Jaakobuse 2:1–26

2  Mu vennad, kas see tõesti sobib kokku usuga meie aulisse Issandasse Jeesus Kristusesse, kui te käitute erapoolikult?  Sest kui teie kogunemisele tuleb kuldsõrmuste ja uhkete riietega mees, kuid tuleb ka räpaste riietega vaene,  ja teie vaatate soosivalt seda, kes on uhkelt riides, ning ütlete talle: ”Sina istu siia heale kohale!”, aga vaesele ütlete: ”Sina seisa püsti!” või ”Istu sinna, mu jalapingi kõrvale!”,  kas te pole siis endi seas vahet teinud ja saanud kohtumõistjateks, kes langetavad alatuid otsuseid?  Kuulge, mu armsad vennad! Eks ole Jumal valinud need, kes maailma silmis on vaesed, saama rikkaks usus ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad?  Teie aga olete vaest põlanud. Eks just rikkad rõhu teid ja vea teid kohtu ette?  Eks just nemad teota seda üllast nime, millega teid nimetatakse?  Kui te nüüd täidate kuninglikku seadust, mis on pühakirjas: ”Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast”, siis teete hästi.  Kui te aga käitute edaspidigi erapoolikult, siis teete pattu, kuna see seadus tunnistab teid üleastujateks. 10  Sest kes peab kinni kogu Seadusest, kuid eksib ühes asjas, on eksinud kõigis asjus. 11  On ju see, kes ütles: ”Sa ei tohi abielu rikkuda”, öelnud ka: ”Sa ei tohi mõrvata.” Kui sa küll ei riku abielu, aga mõrvad kellegi, oled sa seaduserikkuja. 12  Rääkige ja tegutsege siis ikka nii nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vaba rahva seaduse järgi. 13  Sest kohus on halastamatu sellele, kes ei osuta halastust. Halastus võidutseb kohtumõistmise üle. 14  Mis kasu on sellest, mu vennad, kui keegi ütleb endal usku olevat, aga tegusid temal ei ole? Ega seesugune usk või teda päästa? 15  Kui mõni vend või õde on alasti* ja kui neil napib igapäevast toitu 16  ja keegi teist ütleb neile: ”Minge rahus, ärge külmetage, sööge kõhud täis!”, aga te ei anna neile ihu jaoks hädavajalikku, mis kasu sellest siis on? 17  Niisamuti usk, kui tal pole tegusid, on sisuliselt surnud. 18  Siiski võib keegi öelda: ”Sinul on usk ja minul on teod.” Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle enda usku oma tegudega. 19  Sa ju usud, et on olemas vaid üks Jumal? Väga hea. Deemonidki usuvad seda ja värisevad. 20  Ent kas tahad teada, oh tühine inimene, et usk lahus tegudest on kasutu? 21  Eks Aabraham, meie isa, mõistetud õigeks tegude alusel, kui ta oli ohvrialtarile viinud oma poja Iisaki? 22  Sa näed, et tema usk avaldus tegudes ja tegude kaudu sai tema usk täiuslikuks 23  ja täitus kirjakoht, mis ütleb: ”Aabraham uskus Jehoovasse ja see arvestati talle õiguseks”, ning teda hakati nimetama ”Jehoova sõbraks”. 24  Nagu näete, mõistetakse inimene õigeks tegude, mitte ainult usu alusel. 25  Ja eks ka prostituut Raahab mõistetud õigeks tegude alusel, kui ta oli käskjalad külalislahkelt vastu võtnud ja nad teist teed pidi ära saatnud? 26  Jah, nagu keha ilma vaimuta* on surnud, nii ka usk ilma tegudeta on surnud.

Allmärkused

Vt Mt 25:36 allm.
Või ”hinguseta”; kr pneu′ma, mis tähendab ”elu alalhoidev jõud”.