Koloslastele 1:1–29

1  Paulus, Kristus Jeesuse apostel Jumala tahtel, ja meie vend Timoteos  pühadele Kolossas, ustavatele vendadele, kes on ühtsed Kristusega: Ärateenimata heldust ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt!  Me täname alati Jumalat, meie Issanda Jeesus Kristuse Isa, kui me teie eest palvetame,  kuna oleme kuulnud teie usust Kristus Jeesusesse ja teie armastusest kõigi pühade vastu  selle lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Te kuulsite varem sellest lootusest teile räägitud tõe, selle hea sõnumi kaudu,  mis on jõudnud teie juurde; samamoodi nagu see kannab vilja ja kasvab terves maailmas, nii ka teie seas sellest päevast peale, mil te kuulsite Jumala ärateenimata heldusest ja õppisite seda täpselt tundma tões.  Te olete seda õppinud Epafraselt, meie armsalt kaasorjalt, kes on Kristuse ustav teenija meie asemel  ja kes teataski meile teie armastusest, mis on kooskõlas vaimuga.  Seepärast pole me alates päevast, mil seda kuulsime, lakanud palvetamast teie eest ja palumast, et teid täidetaks tema tahte täpse tundmisega kogu tarkuses ja vaimses arusaamises, 10  selleks et käia Jehoova vääriliselt, et temale igati meeldida, ka edaspidi vilja kandes igas heas töös ja kasvades Jumala täpses tundmises, 11  saades kogu jõuga tugevaks tema aulist väge mööda, et pidada täielikult vastu ja olla kannatlikud rõõmuga, 12  tänades Isa, kes on teinud teid kõlblikuks osa saama pärandist, mis on mõeldud pühadele, kes on valguses. 13  Ta vabastas meid pimeduse võimu alt ja viis meid üle oma armsa Poja kuningriiki, 14  kelle kaudu meil on vabastus lunastuse alusel, meie pattude andeksandmine. 15  Tema on nähtamatu Jumala kuju,* kogu loodu esmasündinu; 16  sest tema kaudu loodi kõik muu taevas ja maa peal, nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused või valitsused või võimud. Kõik muu on loodud tema läbi ja tema jaoks. 17  Samuti, tema oli enne kõike muud ja tema kaudu toodi olemasollu kõik muu, 18  ja ta on keha ehk koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnute seast, et ta saaks esimeseks kõiges; 19  sest Jumal arvas heaks lasta temas elada kogu täielikkusel 20  ja lepitada tema läbi endaga kõik muu, olgu maa peal või taevas, tehes rahu vere läbi, mis valati piinapostil. 21  Tõesti, teid, kes olite kunagi võõrdunud ja vaenlased, sest teie mõtted olid keskendunud kurjadele tegudele, 22  on ta nüüd lepitanud tema inimkeha kaudu tema surma läbi, et seada teid enese ette pühade ja veatutena ning vabana süüdistustest, 23  eeldades muidugi, et te püsite usus, alusele rajatuna ja kindlana ega lase end kõrvale kallutada selle hea sõnumi lootusest, mida te kuulsite ja mida on kuulutatud kogu loodu seas taeva all. Selle hea sõnumi teenijaks olen mina, Paulus, saanud. 24  Nüüd rõõmustan ma teie pärast kannatades ja täiendan omalt poolt seda, mis minu lihas jääb puudu Kristuse kannatustest tema keha, see on koguduse heaks. 25  Minust sai selle koguduse teenija Jumalalt saadud majapidajaameti kohaselt, mis anti mulle teie huvides, et täielikult kuulutada Jumala sõna, 26  püha saladust, mis oli varjatud endiste ajastute* ja varasemate põlvkondade eest. Aga nüüd on see tehtud avalikuks tema pühadele, 27  kellele Jumal on tahtnud teada anda selle püha saladuse aulisest rikkusest rahvaste seas. See on Kristus ühtsuses teiega — lootus saada osa tema aust. 28  Teda me kuulutame, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimene Jumala ette täielikuna ühtsuses Kristusega. 29  Selleks ma teengi kõvasti tööd, pingutades ennast tema jõu toel, mis minus võimsasti toimib.

Allmärkused

Või ”peegeldus”.
Või ”asjadesüsteemide”; kr ai·on′. Vt lisa 18.