Apostlite teod 10:1–48

10  Aga Kaisareas oli keegi mees nimega Korneelius, nõndanimetatud Itaalia väeüksuse ohvitser,*  kes austas ja kartis Jumalat koos kogu oma majarahvaga ning andis rahvale palju halastusande ja anus pidevalt Jumalat.  Ühel päeval umbes üheksandal tunnil* nägi ta nägemuses selgesti Jumala inglit, kes tuli tema juurde ja ütles: ”Korneelius!”  Mees vaatas teda ainiti ja ütles kohkunult: ”Mis on, Isand?” Ta ütles temale: ”Su palved ja halastusannid on tõusnud meenutusena Jumala ette.  Saada nüüd mehed Joppesse ja kutsu enda juurde see Siimon, kelle lisanimi on Peetrus.  Ta on külas ühe nahaparkija, kellegi Siimoni juures, kelle maja on mere ääres.”  Niipea kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus ta nende hulgast, kes olid pidevalt tema teenistuses, kaks majateenrit ja ühe jumalakartliku sõduri  ning rääkis neile kõigest ja saatis nad Joppesse.  Järgmisel päeval, kui nad olid teel ja lähenesid linnale, läks Peetrus umbes kuuendal tunnil* maja katusele palvetama. 10  Aga tal läks kõht väga tühjaks ja ta tahtis süüa. Senikaua kui toitu valmistati, langes ta transsi* 11  ja nägi, et taevas oli avatud ja sealt laskus alla mingi anum, otsekui suur linane riie, mida nelja nurka pidi maa peale alla lasti; 12  ja selles oli igasuguseid maa neljajalgseid ja roomajaid ning taeva linde. 13  Ja ta kuulis häält: ”Tõuse, Peetrus, tapa ja söö!” 14  Aga Peetrus ütles: ”Ei mingil juhul, Issand, sest ma pole kunagi söönud midagi rüvedat ega ebapuhast.” 15  Ja see hääl rääkis temaga taas, teist korda: ”Ära nimeta enam rüvedaks seda, mille Jumal on puhastanud.” 16  Nii juhtus ka kolmandat korda, ja kohe seejärel võeti anum üles taevasse. 17  Kui nüüd Peetrus oli seesmiselt suures segaduses, et mida tema nähtud nägemus võiks tähendada, siis vaata, Korneeliuse saadetud mehed, kes olid otsinud üles Siimoni maja, seisid värava taga. 18  Ja nad hõikasid ning küsisid, kas Siimon, lisanimega Peetrus, on seal külaliseks. 19  Kui Peetrus nägemuse üle endamisi aru pidas, ütles vaim: ”Vaata, kolm meest otsivad sind. 20  Aga tõuse, mine alla ja asu teele koos nendega, ilma vähimagi kõhkluseta, sest mina olen nad saatnud.” 21  Siis Peetrus läks alla meeste juurde ja ütles: ”Vaata, mina olengi see, keda te otsite. Mis põhjusel te siin olete?” 22  Nad ütlesid: ”Ohvitser Korneelius, õiglane ja jumalakartlik mees, kellel on hea maine kogu juudi rahva seas, sai püha ingli kaudu Jumalalt juhendid kutsuda sind oma majja ja kuulata, mis sul on öelda.” 23  Seejärel kutsus ta nad sisse ja võõrustas neid. Järgmisel päeval ta tõusis ja läks koos nendega, ja mõned vennad Joppest läksid temaga kaasa. 24  Päev hiljem jõudis ta Kaisareasse. Korneelius muidugi ootas neid ning ta oli kutsunud kokku oma sugulased ja lähimad sõbrad. 25  Kui Peetrus tuli, läks Korneelius talle vastu, langes maha tema jalgade ette ja kummardas. 26  Aga Peetrus tõstis ta püsti, öeldes: ”Tõuse üles! Mina olen ju samuti inimene.” 