Heebrealastele 8:1–13

8  Siin arutatavate asjade peamine mõte on aga see: meil ongi selline ülempreester, ja ta on istunud Majesteedi trooni paremale poole taevas,  ta on teenija pühas paigas* ja tõelises telgis,* mille on püstitanud Jehoova ja mitte inimene.  Sest iga ülempreester määratakse ohverdama ande ja ohvreid; seetõttu oli tingimata vajalik, et temalgi oleks midagi ohverdada.  Kui ta nüüd oleks maa peal, ei oleks ta preester, kuna siin on olemas mehed, kes Seaduse järgi ande ohverdavad,  kuid osalevad pühas teenistuses, mis on kõigest taevaste asjade võrdkuju ja vari; nii nagu ka Mooses sai telki valmistama asudes Jumalalt käsu: ”Vaata, et sa teed kõik selle eeskuju järgi, mida sulle mäel näidati.”  Ent Jeesus on nüüd saanud ülevama teenistuse, nii et ta on ka vahemees samavõrra paremale lepingule, mis on seaduslikult rajatud parematele tõotustele.  Sest kui see esimene leping oleks olnud veatu, siis ei oleks otsitud kohta teisele;  sest ta laidab rahvast, öeldes: ”’Vaata, päevad tulevad,’ ütleb Jehoova, ’ja ma sõlmin Iisraeli kojaga ja Juuda kojaga uue lepingu;  mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende esiisadega sel päeval, kui ma võtsin neil käest kinni, et tuua nad välja Egiptusemaalt, sest nad ei täitnud minu lepingut, nii et ma lõpetasin nende eest hoolitsemise,’ ütleb Jehoova.” 10  ”’Sest see on leping, mille ma sõlmin Iisraeli kojaga pärast neid päevi,’ ütleb Jehoova. ’Ma panen oma seadused nende mõistusesse ja kirjutan need nende südamesse. Ja mina saan nende Jumalaks ja nemad saavad minu rahvaks. 11  Ja kunagi enam ei õpeta neist ükski oma kaaskodanikku ega ükski oma venda, öeldes: ”Tunne Jehoovat!” Sest nad kõik tunnevad mind, kõige väiksemast kõige suuremani. 12  Sest ma olen halastav nende ülekohtuste tegude suhtes ja ma ei tuleta enam kunagi meelde nende patte’.” 13  Rääkides ”uuest lepingust”, on ta tunnistanud eelmise aegunuks. Kuid see, mis on tunnistatud aegunuks ja vananeb, kaob üsna pea.

Allmärkused

Või ”kõige pühamas paigas”. Vt ka Heb 9:8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11.
Vt lisa 18 ”kogudusetelk”.