Filiplastele 1:1–30

1  Paulus ja Timoteos, Kristus Jeesuse orjad, kõigile Filippis olevatele pühadele, kes on ühtsed Kristus Jeesusega, samuti ülevaatajatele ja teenistusabilistele:  Ärateenimata heldust ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt, ja Issand Jeesus Kristuselt!  Ma tänan alati oma Jumalat, mil iganes ma teid meenutan,  igas oma anumises teie kõigi eest, esitades anuvaid palveid rõõmuga  selle panuse pärast, mille te olete andnud hea sõnumi levitamiseks esimesest päevast peale kuni praeguse hetkeni.  Sest ma olen veendunud selles, et tema, kes teie seas head tööd alustas, viib selle lõpule Jeesus Kristuse päevaks.  Mul on täielik õigus mõelda niiviisi teist kõigist, kuna te olete mu südames, ja te kõik olete koos minuga ärateenimata helduse osalised, seda nii minu vangiahelates kui ka head sõnumit kaitstes ja seaduslikult kinnitades.  Sest Jumal on mu tunnistaja, et ma igatsen teie kõigi järele sellise hella kiindumusega, nagu on Kristus Jeesusel.  Ja ma palvetan jätkuvalt, et teie armastus üha rohkem ja rohkem kasvaks koos täpsete teadmiste ja täieliku vahetegemisvõimega; 10  et te võiksite kindlaks teha, mis on tähtsamad asjad, nii et te oleksite veatud ega paneks teisi komistama, kuni saabub Kristuse päev, 11  ja oleksite täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesus Kristuse kaudu Jumala auks ja kiituseks. 12  Ma soovin aga teile teada anda, vennad, et minuga juhtunu on tulnud heale sõnumile kasuks, mitte vastupidi, 13  nii et mu ahelad Kristuse pärast on saanud avalikult teatavaks kogu pretoriaanide väeüksusele* ja kõigile ülejäänutele; 14  ja enamik vendi Issandas, kelle veendumus mu vangiahelate tõttu on saanud kinnitust, on veelgi julgemad rääkima Jumala sõna kartmatult. 15  Tõsi, mõned kuulutavad Kristust kadeduse ja rivaalitsemise pärast, teised aga heast tahtest. 16  Viimased kuulutavad Kristust armastusest, sest nad teavad, et mind on siia määratud head sõnumit kaitsma; 17  aga esimesed teevad seda riiakusest, mitte puhaste motiividega, sest nad tahavad tekitada mulle raskusi mu vangiahelates. 18  Ja mis sellest siis on? Ei midagi muud, kui et Kristust kuulutatakse igal viisil, olgu teeseldes või tõemeeli, ja see teeb mulle rõõmu. Tegelikult teeb see mulle rõõmu edaspidigi, 19  sest ma tean, et see toob mulle pääste teie anumiste ja Jeesus Kristuse vaimu saamise kaudu 20  kooskõlas minu innuka ootuse ja lootusega, et ma ei jää milleski häbisse, vaid et nagu alati, nii ka nüüd saaks Kristus ülistatud minu keha läbi sellega, et ma räägin täiesti julgelt, olgu elu kaudu või surma kaudu. 21  Sest kui ma elan, elan ma Kristusele, ja kui ma suren, on see mulle kasuks. 22  Aga kui mul tuleks elada edasi lihas, siis kannaks mu töö sellist vilja — ja ometi ei tee ma teatavaks, kumma ma valin. 23  Need kaks võimalust ajavad mind segadusse; kuid minu soov on vabaneda ja olla koos Kristusega, sest see on muidugi palju parem. 24  Ent lihasse jäämine on vajalikum teie pärast. 25  Ja olles selles veendunud, tean ma, et jään lihasse ja jään teie kõigi juurde, et te edeneksite ja kogeksite rõõmu, mis on omane teie usule, 26  nii et oleksite lausa tulvil rõõmu seoses Kristus Jeesusega minu pärast, kui ma taas teie juures olen. 27  Ainult käituge Kristust puudutava hea sõnumi vääriliselt, et ma, olgu tulles ja teid nähes või eemal viibides, kuuleksin teie kohta, et te seisate kindlalt ühes vaimus ja pingutate nagu üks hing külg külje kõrval hea sõnumi usu eest 28  ega lase vastastel end mitte millegagi kohutada. Just see on neile tõendiks hävingu kohta, teile aga pääste kohta; ja see on selge märk Jumalalt, 29  sest teile on antud Kristuse pärast eesõigus mitte ainult uskuda temasse, vaid ka kannatada tema pärast. 30  Sest te võitlete sama võitlust, mida nägite mind võitlevat, ja nagu te nüüd kuulete, võitlen veelgi.

Allmärkused

Pretoriaanid olid Rooma keisrite ihukaitseväelased.