Luuka 4:1–44

4  Olles nüüd täis püha vaimu, lahkus Jeesus Jordani äärest ja vaim viis ta kõrbesse  neljakümneks päevaks, mil Kurat teda ahvatles. Seejuures ei söönud ta neil päevil midagi, mistõttu ta tundis nende lõppedes nälga.  Siis ütles Kurat talle: ”Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks.”  Ent Jeesus vastas talle: ”Kirjutatud on: ’Inimene ei pea elama mitte ainult leivast’.”  Seejärel viis Kurat ta üles ja näitas talle ühe hetkega kõiki asustatud maa kuningriike,  ja Kurat ütles talle: ”Ma annan sulle võimu nende kõigi üle ja nende hiilguse, sest see on antud minule ja mina annan selle, kellele iganes ma tahan.  Kui sa nüüd minu ees korra kummardad, saab see kõik sinu omaks.”  Vastuseks ütles Jeesus talle: ”Kirjutatud on: ’Sa pead kummardama Jehoovat, oma Jumalat, ja osalema üksnes tema pühas teenistuses’.”  Edasi viis ta tema Jeruusalemma, pani ta templimüüri harjale ja ütles talle: ”Kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, 10  sest on kirjutatud: ’Ta annab oma inglitele sinu pärast käsu, et nad sind kaitseksid’ 11  ja ’Need kannavad sind kätel, et sa iial oma jalga vastu kivi ei lööks’.” 12  Vastuseks ütles Jeesus talle: ”On öeldud: ’Sa ei tohi Jehoovat, oma Jumalat, proovile panna’.” 13  Kui siis Kurat oli kogu ahvatlemise lõpetanud, tõmbus ta temast eemale kuni järgmise sobiva hetkeni. 14  Nüüd läks Jeesus vaimu väes tagasi Galileasse. Ja temast hakati rääkima head kõikjal ümbruskonnas. 15  Samuti hakkas ta õpetama nende sünagoogides, kusjuures kõik suhtusid temasse austusega. 16  Ja ta tuli Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud; ja nagu tal hingamispäeval tavaks oli, läks ta sünagoogi ning tõusis üles lugema. 17  Talle ulatati prohvet Jesaja rullraamat ning ta tegi rullraamatu lahti ja leidis kätte koha, kus oli kirjutatud: 18  ”Jehoova vaim on minu peal, sest ta on võidnud* mind kuulutama head sõnumit vaestele, ta on saatnud mind kuulutama vabastust vangidele ja nägemise taastamist pimedatele, laskma rõhutuid vabadusse, 19  kuulutama Jehoovale meelepärast aastat.” 20  Seejärel keeras ta rullraamatu kokku, ulatas selle tagasi teenrile ja istus maha; ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. 21  Siis hakkas ta neile rääkima: ”Täna on see kirjakoht, mida te just kuulsite, täide läinud.” 22  Ja nad kõik hakkasid temast tunnustavalt kõnelema ja imestasid meeldivate sõnade üle, mis tulid tema suust, ning nad ütlesid: ”Kas see pole mitte Joosepi poeg?” 23  Seepeale ta ütles neile: ”Kahtlemata te kasutate minu kohta seda ütlust: ’Arst, tee iseennast terveks; neid asju, mida me kuulsime olevat juhtunud Kapernaumas, tee ka siin, oma kodukandis’.” 24  Aga ta ütles: ”Ma ütlen teile, ja see on tõsi, et ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukandis. 25  Näiteks ma ütlen teile tõtt: Iisraelis oli palju lesknaisi Eelija päevil, kui taevas oli suletud kolm aastat ja kuus kuud, nii et kogu maad tabas suur näljahäda, 26  ometi ei saadetud Eelijat mitte ühegi juurde nende seast, vaid ainult Sareptasse Siidonimaale ühe lesknaise juurde. 27  Samuti oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal palju pidalitõbiseid, ometi ei saanud puhtaks ükski neist, küll aga süürlane Naaman.” 28  Nüüd said kõik, kes sünagoogis seda kuulsid, täis viha; 29  ja nad tõusid püsti ning kihutasid ta linnast välja ja viisid ta selle mäe järsakule, mille peale nende linn oli ehitatud, et ta ülepeakaela alla visata. 30  Aga tema läks nende keskelt läbi ja jätkas oma teed. 31  Ja ta läks alla Kapernauma, Galilea linna. Ja ta õpetas neid hingamispäeval; 32  ja tema õpetusviis hämmastas neid, sest tema kõne oli autoriteetne. 33  Seal sünagoogis oli mees, kelles oli vaim, ebapuhas deemon, ja ta karjus valju häälega: 34  ”Uh! Mis on meil sinuga tegemist, naatsaretlane Jeesus? Kas sa tulid meid hävitama? Ma tean täpselt, kes sa oled — Jumala Püha!” 35  Aga Jeesus tõreles temaga: ”Ole vait ja tule temast välja!” Paisanud siis mehe maha nende keskele, tuli deemon temast välja, tegemata talle kahju. 36  Seepeale valdas kõiki hämmastus ja nad hakkasid omavahel rääkima: ”Millised sõnad need küll on! Tal on voli ja võim käskida ebapuhtaid vaime ja need tulevadki välja!” 37  Siis levis uudis temast sealse ümbruskonna igasse nurka. 38  Kui ta oli tõusnud ja sünagoogist lahkunud, läks ta Siimoni majja. Aga Siimoni ämma vaevas kõrge palavik, ja tal paluti midagi tema heaks teha. 39  Nii kummardus ta tema üle ja sõitles palavikku ning tal läks palavik ära. Sedamaid tõusis naine ja hakkas neid teenima. 40  Ent kui päike oli loojumas, tõid kõik, kellel oli mitmesuguste tõbedega haigeid, need tema juurde. Ta pani oma käed igaühe peale neist ja tegi nad terveks. 41  Samuti tulid paljudest välja deemonid, kes kisendasid: ”Sina oled Jumala Poeg!” Kuid ta tõreles nendega ega lubanud neil rääkida, sest nad teadsid, et ta on Kristus. 42  Aga kui saabus päev, läks ta välja ja suundus üksildasse paika. Ent rahvahulgad hakkasid teda taga otsima ja tulid sinna, kus ta oli, ning püüdsid teda takistada, et ta nende juurest ära ei läheks. 43  Kuid ta ütles neile: ”Ma pean ka teistele linnadele kuulutama head sõnumit Jumala kuningriigist, sest selleks on mind saadetud.” 44  Nii jätkas ta kuulutamist Judea sünagoogides.

Allmärkused

Vt lisa 18.