Apostlite teod 11:1–30

11  Nüüd kuulsid Judeas olevad apostlid ja vennad, et ka teistest rahvastest inimesed on Jumala sõna vastu võtnud.  Kui siis Peetrus tuli üles Jeruusalemma, hakkasid ümberlõikamise toetajad temaga vaidlema,  öeldes, et ta oli läinud ümberlõikamata meeste majja ja söönud koos nendega.  Selle peale hakkas Peetrus neile kõike üksikasjalikult selgitama, öeldes:  ”Ma olin Joppe linnas palvetamas ja nägin transis olles nägemust, et taevast laskus alla mingi anum, otsekui suur linane riie, mida nelja nurka pidi alla lasti, ja see tuli otse minu juurde.  Ma vaatasin seda ainiti ja nägin maa neljajalgseid ja metsloomi ja roomajaid ning taeva linde.  Samuti kuulsin ma üht häält mulle ütlemas: ’Tõuse, Peetrus, tapa ja söö!’  Aga ma ütlesin: ’Ei mingil juhul, Issand, sest ma pole kunagi võtnud suu sisse midagi rüvedat ega ebapuhast.’  Teist korda ütles hääl taevast: ’Ära nimeta enam rüvedaks seda, mille Jumal on puhastanud.’ 10  See juhtus ka kolmandat korda, ja kõik tõmmati jälle üles taevasse. 11  Ja vaata, samal hetkel seisid selle maja ees, kus me olime, kolm meest, kes olid Kaisareast minu juurde saadetud. 12  Seepeale ütles vaim mulle, et ma läheksin ilma vähimagi kõhkluseta nendega kaasa. Aga need kuus venda tulid samuti koos minuga ja me läksime selle mehe majja. 13  Too jutustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majas seismas ja ütlemas: ’Saada mehed Joppesse ja lase kutsuda Siimon, kelle lisanimi on Peetrus, 14  ja tema räägib teile, kuidas sina ja kogu su majarahvas võite pääseda.’ 15  Aga kui ma rääkima hakkasin, langes nende peale püha vaim, just nagu see langes alguses ka meie peale. 16  Siis meenus mulle, et Issand ütles ikka: ’Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga.’ 17  Seega, kui Jumal andis sellesama kingituse neile, nagu ta andis ka meile, kes me oleme uskunud Issand Jeesus Kristusesse, siis kes olen mina, et oleksin võinud takistada Jumalat?” 18  Kui nad nüüd neid asju kuulsid, jäid nad rahule ja ülistasid Jumalat, öeldes: ”Järelikult on Jumal andnud ka teistest rahvastest inimestele võimaluse oma patte kahetseda, et nad saaksid elu.”  19  Siis need, kes olid laiali pillutatud Stefanose surmaga alanud tagakiusamise tõttu, jõudsid isegi Foiniikiasse ja Küprosele ja Antiookiasse, kuid nad ei rääkinud sõna kellelegi muule kui ainult juutidele. 20  Ent nende hulgas olid mõned Küprose ja Küreene mehed, kes tulid Antiookiasse ja hakkasid rääkima kreeka keelt kõnelevate inimestega, kuulutades head sõnumit Issand Jeesusest. 21  Pealegi oli nendega Jehoova käsi ning suur hulk inimesi sai usklikuks ja pöördus Issanda poole. 22  Jutt nendest jõudis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu, ja nad saatsid Barnabase Antiookiasse. 23  Kui ta saabus ja Jumala ärateenimata heldust nägi, sai ta rõõmsaks ja hakkas neid kõiki julgustama, et nad jääksid Issandale kindla südamega ustavaks; 24  sest ta oli hea mees ning täis püha vaimu ja usku. Ja üsna suur hulk rahvast hakkas uskuma Issandasse. 25  Seejärel ta läks Tarsosesse, et Saulus üles otsida, 26  ja olles ta leidnud, tõi ta tema Antiookiasse. Siis oli nii, et nad käisid terve aasta koguduses koos ja õpetasid üsna suurt hulka rahvast, ja Antiookias hakati jüngreid jumalikul juhtimisel esimest korda nimetama kristlasteks. 27  Neil päevil aga tuli Jeruusalemmast alla Antiookiasse prohveteid. 28  Üks neist, kelle nimi oli Agabos, tõusis ja andis vaimu kaudu teada, et kogu asustatud maa peale on tulemas suur näljahäda, mis Claudiuse ajal tõesti ka juhtus. 29  Seetõttu otsustasid jüngrid saata Judeas elavatele vendadele abi, igaüks oma võimaluste kohaselt; 30  ja nii nad tegidki, saates kõik Barnabase ja Sauluse kaudu vanematele.

Allmärkused