Ilmutus 13:1–18

13  Ja ta seisis paigal mere liival. Ja ma nägin merest tõusmas metsalist, kel oli kümme sarve ja seitse pead, ja selle sarvedel kümme diadeemi, aga tema peade peal olid Jumalat teotavad nimed.  See metsaline, keda ma nägin, oli nagu leopard, aga tema jalad olid nagu karul, ja ta suu oli nagu lõvi suu. Ja lohe andis metsalisele tema väe ja tema trooni ja suure võimu.  Ja ma nägin, et üks tema peadest oli otsekui surmavalt haavatud, aga tema surmahaav paranes, ja kogu maa käis imetledes metsalise järel.  Ja inimesed kummardasid lohet, kuna see oli andnud metsalisele võimu, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid: ”Kes on nagu see metsaline ja kes suudab temaga sõdida?”  Ja temale anti suu, mis räägib suuri asju ja teotab Jumalat, ja talle anti võim tegutseda nelikümmend kaks kuud.  Ja ta avas oma suu, teotades Jumalat, et teotada tema nime ja tema elupaika — neid, kes elavad taevas.  Ja tal lubati pidada sõda pühadega ja nad ära võita, ja talle anti võim kõigi suguvõsade ja hõimude ja keelte ja rahvaste üle.  Ja kõik, kes elavad maa peal, hakkavad teda kummardama; neist mitte ühegi nime pole kirjas tapetud Talle eluraamatus maailma rajamisest peale.  Kui kellelgi on kõrv, see kuulgu. 10  Kui keegi peab minema vangi, siis ta ka läheb vangi. Kui keegi tapab mõõgaga, peab ta ka ise tapetama mõõgaga. Siin on vaja pühade vastupidavust ja usku. 11  Ja ma nägin veel üht metsalist tõusmas maa seest, ja sel oli kaks sarve nagu tallel, aga ta hakkas rääkima nagu lohe. 12  Ja ta kasutab esimese metsalise kogu võimu tema silme ees. Ja ta paneb maa ja kõik, kes seal elavad, kummardama esimest metsalist, kelle surmahaav paranes. 13  Ja ta teeb suuri tundemärke, nii et ta toob isegi tule taevast alla maa peale inimeste silme ees. 14  Ja ta eksitab maa elanikke tundemärkidega, mida tal lubati teha metsalise silme ees, käskides neil, kes elavad maa peal, teha kuju metsalisest, kel oli mõõgahaav ja kes siiski virgus ellu. 15  Ja tal lubati anda hingeõhk metsalise kujule, nii et see metsalise kuju saaks rääkida ja surmaks kõik need, kes seda metsalise kuju mingil moel ei kummarda. 16  Ja ta sunnib kõiki inimesi, väikseid ja suuri, rikkaid ja vaeseid, vabasid ja orje, et nad võtaksid märgi paremale käele või laubale, 17  ning et keegi muu ei saaks osta ega müüa kui vaid see, kellel on see märk — metsalise nimi või tema nime arv. 18  Siin läheb vaja tarkust: kel on mõistust, arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv; ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus.

Allmärkused