Markuse 8:1–38

8  Neil päevil, kui jälle oli koos suur rahvahulk ja nendel polnud midagi süüa, kutsus ta jüngrid enda juurde ja ütles neile:  ”Mul on sellest rahvahulgast kahju, sest nad on juba kolm päeva minu juures olnud ja neil pole midagi süüa;  ja kui ma nad söömata koju saadan, nõrkevad nad teel. Mõned neist on ju tulnud kaugelt.”  Aga ta jüngrid vastasid talle: ”Kust võib keegi siin kõrvalises kohas saada leiba, et need inimesed ära toita?”  Sellegipoolest küsis ta neilt: ”Mitu leiba teil on?” Nad vastasid: ”Seitse.”  Ja ta käskis rahvahulgal maha istuda, võttis need seitse leiba, tänas Jumalat, murdis need ja hakkas andma jüngritele jagamiseks ning nad jagasidki need rahvahulgale.  Neil olid ka mõned väiksed kalad, ja kui ta oli neid õnnistanud, käskis ta jüngritel needki välja jagada.  Nii nad sõid ja nende kõhud said täis ning nad korjasid kokku ülejäänud palasid seitse moonakorvitäit.  Seal oli aga umbes neli tuhat meest. Lõpuks saatis ta nad ära. 10  Ja otsekohe astus ta koos oma jüngritega paati ning tuli Dalmanuuta* aladele. 11  Siin ilmusid välja variserid ja hakkasid temaga vaidlema, nõudes temalt tundemärki taevast, et teda proovile panna. 12  Seepeale ohkas ta raskelt oma vaimus ja ütles: ”Miks otsib see põlvkond tundemärki? Ma ütlen, ja see on tõsi: sellele põlvkonnale ei anta mingit tundemärki.” 13  Siis jättis ta nad sinnapaika, astus jälle paati ja sõitis vastaskaldale. 14  Juhtus aga nii, et nad unustasid leiba kaasa võtta ja neil polnud paadis midagi peale ühe leiva. 15  Ja ta keelas neid selge sõnaga, öeldes: ”Hoidke silmad lahti ja olge valvsad variseride juuretise suhtes ja Herodese juuretise suhtes.” 16  Siis nad hakkasid omavahel vaidlema selle üle, miks neil pole leiba. 17  Seda märgates ütles ta neile: ”Miks te vaidlete selle üle, et teil pole leiba? Kas te ikka veel ei taipa ega saa aru? Kas teil on oma südames raskusi mõistmisega? 18  ’Silmad teil küll on, aga kas te ei näe; kõrvad teil küll on, aga kas te ei kuule?’ Ja kas te ei mäleta, 19  kui ma murdsin viis leiba viiele tuhandele mehele, mitu korvitäit ülejäänud palasid te kogusite?” Nad vastasid talle: ”Kaksteist.” 20  ”Kui ma murdsin seitse leiba neljale tuhandele mehele, mitu moonakorvitäit ülejäänud palasid te siis kogusite?” Ja nad ütlesid talle: ”Seitse.” 21  Seepeale ütles ta neile: ”Kas te ikka veel ei saa aru?” 22  Nüüd jõudsid nad Betsaidasse. Siin tõid inimesed tema juurde ühe pimeda mehe ja anusid, et ta puudutaks teda. 23  Ta võttis pimedal käest kinni, viis ta külast välja, ja olles sülitanud tema silmadele, pani ta oma käed tema peale ning küsis temalt: ”Kas sa näed midagi?” 24  Mees vaatas üles ja ütles: ”Ma näen inimesi, sest ma näen midagi, mis on puude moodi, aga need kõnnivad ringi.” 25  Siis ta pani oma käed uuesti mehe silmadele, ja mees nägi selgesti ja sai terveks ning suutis vaadates kõike eristada. 26  Seejärel ta saatis tema koju, öeldes: ”Ära mine külasse.” 27  Jeesus ja ta jüngrid läksid nüüd Filippuse Kaisarea küladesse ning teel hakkas ta oma jüngreid küsitlema: ”Kelle ütlevad inimesed mind olevat?” 28  Nad vastasid talle: ”Ristija Johannese, teised Eelija, kolmandad ühe prohvetitest.” 29  Siis küsis ta neilt: ”Aga teie, kelleks teie mind peate?” Peetrus vastas talle: ”Sina oled Kristus.” 30  Seejärel keelas ta neid kõvasti, et nad kellelegi temast ei räägiks. 31  Samuti hakkas ta neile õpetama, et inimese Poeg peab taluma palju kannatusi ning kõrvale heidetama vanemate ja peapreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolm päeva hiljem üles tõusma. 32  Ta kõneles sellest täiesti otse. Aga Peetrus viis ta kõrvale ja hakkas talle etteheiteid tegema. 33  Ta pöördus, vaatas oma jüngreid ja tõreles Peetrusega: ”Eemale minust, Saatan, sest sa ei mõtle mitte Jumala mõtteid, vaid inimeste mõtteid!” 34  Nüüd kutsus ta rahvahulga enda juurde koos oma jüngritega ja ütles neile: ”Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku end maha ja kandku oma piinaposti ning järgigu mind pidevalt. 35  Sest kes tahab oma hinge päästa, kaotab selle, aga kes kaotab oma hinge minu ja hea sõnumi pärast, päästab selle. 36  Tõesti, mis kasu on inimesel sellest, kui ta saab endale kogu maailma ja kaotab oma hinge? 37  Mida on inimesel tegelikult anda oma hinge eest? 38  Sest kes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse põlvkonna seas, seda häbeneb ka inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa auhiilguses koos oma pühade inglitega.”

Allmärkused

See võis olla Magadani või selle ümbruskonna teine nimi (vt Mt 15:39 allm).