1. Peetruse 4:1–19

4  Et nüüd Kristus kannatas lihas, relvastuge teiegi samasuguse meelelaadiga; sest see, kes on kannatanud lihas, on pattudest loobunud,  nii et ta seda aega, mis ta veel on lihas, ei elaks enam inimlike himude, vaid Jumala tahte järgi.  Sest te kulutasite minevikus küllalt aega rahvaste tahet täites, kui te elasite häbitus käitumises, himudes, veiniga liialdamises, pidutsemistes, võistujoomistes ja lubamatus ebajumalakummardamises.  Kuna te ei jookse enam nendega koos samasse kõlvatuse mülkasse, on nad hämmingus ja räägivad teist põlastavalt.  Ent neil tuleb aru anda temale, kes on valmis kohut mõistma nii elavate kui ka surnute üle.  Sel eesmärgil on head sõnumit kuulutatud ka surnutele,* et nende üle mõistetaks kohut liha järgi inimeste seisukohast, kuid et nad elaksid vaimu järgi Jumala seisukohast.  Aga kõigi asjade lõpp on lähedale jõudnud. Olge seepärast terve mõistusega ja ärksad palvetama.  Eelkõige aga armastage üksteist palavalt, sest armastus katab kinni suure hulga patte.  Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. 10  Teenige üksteist vastavalt igaühele antud võimetele* nagu Jumala mitmeti väljenduva ärateenimata helduse tublid majapidajad. 11  Kui keegi räägib, siis ta rääkigu otsekui Jumala pühi sõnumeid; kui keegi teenib, siis ta toetugu jõule, mida annab Jumal, nii et kõiges austataks Jumalat Jeesus Kristuse kaudu. Temale kuulub au ja vägi igavesest ajast igavesti. Aamen. 12  Armsad, ärge olge hämmingus, kui tulised raskused teid proovile panevad, justkui toimuks teiega midagi tavatut. 13  Olge hoopis rõõmsad, kuna te ju saate osa Kristuse kannatustest, et te võiksite rõõmustada ja olla ülirõõmsad ka tema auhiilguse ilmsiks saades. 14  Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis olete õnnelikud, sest teie peal on auhiilguse vaim, Jumala vaim. 15  Ärgu keegi teist kannatagu mõrvarina ega vargana ega kurjategijana ega teiste eraasjadesse sekkujana. 16  Aga kui keegi kannatab kristlasena, siis ärgu ta tundku häbi, vaid ülistagu seda nime kandes aina Jumalat. 17  Sest saabunud on määratud aeg kohtumõistmiseks, mis algab Jumala kojast. Kui see nüüd algab esmalt meist, milline lõpp ootab siis neid, kes ei kuuletu Jumala heale sõnumile? 18  ”Kui juba õige pääseb raskustega, mis saab siis jumalakartmatust ja patusest?” 19  Seepärast need, kes kannatavad kooskõlas Jumala tahtega, usaldagu oma hinged ustava Looja hoolde, tehes head.

Allmärkused

Ilmselt viitab see neile, kes olid oma pattude tõttu otsekui surnud. Vt Ef 2:1.
S-s ”annile”.