Pioneerid kuulutavad Mehhikos Chiapases head sõnumit tsotsili keeles

„KRISTLIKU ELU JA TEENISTUSE” KOOSOLEKU TÖÖVIHIK November 2016

Näidisesitlused

Ajakirja Vahitorn ja rubriigi „Õpeta tõde” näidisesitlused. Koosta nende eeskujul oma esitlused.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Piibel kirjeldab tublit naist

Milliseid omadusi peab Jumal abielunaise juures kalliks?

KRISTLIK ELUVIIS

„Ta mees on tuntud linnaväravas”

Tubli naine toob au oma abikaasale.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Naudi „head tänu oma kõvale tööle”

Kui suhtume oma töösse õigesti, võime õppida sellest rõõmu tundma.

KRISTLIK ELUVIIS

Kuidas kasutada raamatut „Mida me võime Piiblist õppida?”

Kuidas kasutada piibliuurimisel raamatu „Mida me võime Piiblist õppida?” erijooni?

AARDEID JUMALA SÕNAST

„Pea ... oma vägevat Loojat meeles oma nooruspäevil”

Koguja 12. peatükk innustab nooruse eeliseid ära kasutama.

KRISTLIK ELUVIIS

Noored, ärge kõhelge minna suurele tööpõllule

Kas ka sinul on võimalik püüelda vaimsete sihtide, näiteks täisajalise teenistuse poole?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Suulamlanna on heaks eeskujuks

Miks on suulamlanna Jehoova teenijatele suurepäraseks eeskujuks?