1. Timoteosele 5:1–25

5  Vanemat meest ära karmilt kritiseeri. Vastupidi, palu teda kui isa, nooremaid mehi kui vendi,  vanemaid naisi kui emasid, nooremaid naisi kui õdesid kõiges meelepuhtuses.  Austa lesknaisi, kes on tõelised* lesed.  Aga kui mõnel lesknaisel on lapsi või lapselapsi, siis õppigu esmalt need ilmutama Jumalale andumust omaenda pere ringis ja tasuma jätkuvalt oma vanematele ja vanavanematele, mis nad neile võlgnevad, sest see on Jumalale meelepärane.  Naine, kes on tõeline lesk ja kannatab puudust, on pannud oma lootuse Jumala peale ning anub ja palvetab püsivusega ööd ja päevad.  Aga kes andub meelelistele naudingutele, on surnud, ehkki ta elab.  Jätka siis kõige selle käskimist, et neile poleks midagi ette heita.  On kindel, et kui keegi enda omaste ja eriti oma pereliikmete eest ei hoolitse, siis on ta usu ära salanud ja on halvem kui uskmatu.  Nimekirja kantagu lesknaine, kes on vähemalt kuuskümmend aastat vana, olnud ühe mehe naine, 10  kelle heade tegude kohta on antud tunnistust, kui ta on lapsi kasvatanud, kui ta on võõraid vastu võtnud, kui ta on pesnud pühade jalgu, kui ta on aidanud hädasolijaid, kui ta on teinud agaralt igasuguseid heategusid. 11  Seevastu nooremaid lesknaisi ära võta arvesse, sest kui nende suguiha on tulnud nende ja Kristuse vahele, siis tahavad nad abielluda, 12  tuues enda peale kohtumõistmise, sest nad pole hoolinud oma esialgsetest kavatsustest. 13  Samal ajal õpivad nad ka olema jõude, hulkudes mööda maju; jah, mitte üksnes olema jõude, vaid ka tagarääkijad ja teiste asjadesse sekkujad, rääkides seda, mida ei peaks. 14  Seepärast ma soovin, et nooremad lesed abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoolitseksid majapidamise eest ega annaks vastasele põhjust halvustamiseks. 15  Tegelikult ongi mõned juba kõrvale pöördunud, et järgida Saatanat. 16  Kui mõnel usklikul naisel on lesestunud sugulasi, siis hoolitsegu tema nende eest ja kogudust ärgu koormatagu. Kogudus saab sel juhul aidata neid, kes on tõelised lesknaised. 17  Vanemaid, kes hästi juhatavad, peetagu kahekordse austuse vääriliseks, eriti neid, kes teevad kõvasti tööd sõnas ja õpetuses. 18  Sest pühakiri ütleb: ”Sa ei tohi siduda kinni pulli* suud, kui see pahmast tallab”,* samuti: ”Töötegija on oma palka väärt.” 19  Vanema vastu esitatud süüdistust ära võta kuulda muidu kui ainult kahe või kolme tunnistaja esitatud tõendite alusel. 20  Noomi kõigi pealtvaatajate ees neid, kes harjumuslikult pattu teevad, et ka ülejäänud kardaksid. 21  Ma manitsen sind tõsiselt Jumala ja Kristus Jeesuse ees ja äravalitud inglite ees, et sa peaksid neist asjadest kinni ilma eelarvamusteta ega teeks midagi erapoolikult. 22  Ära kunagi pane oma käsi kellegi peale kiirustades ja ära saa teiste inimeste pattude kaasosaliseks; hoia end puhtana. 23  Ära joo enam vett,* vaid tarvita natuke veini oma kõhu pärast ja oma sagedaste haigestumiste pärast. 24  Mõne inimese patud on kõigile avalikud ja saavad kohe hukka mõistetud, aga teiste patud tulevad avalikuks hiljem. 25  Samuti on head teod kõigile avalikud, ja needki, mis seda pole, ei saa jääda varjule.

Allmärkused

Või ”tõesti abi vajavad”.
Vt lisa 18.
Terade eraldamine viljapeadest mahalaotatud viljakihi tallamise või loomade järel veetavate riistade abil.
Võib viidata sellele, et vältida tuli saastunud vett, mis oli tema haigestumiste põhjuseks.