütles oma jüngritele: ”Ma ütlen teile, ja see on tõsi, et rikkal on raske pääseda taeva kuningriiki. 24  Veel ütlen ma teile: kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma kui rikkal jõuda Jumala kuningriiki.” 25  Kui jüngrid seda kuulsid, küsisid nad väga üllatunult: ”Kes siis üldse võib pääseda?” 26  Jeesus vaatas neile otsa ja ütles: ”Inimestel on see võimatu, aga Jumalal on kõik võimalik.” 27  Siis kostis Peetrus talle: ”Vaata, me oleme kõik maha jätnud ja järginud sind. Mida me selle eest saame?” 28  Jeesus ütles neile: ”Ma ütlen teile, ja see on tõsi: uueksloomise ajal, kui inimese Poeg istub oma aulisele troonile, istute teiegi, kes olete mind järginud, kaheteistkümnele troonile ja mõistate kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle. 29  Ja igaüks, kes on maha jätnud majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab tagasi palju kordi rohkem ja pärib igavese elu. 30  Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.

Allmärkused

Või ”ihuks”.
S-s ”ühte ikkesse pannud”.
Vt lisa 4.