27  Ja temaga vesteldes läks ta sisse ning leidis, et palju inimesi on kokku tulnud, 28  ja ta ütles neile: ”Te teate hästi, et juudil pole lubatud seltsida teist päritolu inimesega või minna tema juurde, ja siiski on Jumal mulle näidanud, et ma ei tohiks pidada ühtki inimest rüvedaks või ebapuhtaks. 29  Nii ma siis tulin vastuvaidlemata, kui mind kutsuti. Seepärast soovin ma nüüd teada, mis põhjusel te mind kutsusite.” 30  Seepeale ütles Korneelius: ”Arvestades praegusest tunnist neli päeva tagasi, olin ma palvetamas oma majas üheksandal tunnil, vaata, kui üks mees säravas rüüs seisis minu ees 31  ja ütles: ’Korneelius, sinu palvet on kuulda võetud ja su halastusannid on Jumalal meeles. 32  Saada seepärast sõna Joppesse ja kutsu Siimon, kelle lisanimi on Peetrus. Ta viibib külalisena nahaparkija Siimoni majas mere ääres.’ 33  Seepärast ma lasin kohe sind kutsuda, ja sa tegid hästi, et tulid. Ja nüüd me oleme kõik siin Jumala ees, et kuulda kõike, mida Jehoova on käskinud sul öelda.” 34  Seepeale avas Peetrus suu ja ütles: ”Nüüd ma tõepoolest mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, 35  vaid iga rahva hulgast on talle meelepärane see, kes teda kardab ja teeb, mis on õige. 36  Ta saatis sõna Iisraeli poegadele, kuulutades neile head sõnumit rahust Jeesus Kristuse kaudu, kes on kõikide Isand. 37  Te teate seda, millest räägiti üle kogu Judea, alates Galileast, pärast Johannese kuulutatud ristimist, 38  nimelt seda, mis puudutab Naatsaretist pärit Jeesust, kuidas Jumal võidis ta püha vaimu ja väega, ning ta käis maa läbi, tehes head ja tervendades kõiki neid, keda Kurat rõhus; sest Jumal oli temaga. 39  Ja meie oleme kõige tunnistajad, mida ta tegi nii juutide maal kui ka Jeruusalemmas; aga nad ka tapsid tema, pannes ta rippuma posti külge. 40  Sellesama äratas Jumal kolmandal päeval üles ja laskis tal saada avalikuks, 41  mitte küll kogu rahvale, vaid Jumala poolt varem määratud tunnistajatele, meile, kes me sõime ja jõime koos temaga pärast seda, kui ta oli surmast üles tõusnud. 42  Samuti käskis ta meil rahvale kuulutada ja põhjalikult* tunnistust anda, et tema on see, kelle Jumal on seadnud kohtumõistjaks elavate ja surnute üle. 43  Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime kaudu patud andeks.” 44  Kui Peetrus alles sellest rääkis, langes püha vaim kõigi peale, kes seda sõna kuulsid. 45  Ja ustavaid mehi, kes olid Peetrusega kaasa tulnud ja kes olid ümberlõigatute seast, valdas hämmastus, sest püha vaimu kingitus valati välja ka teistest rahvastest inimeste peale. 46  Sest nad kuulsid neid rääkimas teisi keeli ja ülistamas Jumalat. Siis ütles Peetrus: 47  ”Kas keegi võib keelata vett, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu niisamuti nagu meie?” 48  Siis käskis ta nad ristida Jeesus Kristuse nimel. Seejärel palusid nad tal mõneks päevaks nende juurde jääda.

Allmärkused

Või ”tsentuurio”; s.t 100 sõduri pealik Rooma sõjaväes.
Umbes kell kolm päeval, s.t üheksandal tunnil alates päikesetõusust.
Umbes kell 12 päeval, s.t kuuendal tunnil alates päikesetõusust.
Vt lisa 18.
Või ”laialdaselt”.