Apostlite teod 6:1–15

6  Neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, tõusis kreeka keelt kõnelevate juutide seas nurin heebrea keelt kõnelevate juutide vastu, sest igapäevases toidujagamises ei arvestatud nende leskedega.  Siis kutsusid need kaksteist kõik jüngrid enda juurde ja ütlesid: ”See pole õige, et me jätame Jumala sõna kõrvale, et lauas toitu jagada.  Niisiis, vennad, otsige endi seast seitse meest, kes on sobivaks tunnistatud, täis vaimu ja tarkust, et me võiksime määrata nemad seda vajalikku tööd tegema,  aga meie saaksime keskenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.”  See jutt meeldis kõigile, ja nad valisid Stefanose, mehe, kes oli täis usku ja püha vaimu, ning Filippuse ja Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose, Antiookiast pärit proselüüdi;  ja nad seadsid nemad apostlite ette, ja need, olles palvetanud, panid oma käed nende peale.  Nii Jumala sõna aina kasvas, ja jüngrite arv Jeruusalemmas suurenes kiiresti; ja suur hulk preestreid sai kuulekaks usule.  Ja Stefanos, täis heasoovlikkust ja jõudu, tegi rahva seas suuri imesid ja tundemärke.  Aga siis tõusid mõned nende seast, kes kuulusid niinimetatud vabakslastute sünagoogi, ning mõned küreenelastest ja aleksandrialastest ning neist, kes olid pärit Kiliikiast ja Aasiast, et Stefanosega vaielda; 10  ent nad ei suutnud seista vastu tarkusele ja vaimule, mille abil ta rääkis. 11  Siis ässitasid nad salaja mehi ütlema: ”Me oleme kuulnud, et ta räägib teotavaid sõnu Moosese ja Jumala vastu.” 12  Ja nad kihutasid üles rahva ja vanemad ja kirjatundjad ning tulid äkki tema juurde, võtsid ta jõuga kinni ja viisid süneedriumi ette. 13  Ja nad tõid sinna valetunnistajaid, kes ütlesid: ”See inimene ei lakka rääkimast selle püha paiga ja Seaduse vastu. 14  Näiteks me oleme kuulnud teda ütlevat, et see naatsaretlane Jeesus lammutab selle paiga ja muudab kombed, mis Mooses meile on pärandanud.” 15  Ja kui kõik süneedriumis istujad teda üksisilmi vaatasid, nägid nad, et ta nägu on otsekui ingli nägu.

Allmärkused