Jaakobuse 5:1–20

5  Kuulge nüüd, te rikkad! Nutke ja uluge hädade pärast, mis teie peale on tulemas.  Teie rikkus on kõdunenud ja teie pealisriided koitanud.  Teie kuld ja hõbe on ära roostetanud ja nende rooste tunnistab teie vastu ning sööb liha teie luudelt. Otsekui tuld olete tagavaraks kogunud viimseil päevil.  Vaata, palk, mille te olete jätnud maksmata teie põldudel saaki koristanud töölistele, kisendab üha ja saagikoristajate appihüüded on jõudnud vägede* Jehoova kõrvu.  Te olete elanud maa peal luksuses ja andunud meelelistele naudingutele. Te olete nuumanud oma südant tapapäeval.  Te olete hukka mõistnud, te olete mõrvanud õige. Kas ta ei pane teile vastu?  Vennad, olge seepärast kannatlikud kuni Issanda juuresolekuni.* Vaata, põllumees ootab maa kallist vilja ning on kannatlik, kuni ta saab varase ja hilise vihma.*  Olge teiegi kannatlikud, teie süda olgu kindel, sest Issanda juuresolek on lähedale jõudnud.  Ärge ohake üksteise pärast, vennad, et teid hukka ei mõistetaks. Vaata, Kohtumõistja seisab ukse ees! 10  Vennad, võtke kurja kannatades ja kannatlikkust ilmutades eeskujuks prohvetid, kes on rääkinud Jehoova nimel. 11  Vaata, me nimetame õnnelikuks neid, kes on vastu pidanud. Te olete kuulnud Iiobi vastupidavusest ja näinud Jehoova antud lõpptulemust, et Jehoova osutab väga hella kiindumust ja on halastav.* 12  Aga eelkõige, mu vennad, ärge enam vanduge ei taeva juures ega maa juures ja ärge andke mingit muud vannet, vaid teie ”jah” olgu ”jah” ning teie ”ei” olgu ”ei”, et teid hukka ei mõistetaks. 13  Kas keegi teist kannatab kurja? Ta olgu püsiv palves. Kas keegi on heas tujus? Ta laulgu tänulaule. 14  Kas keegi teist on haige?* Ta kutsugu enda juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema eest, võides teda õliga Jehoova nimel. 15  Usupalve teeb siis haiglase terveks ja Jehoova tõstab ta jalule. Ja kui ta on mingeid patte teinud, siis antakse talle andeks. 16  Seepärast tunnistage avameelselt oma patud üksteisele ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige* inimese anuval palvel on palju jõudu ja see võib palju korda saata. 17  Eelija oli samasuguste tunnetega inimene nagu meie, ent ta palvetas tungivalt, et ei sajaks vihma, ning seal maal ei sadanud vihma kolm aastat ja kuus kuud. 18  Siis ta palvetas uuesti ning taevas andis vihma ja maa hakkas jälle vilja kandma. 19  Mu vennad, kui keegi teist eksib ära tõest ja teine pöörab ta tagasi, 20  siis teadke, et see, kes patuse eksiteelt tagasi pöörab, päästab tema hinge surmast ja katab kinni suure hulga patte.

Allmärkused

See viitab taevastele väehulkadele.
Vt lisa 5.
Varased vihmad algasid oktoobri keskpaiku, hilised vihmad aprilli keskpaiku. Vt lisa 14.
Või ”kaastundlik”.
Ilmselt viitab see vaimses mõttes haigele.
Viitab heale mainele Jumala silmis.