Johannese 19:1–42

19  Seetõttu võttis Pilatus siis Jeesuse ja piitsutas teda.  Ja sõdurid põimisid okkalise krooni ja panid selle talle pähe ning riietasid ta purpurivärvi pealisrõivaga,  ja nad hakkasid tema juurde tulema ja ütlema: ”Tere, juutide Kuningas!” Samuti lõid nad teda vastu nägu.  Ja Pilatus läks uuesti välja ja ütles neile: ”Vaata, ma toon ta teie juurde välja, et te teaksite, et mina ei leia temal mingit süüd.”  Seejärel tuli Jeesus välja, kandes okkalist krooni ja purpurivärvi pealisrõivast. Ja Pilatus ütles neile: ”Vaata, see on see inimene!”  Aga kui peapreestrid ja korravalvurid teda nägid, hüüdsid nad: ”Löö ta postile! Löö ta postile!” Pilatus ütles neile: ”Võtke ta ise ja lööge postile, sest mina ei leia temal mingit süüd.”  Juudid vastasid talle: ”Meil on seadus, ja seaduse järgi peab ta surema, sest ta on teinud ennast Jumala pojaks.”  Kui Pilatus seda kuulis, hakkas ta veel rohkem kartma  ning ta läks uuesti maavalitseja paleesse ja küsis Jeesuselt: ”Kust sa pärit oled?” Aga Jeesus ei vastanud talle midagi. 10  Seepeale ütles Pilatus talle: ”Kas sa ei räägi minuga? Kas sa ei tea, et minu võimuses on sind vabaks lasta ja minu võimuses on sind postile lüüa?” 11  Jeesus vastas talle: ”Sul ei oleks minu üle mingit võimu, kui seda poleks sulle antud ülalt. Seetõttu on sellel, kes mind sinu kätte andis, suurem patt.” 12  Seepärast otsis Pilatus edasi võimalust, kuidas teda vabaks lasta. Aga juudid karjusid: ”Kui sa selle vabaks lased, siis ei ole sa keisri sõber! Igaüks, kes teeb end kuningaks, hakkab keisrile vastu!” 13  Kui Pilatus oli neid sõnu kuulnud, viis ta Jeesuse välja ja istus kohtunikutoolile paigas, mida kutsutakse Kivipõrandaks, aga heebrea keeles on see Gabbata. 14  Parajasti oli paasapüha* valmistuspäev, umbes kuues tund.* Ja ta ütles juutidele: ”Vaata, teie kuningas!” 15  Aga nemad karjusid: ”Tee talle ots peale! Tee talle ots peale! Löö ta postile!” Pilatus ütles neile: ”Kas ma pean teie kuninga postile lööma?” Peapreestrid vastasid: ”Meil pole muud kuningat kui keiser.” 16  Seepärast ta andis tema nüüd nende kätte, et ta postile löödaks. Siis nad viisid Jeesuse endaga kaasa. 17  Ja kandes ise oma piinaposti, läks ta välja niinimetatud Pealuu paika, mis on heebrea keeles Kolgata.* 18  Seal lõid nad ta postile ja koos temaga veel kaks meest, ühe ühele, teise teisele poole, aga Jeesuse keskele. 19  Pilatus kirjutas ka sildi ja pani selle piinaposti külge. Seal oli kirjas: ”Jeesus naatsaretlane, juutide Kuningas.” 20  Seda silti lugesid paljud juudid, sest paik, kus Jeesus postile löödi, oli linna lähedal; ja see oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. 21  Aga juutide peapreestrid ütlesid Pilatusele: ”Ära kirjuta ’juutide Kuningas’, vaid et tema ütles: ’Mina olen juutide Kuningas’.” 22  Pilatus vastas: ”Mida ma olen kirjutanud, seda ma olen kirjutanud.” 23  Kui nüüd sõdurid olid Jeesuse postile löönud, võtsid nad tema pealisriided ja jagasid need nelja ossa, igale sõdurile üks osa, ning alusrõiva.* Aga alusrõivas oli ilma õmblusteta, kootud ühes tükis ülevalt alla. 24  Seepärast ütlesid nad üksteisele: ”Ärme rebime seda katki, vaid heidame liisku, kellele see saab.” See toimus, et läheks täide pühakirjas öeldu: ”Nad jagasid mu pealisriided omavahel ja minu rõivaste üle nad heitsid liisku.” Ja seda sõdurid tõesti tegid. 