Originaallaulud

Kuula laule, mis peegeldavad armastust kristliku pärandi vastu.

Elu võrratult hea

Kui aitame ja julgustame teisi, on meie elu võrratult hea.

Kui sa vaid näeks, mis ma näen

Ma olen ratastel kirjandusstend, mis aitab teha kuulutustööd.

Teenida sind on mu soov

Anna Jumalale parim, kui oled veel noor.

Jehoova aitas mind

Mis aitab noortel koolis eakaaslaste survele vastu seista?

Praegu on aeg

Pioneerivaim ajendab meid olema teiste vastu lahked ja neile kuulutama.

Naerata

Naeratus võib anda meile võimaluse kuulutada ja muuta helgeks argipäeva.

Aardeid otsimas

Piibli iseseisev uurimine ja pere piibliõhtu aitavad meil vaimselt kasvada.

Jehoova ootab sind koju

Jumala püha vaim aitab sul Jumala juurde tagasi tulla.

Rõõm kokkutulekutest

Kui oleme kokkutulekul, tunneme ühtsust ja armastust meie üleilmse vennaskonnaga.

Kujutle aega

Uus maailm on peagi käes.

Õnnistused uue keele õppimisel

Milliseid õnnistusi võid sa kogeda, kui oled valmis õppima mõnd uut keelt?

Jooks jäta sa!

Kui tegutseme rahulikult, läheb meil teenistuses ja ka muudes eluvaldkondades paremini.

Ole külalislahke

Mil viisil saad sa osutada külalislahkust?

Nüüd täname sind

Jehoova aitab oma püha vaimu kaudu meil mitmesugustes raskustes vastu pidada. Me soovime teda selle eest lauluga tänada.

Valikud

Tark on arvestada sellega, kuidas meie valikud isiklikes asjades mõjutavad meie teenistust ja teisi inimesi.

Andkem üksteisele andeks

Mõtle, mis olukordi on sinu elus, kus saaksid Jehoova eeskujul teistele andeks anda.

Sammuke veel jäänud

Kui mõtleme tulevasele paradiisile, aitab see meil vastu pidada.

Uurimine teeb tugevaks

Piibli iseseisev uurimine aitab noortel kasvatada oma usku.

Võta hetk, palveta

Mida me saame probleemide korral teha?

Usk mul jõudu annab

Usu kasvatamiseks tuleb vaeva näha, kuid Jehoova tasub meile, kui me seda teeme.

Su sõnu ma hoian

Tõendagem nii oma sõnade kui ka tegudega, et tõesti armastame Jehoova sõnu.

Tõusta jälle saan

Masendunud Jehoova teenija saab jõudu, et naasta koguduse sooja rüppe.

Kui võimsad kõik su teod!

Pea kalliks au töötada koos Jehoovaga!

Kallis tütar

Isa jälgib, kuidas tema tütar aasta aasta järel kasvab ning saab küpseks kristlaseks.

Meil kindel suund

Teenistuse laiendamine mistahes valdkonnas toob meile suurt rõõmu.

Pilk tõsta sa

Püüa võtta parim ajast, mis sa veedad koos oma usukaaslastega.

Su imed kõikjal

Jehoova kätetöö tekitab meis aukartust ja ajendab meid talle laulma.

Tähtsaimad asjad

Me peame võtma aega tähtsaimate asjade jaoks, nagu palve, piibliuurimine ja Jumala teenimine.

Tõeline armastus

Kui kaasata Jumal Jehoova oma abiellu, siis see on tugev liit!

Paik, mis sul kiitust toob

Meil on au pühendada Jehoovale paik, kus ülistatakse tema püha nime.

Loota sul võin

Jumala sõna lugemine ja selle üle mõtisklemine aitab meil elutormides vastu pidada.

Aeg on muuta suund

Kas oled valmis muudatusteks?

Mu juurde jääd

Kui Jehoova on meie Jumal, siis on ta alati meie kõrval.

Vennalik armastus

Jehoova rahva seas saad sellist tuge ja abi, mida ei leia kuskilt mujalt siin maailmas.

Sa kartma ei pea

Kui meil on elus raske aeg, on hea teada, et võime loota Jumala toele.

Tõeotsingul

Need, kes siiralt soovivad Jumalat ja tema eesmärke tundma õppida, on valmis Jumala leidmise nimel vaeva nägema.

Sõprus tõeline

Kust leida häid sõpru?

Mulle loota võid

Mis meie elus ka ei juhtuks, me võime loota tõelistele sõpradele.

Jehoova meid ühte seob

Kuigi me elame kurjas maailmas, on meie vennaskond rahumeelne ja ühtne.

Jehoova, palun julgust

Jehoova võib anda meile julgust, et peaksime vastu mistahes katsumustes.

Su heaks annan meeleldi kõik

Jehoova tõesti väärib seda, et me oleksime talle pühendunud ja teeniksime teda kogu hingest.

„Homsel päeval on omad mured”

Raskustest hoolimata võime leida rahu ja rõõmu.

Ole julge nüüd sa

Lemmiklaul võib aidata meil vastu pidada.

Jehoova, aitäh sul!

Võta aega, et mõtiskleda Jehoova loomistöö üle, ja siis täna teda selle eest.

Ühtne pere me

Kus me ka poleks, kuulume ikka Jehoova perre.

Mu kõrval võitjaks jääd

Hoolimata probleemidest ja raskustest võime Jehoovale ustavaks jääda.

Jehoova meid ei jäta eal

Jehoova on alati valmis meil käest kinni haarama.

Kui maailm uus on käes

Me võime luua oma peas kujutluspilte sellest, mis ootab meid ees. See laul aitab keskenduda uuele maailmale.

Sulle annan end

Jehoova armastus ajendab meid talle pühenduma ja end ristida laskma.

Armastus jääb

Jehoova armastus ei hääbu kunagi. See toob meile rõõmu ja lohutust.

Anna see käest

Kui tunned masendust, toetu ikka Jehoovale ja tea, et ta annab sulle jõudu ja lohutab sind.

Olgu meis lapsemeelt

Kuidas me saame lapse kombel olla armastavad?

„Ma olen veendunud”

Me võime olla veendunud, et Jehoova armastab meid, mistahes raskusi meil ka poleks.

Aita andeks anda

Kas keegi on sulle haiget teinud? Kas sul on raske seda seljataha jätta? See laul räägib sellest, mis aitab andeks anda.

Elu võidujooks

Tee tarku otsuseid, et võita elu võidujooks.

Ei peatu eal

Kui ehitame oma usu kaljule, siis see on tugev.

Meie jäädav rõõm

Jehoova on alati meie tõelise rõõmu allikas.