1. Timoteosele 4:1–16

4  Kuid inspireeritud sõnum ütleb selgelt, et hilisematel aegadel jätavad mõned usu maha, kuna nad pööravad tähelepanu eksitavatele inspireeritud sõnumitele ja deemonite õpetustele,  ja ka valede tõttu, mida räägivad silmakirjatsejad, kelle südametunnistus on justkui põletusrauaga armistatud,  ning kes keelavad abielluda ja käsivad hoiduda toitudest, mis Jumal on loonud selleks, et need, kel on usku ja kes tunnevad täpselt tõde, sööksid neid tänuga.  Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea, ja midagi ei tuleks kõrvale heita, kui see võetakse vastu tänuga,  sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve kaudu.  Neid nõuandeid vendadele edasi andes oled sa Kristus Jeesuse hea teenija, kes on toidetud usu ja hea õpetuse sõnadega, mida sa oled hoolsalt järginud.  Kuid ära võta kuulda valejutte, mis on lugupidamatud pühade asjade vastu ja mida vanad naised räägivad. Pigem treeni ennast, eesmärgiks Jumalale andumus.*  Sest keha treenimine* toob vähest kasu, kuid andumus Jumalale tuleb kasuks kõiges, kuna see kätkeb endas praeguse ja tulevase elu tõotust.  Need sõnad on usaldusväärsed ja täielikku omaksvõttu väärt. 10  Sel eesmärgil me teemegi kõvasti tööd ja pingutame, sest me oleme pannud oma lootuse elava Jumala peale, kes on igasuguste inimeste, eriti just ustavate Päästja. 11  Jätka kõige selle käskimist ja õpetamist. 12  Ärgu keegi suhtugu üleolevalt sinu noorusesse. Vastupidi, ole ustavatele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, meelepuhtuses. 13  Keskendu ettelugemisele, nõuandmisele, õpetamisele, kuni ma tulen. 14  Ära jäta hooletusse sinus olevat andi, mille sa said ennustuse kohaselt, kui vanematekogu pani käed sinu peale. 15  Mõtiskle nende asjade üle, süvene neisse, et su edenemine oleks nähtav kõigile. 16  Pane pidevalt tähele ennast ja seda, kuidas sa õpetad. Jää nende asjade juurde, sest seda tehes päästad sa nii enda kui ka need, kes sind kuulda võtavad.

Allmärkused

Vt lisa 18.
Kreeka sõna viitab sellisele treenimisele, millega tegeleb võimleja (gümnast).