Johannese 15:1–27

15  Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on aednik.  Ta võtab minu küljest ära iga oksa, mis ei kanna vilja, ja ta puhastab* igat viljakandvat oksa, et see võiks kanda rohkem vilja.  Teie olete juba puhtad sõna pärast, mis ma teile olen rääkinud.  Jääge ühtseks minuga ja mina jään ühtseks teiega. Just nagu oks ei saa kanda vilja omaette, ilma et ta jääks viinapuu külge, nii ei saa seda teha ka teie, kui te ei jää minuga ühte.  Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb ühte minuga ja kellega mina ühte jään, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei saa te teha mitte midagi.  Kes ei jää ühte minuga, see visatakse ära nagu oks, ja ta kuivab. Ja need oksad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning nad põlevad ära.  Kui te jääte minuga ühtseks ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, ükskõik mida te tahate, ja see sünnib teile.  Mu Isale toob au see, et te kannate pidevalt palju vilja ja olete tõesti minu jüngrid.  Nagu Isa on armastanud mind ja mina olen armastanud teid, jääge minu armastusse. 10  Kui te minu käskudest kinni peate, siis te jääte minu armastusse, nii nagu mina olen pidanud kinni Isa käskudest ja jään tema armastusse. 11  Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. 12  Minu käsk on see: armastage üksteist, nii nagu mina olen teid armastanud. 13  Kellelgi pole suuremat armastust kui sellel, kes annab oma hinge* oma sõprade eest. 14  Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma käsin. 15  Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Ma olen nimetanud teid hoopis sõpradeks, sest ma olen andnud teile teada kõik, mis ma oma Isalt olen kuulnud. 16  Teie ei valinud mind, vaid mina valisin ja määrasin teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks püsima; ning et mida tahes te palute Isalt minu nimel, ta annaks teile. 17  Seda kõike ma käsin teil teha, et te üksteist armastaksite. 18  Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et enne teid on ta vihanud mind. 19  Kui te kuuluksite maailma,* siis maailm oleks omadesse kiindunud. Aga kuna te nüüd ei kuulu maailma, vaid mina olen teid maailmast välja valinud, siis maailm vihkab teid. 20  Pidage meeles sõnu, mis ma teile ütlesin: ori ei ole suurem oma isandast. Kui nad on taga kiusanud mind, siis kiusavad nad taga teidki. Kui nad on järginud minu sõna, siis järgivad nad teiegi sõna. 21  Aga seda kõike teevad nad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes on mu saatnud. 22  Kui ma poleks tulnud ega nendega rääkinud, ei oleks neil pattu, kuid nüüd pole neil oma pattu millegagi vabandada. 23  Kes vihkab mind, vihkab ka mu Isa. 24  Kui ma poleks teinud nende keskel neid tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis poleks neil pattu, aga nüüd on nad neid näinud ja ikkagi vihanud nii mind kui ka mu Isa. 25  Ent nii lähevad täide sõnad, mis on kirjas nende Seaduses: ’Nad vihkasid mind ilma põhjuseta.’ 26  Kui tuleb aitaja, mille ma saadan teile Isa juurest, tõe vaim, mis lähtub Isa juurest, siis tema annab tunnistust minu kohta. 27  Ja teie omakorda peate andma tunnistust, sest te olete olnud koos minuga algusest peale.

Allmärkused

Või ”lõikab tagasi”, ”kärbib”.
Või ”elu”. Vt lisa 7.
Vt lisa 18.