Efeslastele 3:1–21

3  Seetõttu mina, Paulus, vang Kristus Jeesuse pärast teie, teistest rahvastest inimeste heaks ...*  Kui te tõesti olete kuulnud Jumala ärateenimata helduse majapidaja ametist, mis anti mulle teid silmas pidades,  nimelt, et püha saladus tehti mulle teatavaks ilmutuse kaudu, just nagu ma varem lühidalt kirjutasin.  Selle põhjal teie, kui te seda loete, mõistate, milline arusaamine on mul pühast saladusest Kristuse kohta.  Teiste põlvkondade ajal ei tehtud seda saladust inimestele teatavaks, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimu läbi,  nimelt, et teistest rahvastest inimesed saavad kaaspärijateks ja sama keha liikmeteks ning tõotuse osalisteks koos meiega, ühtsena Kristus Jeesusega hea sõnumi kaudu.  Mina sain selle teenijaks Jumala ärateenimata helduse kingituse kohaselt, mis anti mulle tema jõu toimimist mööda.  Minule, kes ma olen väikseimast väiksem kõigi pühade seas, osutati seda ärateenimata heldust, et ma kuulutaksin rahvastele head sõnumit Kristuse mõõtmatutest rikkustest  ja laseksin inimestel näha, milliseid korraldusi on tehtud seoses püha saladusega, mis on kaugest minevikust saati olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud. 10  See oli selleks, et valitsustele ja võimudele taevastes paikades saaks nüüd koguduse kaudu teatavaks Jumala väga mitmekülgne tarkus, 11  igavese eesmärgi kohaselt, mille ta seadis seoses Kristusega, meie Issanda Jeesusega, 12  kelle kaudu meil on see vabadus rääkida ja ligipääs Jumalale kindlustundega meie usu läbi temasse. 13  Seega ma palun teid, et te ei annaks alla nende raskuste tõttu, mis mul teie pärast on, sest need on teile auks. 14  Seepärast ma põlvitan Isa ees, 15  kellele iga suguvõsa* taevas ja maa peal võlgneb oma nime, 16  selleks et ta lubaks teil oma auhiilguse rikkust mööda saada tugevaks sisemise inimese poolest jõu läbi, mida annab tema vaim, 17  ja Kristusel elada teie usu kaudu teie südames koos armastusega; et te oleksite juurdunud ja rajatud kindlale alusele, 18  et te suudaksite täielikult mõista koos kõigi pühadega laiust ja pikkust ja kõrgust ja sügavust, 19  ja õpiksite tundma Kristuse armastust, mis ületab teadmised, et te oleksite täidetud kogu selle täielikkusega, mida Jumal annab. 20  Aga temale, kes suudab oma jõu abil, mis meis toimib, teha ülikülluslikult rohkem kui kõik see, mida me palume või oskame ette kujutada, 21  temale olgu austus koguduse kaudu ja Kristus Jeesuse kaudu kõigi põlvkondadeni igavesest ajast igavesti. Aamen.

Allmärkused

Mõte paistab jätkuvat salmis 14.
Või ”perekond”.