1. Timoteosele 6:1–21

6  Pidagu kõik, kes on orjana ikke all, enda omanikke täieliku austuse vääriliseks, et Jumala nimest ja õpetusest ei räägitaks kunagi halvustavalt.  Need aga, kellel on usklikud omanikud, ärgu suhtugu neisse põlgusega sellepärast, et nad on vennad. Vastupidi, nad olgu veelgi rohkem valmis orjama, sest need, kellele nende hea teenistus kasu toob, on usklikud ja armsad. Niiviisi õpeta ja manitse jätkuvalt.  Kui keegi õpetab teistsugust õpetust ega ole päri meie Issanda Jeesus Kristuse tervistavate sõnadega ega õpetusega, mis on kooskõlas Jumalale andumusega,  siis on ta uhkust täis ega saa millestki aru, vaid tal on haiglane soov küsimusi tõstatada ja sõnade üle vaielda. Sellised asjad tekitavad kadedust, riidu, solvavaid sõnu, kurje kahtlusi,  ägedaid vaidlusi tühja-tähja pärast nende inimeste vahel, kelle mõtlemine on rikutud ja kellel tõde on võetud käest, kes arvavad, et Jumalale andumus on tuluallikas.  Muidugi on Jumalale andumus suur tuluallikas, kui inimene rahuldub sellega, mis tal on.  Me pole ju midagi toonud maailma ja me ei saa midagi siit ka ära viia.  Niisiis, kui meil on olemas toit, riided ja peavari, siis olgem nendega rahul.  Ent need, kes on otsustanud rikkaks saada, satuvad kiusatusse ja püünisesse ning paljudesse mõttetuisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed hukatusse ja hävingusse. 10  Sest rahaarmastus on igasuguste halbade asjade juur ja lastes sellisel armastusel endas kasvada, on mõned usust ära eksinud ja ennast valusate pistetega igalt poolt torganud. 11  Aga sina, oh Jumala inimene, põgene selle eest. Taotle hoopis õiglust, Jumalale andumust, usku, armastust, vastupidavust, tasadust. 12  Võitle head usuvõitlust, haara kõvasti kinni igavesest elust, mille juurde sind kutsuti ja mille kohta sa andsid hea avaliku tunnistuse paljude tunnistajate ees. 13  Ma käsin sind Jumala ees, kes kõiki elus hoiab, ja Kristus Jeesuse ees, kes andis tunnistajana Pontius Pilatuse ees avalikult head tunnistust, 14  et sa peaksid sellest käsust kinni, ilma et sul oleks ühtki plekki või sulle oleks midagi ette heita, kuni ilmub meie Issand Jeesus Kristus. 15  See õnnelik ja ainus Võimukandja näitab ennast määratud ajal; tema on Kuningas nende üle, kes valitsevad kuningatena, ja Isand nende üle, kes valitsevad isandatena, 16  ainus, kellel on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega saagi näha. Temale olgu austus ja igavene vägi! Aamen. 17  Käsi neid, kes on rikkad praegusel ajastul,* et nad poleks üleolevad ega paneks oma lootust ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes annab meile rikkalikult kõike, et me seda naudiksime; 18  et nad teeksid head, oleksid rikkad heade tegude poolest, helde südamega, valmis jagama, 19  kogudes niiviisi endale varanduse, mis on kaitstud — hea aluse tulevikuks, et haarata kõvasti kinni tõelisest elust. 20  Oh Timoteos, hoia sinu hoolde antud vara, pöördu ära tühjadest juttudest, mis on lugupidamatud pühade asjade vastu, ja selle vastuoludest, mida vääralt ”teadmisteks” nimetatakse. 21  Sest selliste teadmistega uhkeldades on mõned kõrvale kaldunud usust. Ärateenimata heldus olgu teiega!

Allmärkused

Või ”asjadesüsteemis”; kr ai·on′. Vt lisa 18.