Markuse 1:1–45

1  Sellega algab hea sõnum Jeesus Kristusest.  Nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: ”(Vaata! Ma saadan enne sind sõnumitooja, kes valmistab ette su tee.)*  Kuulake! Keegi hüüab kõrbes: ’Valmistage ette Jehoova tee, tehke sirgeks tema teerajad!’”,  nõnda tuli ristija Johannes kõrbesse ja kuulutas ristimist kahetsuse märgiks, et patud andestataks.  Seetõttu läks tema juurde terve Judea piirkonna ja kogu Jeruusalemma rahvas. Ta ristis neid Jordani jões ning nad tunnistasid avalikult oma patte.  Johannesel olid seljas kaamelikarvadest riided ja niuete ümber nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett.  Ja ta kuulutas aina, öeldes: ”Pärast mind tuleb keegi minust vägevam; mina pole väärt kummarduma ja tema sandaalirihmugi lahti siduma.  Mina ristisin teid veega, aga tema ristib teid püha vaimuga.”  Neil päevil tuli Jeesus Galilea Naatsaretist ja Johannes ristis ta Jordanis. 10  Ja otsekohe, kui ta veest välja tuli, nägi ta taevaid lahti minemas ja vaimu nagu tuvi enda peale laskumas. 11  Ja taevast kostis hääl: ”Sina oled mu armas Poeg, sul on minu heakskiit.” 12  Ja otsekohe ajendas vaim teda kõrbesse minema. 13  Nii viibis ta nelikümmend päeva kõrbes, kus Saatan teda ahvatles, ning ta oli metsloomade keskel, aga inglid teenisid teda. 14  Kui nüüd Johannes oli vahi alla võetud, läks Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala head sõnumit, 15  öeldes: ”Määratud aeg on saabunud ja Jumala kuningriik on lähedale jõudnud. Kahetsege oma patte ja uskuge heasse sõnumisse!” 16  Galilea mere ääres kõndides nägi ta Siimonit ja Andreast, Siimoni venda, võrke merre heitmas, sest nad olid kalurid. 17  Siis ütles Jeesus neile: ”Tulge minu järel ja ma teen teist inimestepüüdjad.”* 18  Kohe jätsid nad oma võrgud ja järgnesid talle. 19  Ja kui ta oli natuke maad edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja selle venda Johannest paadis võrke parandamas, 20  ning viivitamata kutsus ta neidki. Seepeale jätsid nad oma isa Sebedeuse koos palgatöölistega paati ja lahkusid tema järel. 21  Ja nad läksid Kapernauma. Niipea kui tuli hingamispäev, läks ta sünagoogi ja hakkas õpetama. 22  Ja tema õpetusviis hämmastas inimesi, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on autoriteeti, ja mitte nagu kirjatundjad. 23  Selsamal ajal oli nende sünagoogis ka üks mees, kes oli ebapuhta vaimu meelevallas ja karjus: 24  ”Mis on meil sinuga tegemist, naatsaretlane Jeesus? Kas sa tulid meid hävitama? Ma tean täpselt, kes sa oled — Jumala Püha!” 25  Aga Jeesus tõreles temaga: ”Ole vait ja tule temast välja!” 26  Ja kui see ebapuhas vaim oli mehele krambihoo tekitanud ja valju häälega röökinud, tuli ta temast välja. 27  Kõik olid sellest nii hämmastunud, et hakkasid omavahel arutama: ”Mis see küll on? Uus õpetus! Tal on võim käsutada isegi ebapuhtaid vaime ja need kuuletuvad talle.” 28  Nii levis kuuldus temast otsekohe igale poole üle kogu Galilea. 29  Ja otsekohe väljusid nad sünagoogist ning läksid Siimoni ja Andrease koju koos Jaakobuse ja Johannesega. 30  Siimoni ämm aga oli pikali maas palavikus, ja kohe rääkisid nad talle haigest. 31  Ja astunud naise juurde, võttis ta temal käest kinni ja aitas ta üles, ning tal läks palavik ära ja ta hakkas neid teenima. 32  Õhtu saabudes, kui päike oli loojunud, hakkas rahvas tooma tema juurde kõiki, kes olid haiged ja deemonitest vaevatud, 33  ning terve linn kogunes sinna ukse ette. 34  Nii tegi ta terveks paljud, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ja ajas välja palju deemoneid, kuid ta ei lasknud deemonitel rääkida, sest need teadsid, et ta on Kristus.* 35  Ja varahommikul, kui oli alles pime, tõusis ta üles ning väljus ja läks üksildasse paika ning hakkas seal palvetama. 36  Kuid Siimon ja need, kes olid koos temaga, otsisid teda taga 37  ja nad leidsid ta üles ning ütlesid talle: ”Kõik otsivad sind.” 38  Aga tema ütles neile: ”Lähme kuhugi mujale, lähedal asuvatesse alevitesse, et ma saaksin ka seal kuulutada, sest sel eesmärgil olengi ma tulnud.” 39  Ja ta läks ning kuulutas nende sünagoogides üle kogu Galilea ja ajas välja deemoneid. 40  Tema juurde tuli ka üks pidalitõbine, kes anus teda lausa põlvili ja ütles: ”Kui sa vaid tahad, võid sa mu puhtaks teha.” 41  Seepeale hakkas tal temast kahju ja ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles: ”Ma tahan. Saa puhtaks!” 42  Ja otsekohe kadus tal pidalitõbi ning ta sai puhtaks. 43  Seejärel keelas ta teda rangelt ja saatis ta kohe ära, 44  öeldes talle: ”Vaata, et sa kellelegi midagi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja too enda puhtakssaamise puhul selline ohver, nagu Mooses on käskinud, neile tunnistuseks.” 45  Ent läinud ära, hakkas see mees juhtunust kõigile kuulutama ja igal pool rääkima, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult linna minna, vaid pidi viibima väljaspool üksildastes paikades. Sellegipoolest tuldi tema juurde igast kandist.

Allmärkused

Sulgudes olev lause põhineb kirjakohal Mal 3:1.
S-s ”inimeste-kalurid”.
Või ”Võitu”, ”Messias”. Vt Mt 2:4 allm.