Matteuse 14:1–36

14  Just sel ajal sai Herodes,* selle piirkonna valitseja,* kuulda Jeesusest  ja ütles oma teenritele: ”See on Ristija Johannes. Ta on surmast üles äratatud ja sellepärast suudab ta teha neid vägevaid tegusid.”  Oli ju Herodes Johannese vahi alla võtnud, ta kinni sidunud ja vangi pannud oma venna Filippuse naise Herodiase pärast.  Sest Johannes oli talle korduvalt öelnud: ”Sul pole õigust temaga elada.”  Tegelikult tahtis Herodes Johannest tappa, kuid ta kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks.  Aga kui Herodese sünnipäeva tähistati, tantsis Herodiase tütar seal ja meeldis Herodesele nii väga,  et ta tõotas vandega anda tüdrukule, ükskõik mida see soovib.  Siis ütles tütar oma ema ärgitusel: ”Anna mulle kandikul Ristija Johannese pea.”  Kuningas küll kurvastas, aga oma vannete ja piduliste pärast käskis ta selle anda, 10  ning ta lasi Johannesel vanglas pea maha raiuda. 11  Ja tema pea toodi kandikul ja anti neiule, kes viis selle oma emale. 12  Hiljem tulid Johannese jüngrid, võtsid surnukeha ja matsid selle ning tulid ja teatasid asjast Jeesusele. 13  Seda kuuldes lahkus Jeesus sealt paadiga, et minna üksildasse paika ja olla omaette; aga kui rahvahulgad sellest kuulda said, läksid nad linnadest jalgsi talle järele. 14  Randa jõudes nägi ta suurt rahvahulka ning tal hakkas neist kahju ja ta tegi nende haiged terveks. 15  Aga kui õhtu saabus, tulid jüngrid tema juurde ja ütlesid: ”See on üksildane paik ja tund on juba hiline. Saada rahvahulgad ära, et nad läheksid küladesse ja ostaksid endale midagi süüa.” 16  Ent Jeesus ütles neile: ”Neil pole vaja ära minna. Andke teie neile süüa.” 17  Nad ütlesid talle: ”Meil pole siin muud kui viis leiba ja kaks kala.” 18  Ta sõnas: ”Tooge need siia minu kätte.” 19  Siis ta käskis rahvahulkadel rohu peale maha istuda, võttis need viis leiba ja kaks kala ning esitas taeva poole üles vaadates tänupalve;* ja murdnud leivad, andis ta need jüngrite kätte, jüngrid aga jagasid rahvahulkadele. 20  Siis kõik sõid ja nende kõhud said täis, kusjuures ülejäänud palasid korjati kokku kaksteist korvitäit. 21  Ometi oli sööjaid umbes viis tuhat meest ning peale nende veel naised ja väiksed lapsed. 22  Seejärel sundis ta oma jüngreid tagant, et nad viivitamata paati läheksid ja sõidaksid enne teda teisele kaldale, ise aga jäi ta rahvahulki ära saatma. 23  Kui ta oli lõpuks rahvahulgad ära saatnud, läks ta üles mäele omaette palvetama ning jäi sinna üksi hilisõhtuni. 24  Selleks ajaks oli paat rannast päris kaugele* jõudnud ja lained vintsutasid seda, sest tuul oli vastu. 25  Aga öö neljanda vahikorra ajal* tuli ta nende juurde, kõndides mööda merd. 26  Kui jüngrid märkasid teda merepinnal kõndivat, kohkusid nad ja ütlesid: ”See on viirastus!” Ja nad karjusid hirmust. 27  Ent sedamaid ütles Jeesus neile: ”Olge julged, see olen mina. Ärge kartke!” 28  Peetrus vastas talle: ”Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale.” 29  Tema ütles: ”Tule!” Seepeale astus Peetrus paadist välja ja kõndis vee peal Jeesuse poole. 30  Aga tormi nähes lõi ta kartma, hakkas vajuma ja hüüdis: ”Issand, päästa mind!” 31  Otsekohe sirutas Jeesus käe, haaras temast kinni ja ütles talle: ”Sa nõrgausuline, miks sa kahtlema lõid?” 32  Ja kui nad olid paati astunud, vaibus tormituul. 33  Siis kummardasid paadisolijad ta ette ja ütlesid: ”Sina oled tõesti Jumala Poeg!” 34  Ja nad jõudsid teisele kaldale ning randusid Genneesaretis. 35  Kui selle paiga mehed ta ära tundsid, saatsid nad sõna kõikjale ümbruskonda, ja tema juurde toodi kõik haiged. 36  Ja nad anusid teda, et nad ainult saaksid puudutada tema pealisrõiva narmaid; ja kõik, kes puudutasid, said täiesti terveks.

Allmärkused

S.t Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
S-s ”tetrarh”; teatud maa-ala valitseja, kes esindas Rooma keisrit.
S-s ”õnnistas”.
S-s ”palju staadione”. Vt lisa 13.
Juutidel oli kolm vahikorda (2Mo 14:24; Koh 7:19), ent hiljem võtsid nad üle Rooma süsteemi, kus oli neli vahikorda. Vt Mr 13:35 allm.