Johannese 9:1–41

9  Edasi minnes nägi ta üht meest, kes oli sünnist saati pime.  Ta jüngrid küsisid temalt: ”Rabi, kes on pattu teinud, kas see mees või tema vanemad, et ta on sündinud pimedana?”  Jeesus vastas: ”Ei ole pattu teinud tema ega ta vanemad, vaid nii läks selleks, et tema kaudu saaksid avalikuks Jumala teod.  Me peame tegema selle tegusid, kes on mu saatnud, kuni on veel päev. Öö tuleb, mil keegi ei saa midagi teha.  Niikaua kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus.”  Kui ta seda oli öelnud, sülitas ta maha, segas sülge saviga ja pani seda savi mehe silmadele  ning ütles talle: ”Mine pese end Siiloahi tiigis” (mis on tõlgituna ”Lähetatu”). See läkski ja pesi end ning tuli tagasi nägijana.  Seejärel hakkasid naabrid ja need, kes olid teda varem näinud kerjusena, ütlema: ”Kas see pole mitte sama mees, kes istus ja kerjas?”  Ühed ütlesid: ”Tema see on.” Teised ütlesid: ”Üldsegi mitte, ta on vaid tema sarnane.” Mees ise ütles: ”Mina olen see.” 10  Seepeale hakkasid nad temalt pärima: ”Kuidas su silmad siis avanesid?” 11  Ta vastas: ”Mees, keda kutsutakse Jeesuseks, tegi savi ja määris seda mu silmadele ning ütles mulle: ’Mine ja pese end Siiloahis.’ Ma läksin ja pesin ning saingi nägijaks.” 12  Siis nad küsisid temalt: ”Kus see mees on?” Ta ütles: ”Ma ei tea.” 13  Nad viisid endise pimeda variseride juurde. 14  See päev juhtus olema hingamispäev, kui Jeesus savi tegi ja tema silmad avas. 15  Nüüd hakkasid ka variserid temalt küsima, kuidas ta nägijaks sai. Tema ütles neile: ”Ta pani mu silmadele savi ning ma pesin end ja sain nägijaks.” 16  Selle peale ütlesid mõned variserid: ”See inimene ei ole Jumalast, sest ta ei pea hingamispäeva.” Teised jälle: ”Kuidas võib üks patune inimene teha selliseid tundemärke?” Nii läksid nende arvamused lahku. 17  Seetõttu küsisid nad pimedalt uuesti: ”Mis sa ise ütled tema kohta, kes su silmad avas?” Mees ütles: ”Ta on prohvet.” 18  Ent juudid ei uskunud, et see mees oli olnud pime ja saanud nägijaks, enne kui nad kutsusid tema vanemad. 19  Ja nad küsisid neilt: ”Kas see on teie poeg, kelle kohta te ütlete, et ta sündis pimedana? Kuidas ta siis nüüd näeb?” 20  Seepeale vastasid tema vanemad: ”Me teame, et see on meie poeg ja et ta sündis pimedana. 21  Aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea, või kes ta silmad avas, meie ei tea. Küsige temalt. Ta on täisealine. Las ta räägib ise enda eest.” 22  Tema vanemad rääkisid nõnda, kuna nad kartsid juute,* sest juudid olid juba kokku leppinud, et igaüks, kes tunnistab ta Kristuseks, tuleb sünagoogist välja heita.* 23  Seepärast ütlesid tema vanemad: ”Ta on täisealine. Küsige tema käest.” 24  Nüüd kutsusid nad teist korda mehe, kes oli olnud pime, ja ütlesid talle: ”Anna Jumalale au, rääkides tõtt. Me teame, et see inimene on patune.” 25  Tema vastas: ”Kas ta on patune, seda ma ei tea. Küll aga tean ma seda, et kuigi ma olin pime, olen ma praegu nägija.” 26  Seejärel ütlesid nad talle: ”Mis ta sinuga tegi? Kuidas ta su silmad avas?” 27  Tema vastas neile: ”Ma juba rääkisin teile, aga te ei kuulanud. Miks te tahate seda uuesti kuulda? Kas teiegi tahate tema jüngriteks saada?” 28  Siis hakkasid nad teda sõimama ja ütlesid: ”Sa ise oled selle mehe jünger, meie aga oleme Moosese jüngrid! 29  Me teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kes selle mehe saatis, seda me ei tea.” 30  Seepeale ütles mees neile: ”Just see panebki imestama, et teie ei tea, kes ta saatis, ja ometi avas ta mu silmad. 31  Me teame, et Jumal ei kuula patuseid, vaid ta kuulab seda, kes on jumalakartlik ja täidab tema tahet. 32  Sellist asja pole ju veel kunagi kuuldud, et keegi oleks avanud pimedana sündinu silmad. 33  Kui see inimene poleks Jumalast, ei suudaks ta mitte midagi teha.” 34  Selle peale ütlesid nad talle: ”Sa oled läbinisti pattudes sündinud ja tuled meid õpetama?” Ja nad viskasid ta välja! 35  Jeesus sai kuulda, et nad olid ta välja visanud, ning temaga kohtudes ütles ta: ”Kas sa usud inimese Pojasse?” 36  Mees vastas: ”Aga kes ta on, isand, et ma võiksin temasse uskuda?” 37  Jeesus ütles talle: ”Sa oled teda näinud — ja pealegi, see, kes sinuga räägib, ongi tema.” 38  Siis ta ütles: ”Ma usun temasse, isand.” Ja ta kummardas tema ette. 39  Jeesus ütles: ”Ma tulin siia maailma, et selle alusel võidaks kohut mõista, nii et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ja need, kes näevad, jääksid pimedaks.” 40  Need variseride seast, kes olid tema juures, kuulsid seda ja ütlesid talle: ”Kas meiegi oleme pimedad?” 41  Jeesus vastas neile: ”Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te ütlete: ’Me näeme’, jääb teie patt alles.”

Allmärkused

Vt Joh 7:13 allm.
Sünagoogist väljaheitmine tähendas täielikku väljaheitmist juudi kogukonnast.