25  Ent Jeesuse piinaposti juures seisid tema ema ja ema õde; Maarja, kes oli Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. 26  Kui nüüd Jeesus nägi seal lähedal seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, ütles ta emale: ”Naine, vaata, sinu poeg!” 27  Seejärel ütles ta jüngrile: ”Vaata, sinu ema!” Ja sellest tunnist alates võttis see jünger ta enda juurde. 28  Pärast seda, kui Jeesus teadis, et kõik on juba lõpule viidud, ja et läheks täide pühakirjas öeldu, ütles ta: ”Mul on janu.” 29  Seal seisis haput veini täis anum. Siis panid nad iisopivarre otsa hapu veiniga täidetud käsna ja tõstsid selle tema suu juurde. 30  Kui nüüd Jeesus oli haput veini maitsnud, ütles ta: ”See on lõpule viidud!” ning ta langetas pea ja loovutas oma vaimu.* 31  Aga kuna oli valmistuspäev ja et laibad ei jääks piinapostidele hingamispäevaks (sest see oli suur hingamispäev),* palusid juudid Pilatuselt, et nende jalad murtaks* ja surnukehad võetaks maha. 32  Seetõttu tulid sõdurid ja murdsid jalad esimesel mehel ja ka teisel, kes koos temaga postil rippusid. 33  Aga kui nad jõudsid Jeesuse juurde ja nägid, et ta on juba surnud, siis tema jalgu nad ei murdnud. 34  Siiski torkas üks sõdur odaga tema küljesse ning kohe tuli välja verd ja vett. 35  Ja see, kes on seda näinud, on andnud selle kohta tunnistust ja tema tunnistus vastab tõele, ja ta teab, et ta räägib tõtt, et teiegi võiksite uskuda. 36  Tegelikult toimus see kõik selleks, et täituks pühakirjas öeldu: ”Mitte ainsatki tema luud ei purustata.” 37  Ja veel teine kirjakoht ütleb: ”Nad saavad näha teda, kelle nad läbi torkasid.” 38  Pärast seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, ent salaja, sest ta kartis juute,* palus Pilatuselt luba Jeesuse surnukeha ära viia, ja Pilatus andiski talle loa. Seejärel ta tuli ja viis tema keha ära. 39  Ka Nikodeemos, kes esimest korda oli tulnud tema juurde öösel, tõi rullikeeratud paki mürri* ja aaloed,* umbes kolmkümmend kilo.* 40  Nii nad siis võtsid Jeesuse surnukeha ja mähkisid selle riideribadesse koos lõhnaainetega, nagu juudid oma kombe kohaselt surnuid matmiseks ette valmistavad. 41  Seal kohas aga, kus ta postile löödi, oli aed ja aias uus mälestushaud, kuhu polnud veel kunagi kedagi pandud. 42  Sinna nad panidki Jeesuse juutide valmistuspäeva pärast, sest see mälestushaud oli lähedal.

Allmärkused

Siin viitab ”paasapüha” tervele paasanädalale, mis hõlmas ka hapnemata leibade püha.
Kell 12 päeval, s.t kuues tund alates päikesetõusust.
Või ”Golgotha”.
Vt lisa 18 ”riided”.
Või ”lakkas hingamast”.
See ei olnud tavaline hingamispäev (nädala seitsmes päev), vaid kahekordne ehk ”suur” hingamispäev. Seda nimetati nii sellepärast, et 15. niisan, mis oli seitse päeva vältava hapnemata leibade püha esimene päev (ja mis oli alati hingamispäev, hoolimata sellest, millisele nädalapäevale see sattus), langes kokku tavalise hingamispäevaga.
Tõenäoliselt tehti seda nende surma kiirendamiseks.
Vt 7:13 allm.
Aromaatne pulber, mida valmistati mürripuudelt ja -põõsastelt saadavast kummivaigust.
Nii nimetati Piibli aegadel puud (ilmselt Aquilaria agallocha), mis sisaldas aromaatset ainet, mida kasutati lõhnaainena.
Või ”sada naela”. Vt 12:3 allm.