Apostlite teod 3:1–26

3  Kord läksid Peetrus ja Johannes üles templisse palvetamise tunniks, mis oli üheksas tund,  ja sinna kanti keegi mees, kes oli emaihust alates jalust vigane. Ta pandi iga päev templi ukse juurde, mida hüütakse Ilusaks, et ta paluks halastusande neilt, kes templisse sisse lähevad.  Kui see märkas Peetrust ja Johannest templisse minemas, hakkas ta neilt halastusande paluma.  Aga Peetrus suunas koos Johannesega pilgu temale ja ütles: ”Vaata meid.”  Seepeale jäi ta neid tähelepanelikult silmitsema, oodates, et ta neilt midagi saab.  Ent Peetrus ütles: ”Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mida mul on, seda ma sulle annan: Jeesus Kristuse, naatsaretlase nimel, kõnni!”  Seepeale haaras ta tema paremast käest kinni ja aitas ta üles. Otsekohe said tema jalalabad ja pahkluud tugevaks;  ja ta kargas üles, seisis püsti ning hakkas kõndima, ja ta läks koos nendega templisse, käies ja hüpeldes ning kiites Jumalat.  Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. 10  Seejuures tundsid nad temas ära sellesama mehe, kes oli tavaliselt istunud halastusande paludes templi Ilusa värava juures, ja nad olid väga hämmastunud ja imestunud selle üle, mis temaga oli juhtunud. 11  Kui see mees Peetrusest ja Johannesest kinni hoidis, jooksis kogu rahvas nende juurde kokku paika, mida hüütakse Saalomoni sammaskäiguks, olles üllatusest rabatud. 12  Seda nähes ütles Peetrus rahvale: ”Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te meid üksisilmi vaatate, otsekui me oleksime omaenda jõu või Jumalale andumuse abil ta kõndima pannud? 13  Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal, meie esiisade Jumal, on andnud auhiilguse oma Sulasele Jeesusele, kelle te andsite inimeste kätte ja salgasite Pilatuse ees, kui see oli otsustanud ta vabaks lasta. 14  Jah, te salgasite selle püha ja õige, ja palusite, et teine mees, mõrvar, teie meeleheaks vabastataks, 15  kuid samas te tapsite elu Teerajaja. Ent Jumal äratas ta surmast üles, meie oleme selle fakti tunnistajad. 16  Niisiis on tema nimi, kuna me usume tema nimesse, teinud tugevaks selle mehe, keda te näete ja tunnete, ja see usk, mis meil on tema kaudu, on teinud selle mehe täiesti terveks teie kõigi nähes. 17  Ja nüüd, vennad, on mulle teada, et te olete tegutsenud teadmatuses nagu teie ülemadki. 18  Ent niiviisi on Jumal viinud täide selle, mida ta on ette teatanud kõigi prohvetite suu läbi, et tema Kristus peab kannatama. 19  Seepärast kahetsege* ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et Jehoovalt tuleksid kosutuse ajad 20  ja et ta saadaks Kristuse, kes on teile määratud, Jeesuse, 21  keda taevas peab hoidma eneses, kuni jõuavad kätte ajad, mil taastatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma vanal ajal elanud pühade prohvetite suu läbi. 22  Mooses on ju öelnud: ’Jehoova Jumal laseb teile tõusta teie vendade keskelt ühe prohveti, sellise nagu mina. Te peate teda kuulda võtma kõiges, mis ta teile ütleb. 23  Tõepoolest, iga hing, kes seda Prohvetit kuulda ei võta, hävitatakse täielikult rahva seast.’ 24  Ja kõik prohvetid, juba alates Saamuelist ja pärast teda, nii paljud, kui üldse on rääkinud, on samuti selge sõnaga neist päevadest teada andnud. 25  Teie olete prohvetite ja selle lepingu pojad, mille Jumal sõlmis teie esiisadega, öeldes Aabrahamile: ’Ja sinu seemne kaudu õnnistatakse kõiki maa suguvõsasid.’ 26  Olles lasknud oma Sulasel tõusta, saatis Jumal esmalt ta teie juurde, et ta õnnistaks teid, pöörates igaühe tema kurjadest tegudest.”

Allmärkused

Vt lisa 18.