Galaatlastele 1:1–24

1  Paulus, apostel, määratud mitte inimeste poolt ega ühegi inimese kaudu, vaid Jeesus Kristuse ja Jumala, Isa kaudu, kes äratas ta üles surmast,  ja kõik vennad, kes on koos minuga, Galaatia* kogudustele:  Ärateenimata heldust ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt, ja Issand Jeesus Kristuselt!  Ta andis enese meie pattude eest, et vabastada meid praegusest kurjast süsteemist* kooskõlas meie Jumala ja Isa tahtega,  kellele olgu au igavesest ajast igavesti. Aamen.  Ma imestan, et te nii kiiresti eemaldute Temast, kes kutsus teid Kristuse ärateenimata heldusega, ja pöördute teistsuguse hea sõnumi poole.  Aga mingit teistsugust ei ole; küll on aga mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad moonutada head sõnumit Kristusest.  Ent isegi kui meie või mõni ingel taevast peaks kuulutama teile hea sõnumina midagi muud peale selle, mida meie teile kuulutasime, siis olgu ta neetud.  Nagu me oleme eespool öelnud, nii ütlen ma nüüd jälle: kes tahes kuulutab teile hea sõnumina midagi muud kui seda, mille te vastu võtsite, see olgu neetud. 10  Kas ma nüüd püüan veenda inimesi või Jumalat? Või kas ma üritan olla inimestele meele järele? Kui ma oleksin ikka veel inimestele meele järele, ei oleks ma Kristuse ori. 11  Sest ma teen teile teatavaks, vennad, et see hea sõnum, mida ma olen kuulutanud, ei ole pärit inimestelt; 12  sest ma ei saanud seda inimeselt ja seda ei õpetatud mulle, vaid selle ilmutas minule Jeesus Kristus. 13  Te olete muidugi kuulnud minu endisest käitumisest judaismis, et ma kiusasin ohjeldamatult taga Jumala kogudust ja laastasin seda, 14  ja ma tegin judaismis suuremaid edusamme kui paljud minu eakaaslased mu rahva hulgast, kuna ma järgisin palju innukamalt oma isade pärimusi. 15  Aga kui Jumal, kes mind emaihust välja tõi ja kutsus mind oma ärateenimata heldusega, arvas heaks 16  ilmutada oma Poega minu kaudu, et ma kuulutaksin rahvastele head sõnumit temast, siis ei läinud ma kohe liha ja verega nõu pidama. 17  Samuti ei läinud ma üles Jeruusalemma nende juurde, kes olid apostlid juba enne mind, vaid ma läksin ära Araabiasse ja tulin jälle tagasi Damaskusesse. 18  Seejärel, kolm aastat hiljem, läksin ma üles Jeruusalemma, et külastada Keefast, ja ma jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks. 19  Aga apostlitest ei näinud ma kedagi teist peale Issanda venna Jaakobuse. 20  Mis nüüd puutub sellesse, mida ma teile kirjutan, siis vaata, Jumal näeb, et ma ei valeta. 21  Pärast seda läksin ma Süüria ja Kiliikia aladele. 22  Aga mind ei tuntud nägupidi Judea kogudustes, kes on ühtsed Kristusega; 23  nad olid üksnes kuulnud räägitavat: ”See mees, kes meid varem taga kiusas, kuulutab nüüd head sõnumit sellest usust, mida ta varem laastas.” 24  Nii hakkasid nad minu pärast Jumalat ülistama.

Allmärkused

Rooma provints, mis asus praegu Väike-Aasiana tuntud maa-ala keskosas.
Kr ai·on′. Vt lisa 18 ”ajastu, asjadesüsteem”.